Zriedkavé ochorenia
DEDIČNÉ METABOLICKÉ CHOROBY
Ide o skupinu chorôb s niektorými spoločnými znakmi. Patria medzi zriedkavé choroby s nízkym výskytom v populácií. Tieto ochorenia sú chronické a dochádza u nich zväčša k poškodeniu viacerých orgánov súčasne.