Skip to main content
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KEĎ ČREVO NEVSTREBÁVA
ADVERTORIAL

MUDr. Laura Gombošová, PhD.

II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura, Košice

Krátke črevo, alebo presnejšie syndróm krátkeho čreva, u dospelých a detských pacientov je súbor príznakov a ťažkostí, ktoré vznikajú po vyoperovaní veľkej časti tenkého čreva so zostatkom menej ako 200 centimetrov. Črevné zlyhanie je stav, keď tenké črevo nie je vyoperované, ale následkom rôznych chorôb stratilo svoju vstrebávaciu funkciu. Tenké črevo je orgán, ktorý vstrebáva z potravy živiny (energiu – bielkoviny, tuky, cukry), vodu, vitamíny a stopové prvky.

Doplnenie živín

Črevné zlyhanie a syndróm krátkeho čreva sa prejavujú v podstate rovnako. Pacienti majú hnačky, trpia dehydratáciou, celkovou slabosťou, únavou a nevýkonnosťou. Nevstrebávajú živiny, chudnú aj napriek výdatnej vysoko energetickej strave. Základnou liečbou črevného zlyhania aj syndrómu krátkeho čreva je domáca parenterálna výživa. Pacienti si podávajú doma do žily infúzne roztoky, živiny, vodu, vitamíny a stopové prvky podľa rozpisu lekára.

Základnou liečbou črevného zlyhania aj syndrómu krátkeho čreva je domáca parenterálna výživa.

Možnosti liečby

Možností liečby je niekoľko. Sú to chirurgické metódy – chirurgické predĺženie krátkeho čreva alebo transplantácia tenkého čreva. Tieto zriedkavé výkony sa realizujú na špecializovaných chirurgických a transplantačných pracoviskách. Okrem chirurgických metód sú k dispozícii aj inovatívne hormonálne liečebné metódy. Dospelí aj detskí pacienti môžu byť po splnení podmienok liečení aj modernou liečbou. Tieto liečebné metódy umožňujú postupné zníženie objemov domácej parenterálnej výživy a u časti pacientov aj kompletné odpojenie od infúzií. Táto forma liečby umožní návrat pacientov do bežného života bez domácej parenterálnej výživy.

Přečítajte si príbeh pacienta Libora >

Zdroj: Adobe Stock

KDE MÔŽEM BYŤ VEDENÝ, KEĎ MI POTVRDIA DIAGNÓZU ČREVNÉHO ZLYHANIA ALEBO SBS?

Na Slovensku existuje niekoľko centier pre SBS a črevné zlyhanie:

– Národný onkologický ústav, Bratislava,
– Gastroenterologická klinika SZU a UNB, Nemocnica svätého Cyrila a Metoda, Bratislava,
– II. Interná klinika SZU, FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica,
– I. Interná klinika, Univerzitná nemocnica Martin,
– Interné oddelenie, Všeobecná nemocnica Rimavská Sobota,
– II. Interná klinika, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
– Národný ústav detských chorôb, Bratislava,
– Klinika pediatrie a neonatológie, Fakultná nemocnica, Trenčín,
– II. Detská klinika SZU, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica,
– Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica Košice.

Tento obsah vznikol za podpory spoločnosti Takeda. Dátum prípravy: február 2024, C-ANPROM/SK/REV/0001

Next article
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KEĎ ČREVO NEVSTREBÁVA
Zriedkavé choroby

Zriedkavé ochorenie, ktoré môže postihnúť mužov a ženy všetkých vekových kategórií a etník. Ide o genetické ochorenie, to znamená, že sa prenáša z rodičov na deti. Na vznik Pompeho choroby sa musia stretnúť rodičia, ktorí sú obaja prenášačmi ochorenia, čo sa však, našťastie, nestáva tak často, preto je ochorenie mimoriadne zriedkavé.

Čo je Pompeho choroba?

Pompeho choroba je zriedkavé metabolické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým svaly. U ľudí s Pompeho chorobou sa nevytvára dostatok enzýmu – glukozidáza. Dochádza preto k hromadeniu glykogénu vo svaloch, čo vedie k progresívnej strate svalovej funkcie. Chybný gén sa prenáša od oboch rodičov, tento proces sa nazýva recesívna dedičnosť.

Aké sú príznaky?

Príznaky Pompeho choroby sa môžu vyskytovať hneď od narodenia alebo sa môžu objaviť kedykoľvek v dojčenskom veku, detstve či dospelosti. Menej častá, infantilná forma ochorenia je charakterizovaná výrazne zväčšeným srdcom a „handrovitým“ vzhľadom v dôsledku závažnej svalovej slabosti. Zvyčajne sa objaví počas prvých mesiacov života a ak sa nelieči, časom dochádza k úmrtiu. Deti alebo dospelí s adultnou formou často najprv pociťujú slabosť v nohách a bokoch, ktorá má za následok kolísavú chôdzu, a objavia sa u nich problémy s dýchaním.

Závažnosť týchto príznakov a rýchlosť, s akou dochádza k ich progresii, sa môžu výrazne líšiť u jednotlivých pacientov. U ľudí trpiacich Pompeho chorobou sa môže objaviť dýchavičnosť počas cvičenia alebo ranné bolesti hlavy spôsobené dýchacími problémami pri ležaní, ktoré majú za následok neschopnosť dostatočne dýchať počas noci. Pompeho choroba môže ovplyvňovať aj svaly stredu tela, rúk a ramien. To môže mať za následok problém so vstávaním zo sediacej polohy, ťažkosti so vstávaním zo stoličky, s chodením po schodoch a so vzpažením. 

Ak sa u vás teda prejavia vyššie spomínané príznaky, informujte sa u svojho neurológa na vyšetrenie Pompeho choroby zo suchej kvapky krvi. Väčšina neurológov vykonáva toto vyšetrenie vo svojej ambulancii.

Next article