Skip to main content
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » IDIOPATICKÁ PĽÚCNA FIBRÓZA: PĽÚCA AKO SUCHÝ ZIPS
Zriedkavé choroby

IDIOPATICKÁ PĽÚCNA FIBRÓZA: PĽÚCA AKO SUCHÝ ZIPS

V spolupráci so spoločnosťou
V spolupráci so spoločnosťou

Z odborného hľadiska patrí idiopatická pľúcna fibróza (IPF) medzi závažné pľúcne ochorenia s nepriaznivou prognózou. Najčastejšie postihuje dospelých vo veku 60 až 70 rokov. Výskyt pod 50 rokov veku je vzácny okrem familiárnej (vrodenej) formy, ktorá môže postihovať aj mladých ľudí.

Pri danom ochorení dochádza k zmene pľúcneho tkaniva, ktoré sa zjazví, zhrubne, čím následne pľúca strácajú svoju funkciu. Presná príčina ochorenia nie je známa, preto sa ochorenie označuje ako idiopatické. 

Prejavy a diagnostika ochorenia 

Najčastejšie sa ochorenie prejavuje pomaly narastajúcou dýchavicou najprv pri námahe, v pokročilejšej fáze ochorenia aj v kľude. Ďalšími príznakmi sú dráždivý, prevažne suchý kašeľ, paličkovité prsty rúk, modranie pier a prstov rúk. Pri vyšetrení počuť nad pľúcami zvuk pripomínajúci praskanie pri chôdzi po zamzrnutom snehu alebo zvuk suchého zipsu. V diagnostike ochorenia sú nápomocné zobrazovacie metódy ako rtg a CT hrudníka, funkčné vyšetrenie pľúc a prínosná je aj bronchoskopia. V niektorých prípadoch, ak to rozsah ochorenia a klinický stav pacienta dovoľuje, je potrebné aj histologické potvrdenie ochorenia formou chirurgickej biopsie pľúc. Do úvahy totiž prichádzajú aj iné ochorenia, ktoré môžu mať veľmi podobný obraz ako idiopatická pľúcna fibróza. Ich liečba a prognóza je však iná. 

Možnosti liečby ochorenia 

Donedávna podávaná liečba idiopatickej pľúcnej fibrózy (kortikoidy, imunosupresíva, N-acetylcysteín) sa ukázala ako neúčinná. Klinické štúdie s novými molekulami preukázali pozitívny efekt tzv. antifibrotickej liečby. Sú nimi pirfenidon a nintedanib. Obe liečivá sú medzinárodnými odbornými spoločnosťami v súčasnosti ako jediné odporúčané na liečbu ochorenia. Nedokážu síce úplne vyliečiť IPF, ale dokážu spomaliť progresiu ochorenia a tým predĺžiť život pacientom, čo potvrdili dlhodobé štúdie a pozorovania v reálnej praxi vďaka veľkým medzinárodným registrom pacientov s týmto ochorením. Lieky sú registrované na Slovensku, ale nie sú kategorizované. Je preto potrebné žiadať zdravotné poisťovne o súhlas s úhradou liečby na tzv. výnimku. Oceňujeme najmä postoj Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP), ktorá na rozdiel od iných, hľadá riešenia a možnosti, aby jej poistenci mali v indikovaných prípadoch dostupnú liečbu ochorenia. 

Doplnková liečba a transplantácia pľúc 

V pokročilých štádiach ochorenia sa ako doplnková liečba podáva inhalačne kyslík a poslednou možnosťou liečby je transplantácia pľúc. Transplantácia pľúc má však striktne určené kritéria a nie každý pacient je na transplantáciu vhodný. Ďalším limitujúcim faktorom transplantácií pľúc je chronický nedostatok darcov. 

Pacientský príbeh: Preventívne vyšetrenie mu zmenilo život

Vladimír Neckár je jeden z tých, ktorí si hovoria, že majú pľúca ako suchý zips. Hrdému otcovi dvoch dcér zistili idiopatickú pľúcnu fibrózu na základe preventívneho vyšetrenia.

Vladimír pracuje ako zdravotný brat. Na jednom z nemocničných oddelení, kde sa staral o ľudí s najrôznejšími ochoreniami, prichádzal do styku aj s chorými na tuberkulózu. Zdravotnícky personál musí v takomto prípade absolvovať preventívne vyšetrenia, jedno
z nich mu zmenilo život. Diagnostikovali mu idiopatickú pľúcnu fibrózu. Nové ochorenie bolo pre neho nemilým prekvapením, keďže dovtedy žil veľmi aktívny život, behal a nemal problémy prejsť pešo aj na dvanáste poschodie. Zriedkavé ochorenie mu zistili ešte v počiatočnom štádiu, čo je pre pacientov s týmto ochorením veľmi dôležité. Vladimír mohol začať s okamžitou liečbou, ktorá dokáže veľa ovplyvniť a spomaliť progresiu ochorenia.

Diagnostika nevyliečiteľného pľúcneho ochorenia bola pre Vladimíra odpoveďou na zmeny, ktoré pozoroval. Rýchlejšie sa zadýchaval, cítil nevysvetliteľnú únavu a ani schody už nezvládal tak ľahko ako predtým. S ťažkou diagnózou sa musel vyrovnať nielen on, ale aj jeho rodina. Napriek tomu, že v súčasnosti je už kapacita jeho pľúc na úrovni päťdesiat percent, svoj boj s chorobou nevzdáva a robí pre svoje telo a pľúca maximum. Nevynecháva najrôznejšie aktivity s deťmi a často chodí pešo. Problémom je však znečistený vzduch a aj rôzne respiračné ochorenia, ktorým sa v nemocnici mnohokrát nedá vyhnúť.

Vladimír Neckár je napriek ťažkej diagnóze vždy dobre naladený a pozitívny človek. Je členom OZ Nádej pre pľúca, zapája sa do aktivít združenia aj prostredníctvom svojho príbehu dáva nádej pacientom s rovnakou diagnózou, aby to nevzdávali a aby si našli dôvod, pre ktorý budú žiť a bojovať. Pre neho je tým dôvodom rodina.

Next article
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » IDIOPATICKÁ PĽÚCNA FIBRÓZA: PĽÚCA AKO SUCHÝ ZIPS
ADVERTORIAL

X-VIAZANÁ RACHITÍDA: ZRIEDKAVÉ OCHORENIE S DOSTUPNOU ÚČINNOU LIEČBOU

PROF. MUDR. ĽUDMILA PODRACKÁ, CSC.

Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Krivica (rachitída) je závažné ochorenie detského veku, ktoré je charakterizované poruchou mineralizácie rastúceho skeletu.

Pre zdravý rast kostí sú nevyhnutné základné stavebné zložky – vápnik a fosfor. Ich metabolizmus reguluje vitamín D, ktorý podporuje ukladanie hydroxyapatitu do kosti, zodpovedného za tvrdosť a osifikáciu kostnej hmoty.

X-viazaná hypofosfatemická rachitída (XLH), tiež označovaná ako X-viazaná vitamín D- rezistentná rachitída, je najčastejšia dedičná forma krivice. Vyskytuje sa vo frekvencii 1 prípad na 20 000 pôrodov. Ochorenie sa dedí X-viazaným dominantným spôsobom a postihuje obidve pohlavia. Ak je postihnutá matka, ochorenie zdedí  50 % jej detí. Ak má rachitídu otec, postihnuté budú všetky dcéry, ale synovia budú zdraví.

Ako sa prejavuje XLH?

XLH sa manifestuje v detstve typickými klinickými prejavmi rachitídy, ako je nízky telesný rast, bolesti kostí a deformity skeletu (ohnutie a zakrivenie dlhých kostí, dolné končatiny v písmene „O“ alebo „X“, rachitický ruženec na hrudníku). Časté je aj sprievodné postihnutie zubov ako napr. defekty skloviny, nadmerná kazovosť zubov, tvorba abscesov, vypadávanie zubov atď. U malých detí sa pozorujú rôzne abnormality lebky spôsobené zhrubnutím záhlavných a čelových kostí. U dospelých postihnutých jedincov sú časté deformity kĺbov dolných končatín, zápaly úponov šliach a tvorba kostných výrastkov tzv. osteofytov. Zriedkavo je prítomná porucha sluchu.

PRÍZNAKY KRIVICE U DETÍ:

• Neprospievanie dieťaťa
• Malý vzrast
• Abnormálny tvar hlavy
• Zakrivené nohy do O alebo X
• Kačací typ chôdze
• Zubné abscesy
• Bolesti kostí

Ohnutie a zakrivenie dlhých kostí

Čo je príčinou XLH?

Ide o najčastejšiu dedičnú formu krivice (tzv. hereditárna rachitída). Príčinou XLH je mutácia PHEX génu (fosfát regulujúca endopeptitáza), ktorá vedie k nadmernej tvorbe tzv. fibroblastového rastového faktora 23 (FGF-23). Ide o hormón regulujúci spätné vstrebávanie fosforu v obličkách.Vysoká koncentrácia FGF-23 v cirkulácii zapríčiňuje veľké straty fosforu močom, čo má za následok nízke hladiny fosforu v krvi. Trvalý deficit fosforu v tele spôsobuje závažnú poruchu mineralizácie rastúcich kostí.

Ako sa diagnostikuje XLH?

Diagnóza sa opiera o typické klinické prejavy rachitídy, zjavné deformity skeletu a charakteristické laboratórne nálezy. Na röntgene akejkoľvek dlhej kosti (najčastejšie predlaktia alebo dolných končatín) sú viditeľné známky nedostatočnej mineralizácie s typickými „rachitickými pohárikmi“.  V krvi je výrazne znížená koncentrácia fosforu, vápnik a vitamín D sú zvyčajne v norme. Naopak, vylučovanie fosforu močom je veľmi vysoké. Diagnózu definitívne potvrdí molekulovo-genetické vyšetrenie, ktoré odhalí mutáciu PHEX génu.

Liečba vitamínom D je efektívna len pri miernych formách ochorenia a vyžaduje vysoké dávky aktívneho vitamínu D (kalcitriol), ktorý sa podáva spolu s fosforom vo forme roztoku niekoľkokrát denne.

Aká je liečba XLH? Minulosť a súčasnosť

Liečba sa zameriava na úpravu rastu, bolestí kostí a kĺbov a prevenciu skletálnych deformít. Liečba vitamínom D je efektívna len pri miernych formách ochorenia a vyžaduje vysoké dávky aktívneho vitamínu D (kalcitriol), ktorý sa podáva spolu s fosforom vo forme roztoku niekoľkokrát denne. U drvivej väčšiny pacientov táto tzv. konvenčná liečba nie je účinná, lebo nedokáže zabrániť rozvoju deformít skeletu, či potrebe chirurgického riešenia deformujúcich kostí. Navyše, je sprevádzaná vedľajšími účinkami, ako je tvorba obličkových kameňov, vývoj nadmernej činnosti prištítných teliesok a ďalšie.

V súčasnosti je dostupná cielená liečba monoklonálnou protilátkou, ktorá blokuje nadmernú tvorbu FGF-23, a tým priamo zasahuje do podstaty ochorenia. Výsledky klinických štúdií u detí s XLH sú veľmi povzbudivé. Na Detskej klinike LF UK a NÚDCH už máme aj vlastné skúsenosti s modernou biologickou liečbou u 4 malých pacientov. Ročná efektívna terapia priniesla zlepšenie laboratórnych nálezov s úpravou hladín fosforu v krvi a najmä viedla k výraznej korekcii závažných kostných deformít, k ústupu bolestí kostí a svalov, čím sa významne zvýšila pohybová aktivita pacientov, ako aj celková kvalita ich života.


Prečítajte si tiež: OSTEOPORÓZA: REDNUTIE KOSTÍ

Next article