Príprava na zrelý vek
PSYCHICKÁ CHOROBA JE CHOROBA AKO KAŽDÁ INÁ
Aké sú najčastejšie duševné ochorenia na Slovensku? Psychické poruchy patria medzi najčastejšie poruchy zdravia. Približne každý siedmy obyvateľ Európskej únie zažije v priebehu života nejakú formu psychickej poruchy. Práve úzkostné poruchy, ktorých celoživotná prevalencia v Európe dosahuje až 30 % populácie, sú pravdepodobne najčastejšími duševnými poruchami aj na Slovensku. Úzkosť alebo úzkostné poruchy by sme … Pokračovat
Príprava na zrelý vek
DOBRÝ ANJEL: PODPORA V ŤAŽKÝCH ČASOCH
Vyšívala jej na malý uterák slniečko, aby v škôlke siahla po tom správnom. Ako to rýchlo zbehlo, hovorila si pritom Anna – mama copatej Sofie. Už pôjde do škôlky. Hoci sa niekedy zdá, že čas plynie rýchlo, neuvedomujeme si, že ten plynulý a pohodový tok vôbec nie je samozrejmosť. Na tepláky už slniečko Sofiina mama vyšiť nestihla. … Pokračovat