Príprava na zrelý vek
ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?
Čo je hĺbková žilová trombóza (HŽT)? Hĺbková žilová trombóza je závažné, potenciálne život ohrozujúce ochorenie, ktoré je spôsobené vznikom krvných zrazenín – trombov v hĺbkových žilách, najčastejšie v dolných končatinách. Tie potom čiastočne, alebo úplne vyplňujú lumen žily v rozličnej dĺžke. Nebezpečenstvo je len zriedka dané samotným mechanickým upchatím žily, pretože v dolných končatinách ostáva … Pokračovanie