• ADVERTORIAL
  IMUNITA JE NAJSILNEJŠIA RÁNO, V PRIEBEHU DŇA SLABNE
  Už sme si zvykli, že v ročných obdobiach, keď je chladnejšie a menej slnka, je viac kašľa, kýchania, smrkania a iných prejavov chorôb. Naozaj to však súvisí iba s počasím? Naozaj to však súvisí iba s počasím? O tom, či ocho­rieme, alebo zostaneme zdraví, rozhoduje viac faktorov, ale predovšetkým naša imunita. „Je to schopnosť organizmu … Pokračovanie
 • Osteoporóza
  PACIENT S OSTEOPORÓZOU: ZANEDBÁVALA SOM NÁVŠTEVY LÉKAROV
  Osteoporóza je chronické ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a narúša sa stavba kosti. Tento proces zvyšuje riziko zlomenín. Základom liečby osteoporózy je pravidelný pohyb, ale i zdravá a vyvážená strava, bohatá na vitamín D a vápnik.  Na liečbu sa používajú dva typy liekov. Jeden je určený … Pokračovanie
  Osteoporóza
  PACIENT S OSTEOPORÓZOU OČAMI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
  Ako všeobecný lekár postupuje, ak má u pacienta podozrenie na osteoporózu? Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva. Jej zistenie v ambulancii praktického lekára býva často náhodné, pri rtg vyšetrení z iných dôvodov, ako je napríklad zlomenina, vyšetrenie chrbtice a iných orgánov. Aké rizikové faktory si všímate? Pri podozrení na osteoporózu si všímame vek, frekvenciu … Pokračovanie
  Príprava na zrelý vek
  PACIENT POTREBUJE POCIT ISTOTY
  Vladimír Neckár na vlastnej koži pocítil problémy so schvaľo­vaním ino­vatívnej liečby pre pacientov s pľúcnymi fibrózami. Lieky sú drahé a rozhodnutia zdravot­ ných poisťovní o tom, komu liečbu preplatia, sú podľa neho netransparentné. Jeho túžbou je, aby sme u nás pre proces schvaľovania zaviedli presne definovaný štandardizovaný postup. Ako vnímate dostupnosť modernej liečby pneumologických ochorení … Pokračovanie
  Príprava na zrelý vek
  ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?
  Čo je hĺbková žilová trombóza (HŽT)? Hĺbková žilová trombóza je závažné, potenciálne život ohrozujúce ochorenie, ktoré je spôsobené vznikom krvných zrazenín – trombov v hĺbkových žilách, najčastejšie v dolných končatinách. Tie potom čiastočne, alebo úplne vyplňujú lumen žily v rozličnej dĺžke. Nebezpečenstvo je len zriedka dané samotným mechanickým upchatím žily, pretože v dolných končatinách ostáva … Pokračovanie
 • OLGA BELEŠOVÁ OSTEOPORÓZA
  1. DIEL

  2. DIEL

  3. DIEL