• cmo bratislava
  ADVERTORIAL
  NAJKVALITNEJŠIA OČNÁ CHIRURGIA ŠIROKO ĎALEKO
  Centrum mikrochirurgie oka (CMO) bolo prvým a niekoľko rokov aj jediným oftalmologickým pracoviskom, ktoré robilo operácie očí bez hospitalizácie pacienta. Najčastejšou operáciou v našom centre je operácia sivého zákalu s implantáciou umelej vnútroočnej šošovky – kráľovná očných operácií. Operácia je úplne bezbolestná, dokonca ani po operácii pacienti nepociťujú žiadny diskomfort. Pri správnom výbere implantátov sa … Pokračovanie
  Osteoporóza
  PACIENT S OSTEOPORÓZOU: ZANEDBÁVALA SOM NÁVŠTEVY LÉKAROV
  Osteoporóza je chronické ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty, jej hustota a narúša sa stavba kosti. Tento proces zvyšuje riziko zlomenín. Základom liečby osteoporózy je pravidelný pohyb, ale i zdravá a vyvážená strava, bohatá na vitamín D a vápnik.  Na liečbu sa používajú dva typy liekov. Jeden je určený … Pokračovanie
  Osteoporóza
  PACIENT S OSTEOPORÓZOU OČAMI VŠEOBECNÉHO LEKÁRA
  Ako všeobecný lekár postupuje, ak má u pacienta podozrenie na osteoporózu? Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva. Jej zistenie v ambulancii praktického lekára býva často náhodné, pri rtg vyšetrení z iných dôvodov, ako je napríklad zlomenina, vyšetrenie chrbtice a iných orgánov. Aké rizikové faktory si všímate? Pri podozrení na osteoporózu si všímame vek, frekvenciu … Pokračovanie
  Príprava na zrelý vek
  PACIENT POTREBUJE POCIT ISTOTY
  Vladimír Neckár na vlastnej koži pocítil problémy so schvaľo­vaním ino­vatívnej liečby pre pacientov s pľúcnymi fibrózami. Lieky sú drahé a rozhodnutia zdravot­ ných poisťovní o tom, komu liečbu preplatia, sú podľa neho netransparentné. Jeho túžbou je, aby sme u nás pre proces schvaľovania zaviedli presne definovaný štandardizovaný postup. Ako vnímate dostupnosť modernej liečby pneumologických ochorení … Pokračovanie
  Príprava na zrelý vek
  ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?
  Čo je hĺbková žilová trombóza (HŽT)? Hĺbková žilová trombóza je závažné, potenciálne život ohrozujúce ochorenie, ktoré je spôsobené vznikom krvných zrazenín – trombov v hĺbkových žilách, najčastejšie v dolných končatinách. Tie potom čiastočne, alebo úplne vyplňujú lumen žily v rozličnej dĺžke. Nebezpečenstvo je len zriedka dané samotným mechanickým upchatím žily, pretože v dolných končatinách ostáva … Pokračovanie
 • 1. Díl - Osteoporóza: Tichý zlodej kostí
  (Oľga Belešová)
 • 2. Díl - Osteoporóza: Vyšetrenie
  (Oľga Belešová)
 • 3. Díl - Osteoporóza: Prevencia
  (Oľga Belešová)