Skip to main content
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KLASICKÁ HOMOCYSTINÚRIA: DEDIČNÁ METABOLICKÁ PORUCHA
Zriedkavé choroby

KLASICKÁ HOMOCYSTINÚRIA: DEDIČNÁ METABOLICKÁ PORUCHA

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

MUDr. KATARÍNA BRENNEROVÁ

pediater
Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava

Homocysteín (Hcy) patrí medzi aminokyseliny obsahujúce síru. V organizme vzniká z metionínu, odbúrava sa dvoma rôznymi metabolickými cestami. V prípade ich nefunkčnosti sa homocysteín v tele hromadí (hyperhomocysteinémia) a vylučuje sa močom (homocystinúria).

Pri biochemickej premene homocysteínu na síru je dôležitý enzým cystationín-b-syntáza, ktorý ku svojej práci vyžaduje vitamín B6. Klasická homocystinúria je spôsobená nedostatočným výkonom tohto enzýmu. Ak sa dá enzým vyprovokovať k vyššej činnosti pridaním vitamínu B6, hovoríme
o vitamín B6 senzitívnom type; tento typ ochorenia máva miernejší priebeh.

Výskyt klasickej homocystinúrie je v rôznych krajinách sveta odlišný, od 1 : 10 000 do 1 : 1 000 000. Ochorenie je autozómovo recesívne dedičné: ak obaja rodičia majú jednu nesprávnu informáciu v géne pre CBS, je 25 % pravdepodobnosť, že ich dieťa bude trpieť touto vzácnou chorobou.

PREJAVY OCHORENIA

Deti s klasickou homocystinúriou sa narodia zdravé. Ak sa neliečia, v priebehu detstva môžeme pozorovať spomalený vývoj reči, krátkozrakosť, ktorá sa rýchlo zhoršuje. Typickým znakom je uvoľnenie šošovky zo správnej polohy, tzv. luxácia šošovky.

Mení sa aj kostra, objavuje sa osteoporóza, skolióza, nadmerný rast. Vtedy hovoríme o marfanoidnom habite – podobné zmeny kostry sú opísané pri Marfanovom syndróme. U detí s klasickou homocystinúriou a neskoro začatou liečbou pozorujeme zaostávanie v mentálnom vývoji, poruchu pozornosti, niekedy kŕče. Častou komplikáciou býva tiež trombóza – upchatie ciev. Pyridoxín senzitívny typ sa môže prejaviť iba trombózou ciev bez luxácie šošovky a zaostávaní vo vývoji.

DIAGNÓZA OCHORENIA A MOŽNOSTI LIEČBY

Pri podozrení na klasickú homocystinúriu je dôležité vyšetriť homocysteín a metionín v krvi a potvrdiť ochorenie molekulovo-genetickým testom. Cieľom liečby klasickej homocystinúrie je znížiť koncentráciu Hcy v krvi. Pri B6 senzitívnych typoch je často postačujúca liečba vitamínom B6. Pri B6 rezistentných typoch je potreba aj inej liečby:

  • nízkobielkovinová diéta s obmedzením metionínu, každému pacientovi „ušitá na mieru“,
  • okrem vitamínu B6 sa podávajú aj vitamíny B12 a kyselina listová,
  • betaín podporuje alternatívnu cestu metabolizmu homocysteínu. Používa sa v prípadoch, keď je diéta nedostatočná.

Čím skôr sa u jedinca klasická homocystinúria diagnostikuje a začne liečiť, tým je menšia pravdepodobnosť rozvoja vážnych orgánových zmien. Preto v niektorých krajinách je už klasická homocystinúria zaradená do skupiny testovaných chorôb hneď po narodení v rámci novorodeneckého skríningu. Slovensko k nim zatiaľ nepatrí.

Next article
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KLASICKÁ HOMOCYSTINÚRIA: DEDIČNÁ METABOLICKÁ PORUCHA
Zriedkavé choroby

POMPEHO CHOROBA: MIMORIADNE ZRIEDKAVÉ OCHORENIE

Zriedkavé ochorenie, ktoré môže postihnúť mužov a ženy všetkých vekových kategórií a etník. Ide o genetické ochorenie, to znamená, že sa prenáša z rodičov na deti. Na vznik Pompeho choroby sa musia stretnúť rodičia, ktorí sú obaja prenášačmi ochorenia, čo sa však, našťastie, nestáva tak často, preto je ochorenie mimoriadne zriedkavé.

Čo je Pompeho choroba?

Pompeho choroba je zriedkavé metabolické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým svaly. U ľudí s Pompeho chorobou sa nevytvára dostatok enzýmu – glukozidáza. Dochádza preto k hromadeniu glykogénu vo svaloch, čo vedie k progresívnej strate svalovej funkcie. Chybný gén sa prenáša od oboch rodičov, tento proces sa nazýva recesívna dedičnosť.

Aké sú príznaky?

Príznaky Pompeho choroby sa môžu vyskytovať hneď od narodenia alebo sa môžu objaviť kedykoľvek v dojčenskom veku, detstve či dospelosti. Menej častá, infantilná forma ochorenia je charakterizovaná výrazne zväčšeným srdcom a „handrovitým“ vzhľadom v dôsledku závažnej svalovej slabosti. Zvyčajne sa objaví počas prvých mesiacov života a ak sa nelieči, časom dochádza k úmrtiu. Deti alebo dospelí s adultnou formou často najprv pociťujú slabosť v nohách a bokoch, ktorá má za následok kolísavú chôdzu, a objavia sa u nich problémy s dýchaním.

Závažnosť týchto príznakov a rýchlosť, s akou dochádza k ich progresii, sa môžu výrazne líšiť u jednotlivých pacientov. U ľudí trpiacich Pompeho chorobou sa môže objaviť dýchavičnosť počas cvičenia alebo ranné bolesti hlavy spôsobené dýchacími problémami pri ležaní, ktoré majú za následok neschopnosť dostatočne dýchať počas noci. Pompeho choroba môže ovplyvňovať aj svaly stredu tela, rúk a ramien. To môže mať za následok problém so vstávaním zo sediacej polohy, ťažkosti so vstávaním zo stoličky, s chodením po schodoch a so vzpažením. 

Ak sa u vás teda prejavia vyššie spomínané príznaky, informujte sa u svojho neurológa na vyšetrenie Pompeho choroby zo suchej kvapky krvi. Väčšina neurológov vykonáva toto vyšetrenie vo svojej ambulancii.

Next article