biochemické vyšetrenie krvi
Genetická diagnostika – naozaj radšej nevedieť?
Mnoho ľudí sa bojí genetických analýz. Sme ovplyvnení médiami, filmami, ale aj kampaňami, ktoré poukazujú na možnosti zneužitia genetickej informácie.