ÚVOD | info-zdravie.sk

ÚVOD

Info-zdravie je web spoločnosti Mediaplanet so zameraním na zdravotnícke poznatky, novinky, príbehy pacientov a najnovšie možnosti diagnostiky a liečby. Naším poslaním je poskytovať cenné informácie, odborné názory, aby sme mohli čitateľov vzdelávať, informovať a inšpirovať.

Medzi hlavné organizácie, s ktorými spolupracujeme na tvorbe obsahu, sú:

 • Liga proti rakovine
 • NIERAKOVINE
 • Dobrý Anjel
 • Lekári.sk
 • Slovenská Aliancia Zriedkavých Chorôb
 • Liga proti reumatizmu na Slovensku
 • Únia pre zdravšie srdce
 • Slovenská diabetologická spoločnosť
 • Slovenská onkologická spoločnosť
 • Slovenská kardiologická spoločnosť
 • Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť

Informácie poskytnuté na tomto webe sú zastrešené príslušným zdravotníckym pracovníkom, prostredníctvom siete asociačných partnerov spoločnosti Mediaplanet.

Všetok náš obsah je kontrolovaný tímom Mediaplanet. Približne tretina článkov na našom webe je napísaná kvalifikovanými profesionálmi v odbore, ďalej vybranými odborníkmi, pacientmi a vplyvnými osobami, ktorí sú oslovení na rozhovory alebo články. Zvyšok je napísaný priamo partnerskými asociáciami a zdravotníckymi pracovníkmi.

Všetok lekársky obsah je buď písaný priamo zdravotníckymi pracovníkmi, alebo nimi kontrolovaný z hľadiska vecnej správnosti.

Informácie poskytované na stránkach info-zdravie sú navrhnuté tak, aby podporovali, nie nahrádzali, vzťah medzi pacientom/návštevníkom webu a jeho lekárom.

Mediaplanet je medzinárodná spoločnosť, ktorá realizuje edukatívne kampane, pomocou multimediálnych platforiem, prostredníctvom tzv. content marketingu.

Mediaplanet pôsobí v 13 krajinách a 13 jazykoch. Info-zdravie je slovenská stránka so zameraním na oslovenie slovenského publika.

Viac informácií o spoločnosti Mediaplanet nájdete na stránkach: https://www.mediaplanet.com/.

Tento web je financovaný reklamami a sponzorovaným obsahom, ktoré sú na webe jasne označené ako „Reklama“ alebo „Sponzorované/Sponsored“. Ak bol redakčný obsah napísaný alebo ovplyvnený platiacim klientom, bude to jasne uvedené na úrovni článku. Pokiaľ ide o reklamné príležitosti či sponzorovaný obsah, kontaktujte nás, prosím, na: hello-czechrepublic@mediaplanet.com.

KONTAKTUJTE NÁS

Mediaplanet Czech s.r.o.

Opletalova 1603/57

Praha 1 – Nové Město

110 00 

Email: mpczechrepublic@mediaplanet.com
Telefon: +420 777 979 561