Domovská stránka » Zriedkavé choroby » SYNDRÓM VRODENEJ CHYLOMIKRONÉMIE
Zriedkavé choroby

SYNDRÓM VRODENEJ CHYLOMIKRONÉMIE

V spolupráci so spoločnosťou Exceed Orphan s.r.o.
V spolupráci so spoločnosťou Exceed Orphan s.r.o.

Vysoká hladina tzv. zlého cholesterolu v krvi upcháva cievy a v konečnom dôsledku môže spôsobiť infarkt či mŕtvicu. Hoci srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia na Slovensku a v Európe. Vysoký cholesterol v krvi môže spôsobiť aj iné závažné ochorenia. 

O tom, že cholesterol je tzv. tichý zabijak, má v súčasnosti vedomosť už azda každý dospelý človek. Zvýšená hladina cholesterolu v krvi upcháva naše cievy a môže spôsobiť závažné ochorenia, často s fatálnymi následkami. 

Menej známe ochorenie 

Naopak, o syndróme vrodenej chylomikronémie (FCS) sa bežne veľmi nehovorí. Početnosť výskytu tohto syndrómu sa odhaduje na 1: 1 000 000, v skutočnosti bude početnosť výskytu o niečo vyššia. Ide o vzácne geneticky podmienené ochorenie, ktoré sa prejavuje už v detstve záchvatmi kolikovitých bolestí brucha a často aj akútnym zápalom slinivky brušnej – pankreatitídou. Väčšina pacientov prekoná opakovane ataky panklreatitidy. Akútna či chronická pankreatitída je veľmi závažným ochorením, ktorého recidíva so sebou prináša väčšie riziko úmrtia, vzniku rakoviny pankreasu, alebo rozvoja ďalších komplikácií, ako je napríklad cukrovka.

Ide o vzácne geneticky podmienené ochorenie, ktoré sa prejavuje už v detstve záchvatmi kolikovitých bolestí brucha a často aj akútnym zápalom slinivky brušnej – pankreatitídou. 

Príčiny ochorenia a možnosti liečby 

FCS vzniká v dôsledku deficitu lipoproteínovej lipázy, enzýmu, ktorý štiepi tuky vstrebané z tenkého čreva. V krvi sa potom hromadia tukové častice – chylomikróny. Tie sú zodpovedné za rozvoj pankreatitídy, ako aj ďalších klinických príznakov. Krvná plazma pacienta má pri vyšetrení sedimentácie vzhľad mlieka. Jedinou v súčasnosti dostupnou liečbou je nesmierne prísna diéta so striktným vylúčením tukov, čo prakticky nie je možné dosiahnuť. Dobrou správou a prognózou do budúcnosti však je, že sa objavujú prvé účinné lieky. Chorých je nevyhnutné včas diagnostikovať a liečiť. Pre diagnostiku je potrebná spolupráca niekoľkých medicínskych odborov, rovnako je dôležitá aj široká informovanosť laickej verejnosti. 

Next
Zdieľať Zdieľať
Ďalší článok