Skip to main content
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » ŽIVOT S T-BUNKOVÝM LYMFÓMOM
Zriedkavé choroby

ŽIVOT S T-BUNKOVÝM LYMFÓMOM

V spolupráci s Lymfoma Slovensko
V spolupráci s Lymfoma Slovensko

Pacientske združenie Lymfoma Slovensko sa venuje pacientom s diagnózami zahŕňajúcimi lymfómy a leukémie. Naším cieľom je napomáhať k zlepšovaniu podmienok pacientov na diagnostiku, liečbu a celkové prežívanie. Práve preto sa pravidelne OZ Lymfoma Slovensko zapája do medzinárodných prieskumov, aj vďaka ktorým môže tlmočiť potreby pacientov nie len lekárom, ale aj širokej verejnosti. 

Diagnóza „lymfóm“ so sebou prináša častokrát razantnú zmenu života v priebehu krátkej chvíle. Počas liečby sa pacienti najčastejšie vyrovnávajú nie len s diagnózou ako takou, ale aj plejádou nežiadúcich účinkov liekov, ako napríklad strata vlasov a svalstva, úbytok váhy, tráviace ťažkosti, znížená chuť do jedla, znížené libido, zmeny čuchu a chuti, opakované infekcie, poruchy kognitívnych funkcií. Za najčastejší a najdlhšie pretrvávajúci nežiadúci účinok a súčasne za najčastejšie riešený symptóm u hematoonkologických pacientov považujeme únavu, ktorá je limitujúca aj pre výkon bežných denných povinností a úkonov. 

Pacienti sa počas a po liečení ochorenia stretávajú nie len s fyzickými, ale aj psychickými problémami, ktoré ich zužujú.  Dve tretiny pacientov dokonca 5 a viac rokov majú strach z návratu ochorenia. Medzi ostatné patria: 

  • strata nezávislosti od okolia, 
  • finančná nestabilita a strata zamestnania, 
  • depresie, 
  • úzkostné stavy,
  • zmeny v partnerskom živote až strata partnera,
  • zmeny výzoru a ich dopad na psychiku, 
  • izolácia od spoločnosti (tá je v niektorých prípadoch terapeuticky nevyhnutná, pretože pacienti majú väčšiu náchylnosť na rozvoj infekcií pre imunosupresívny (tlmiaci imunitu) účinok liekov. 

Práve z tohto dôvodu v našej organizácií poskytujeme  podporu pacientom a blízkych na viacerých úrovniach : 

Rovnako tak vedieme aj uzavretú podpornú skupinu na sociálnej sieti facebook s názvom „Lymfom priatelia“, v ktorej poskytujeme pacientom priestor pre komunikáciu svojich potrieb v sociálnej oblasti. 

Next article
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » ŽIVOT S T-BUNKOVÝM LYMFÓMOM
ADVERTORIAL

X-VIAZANÁ RACHITÍDA: ZRIEDKAVÉ OCHORENIE S DOSTUPNOU ÚČINNOU LIEČBOU

PROF. MUDR. ĽUDMILA PODRACKÁ, CSC.

Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Krivica (rachitída) je závažné ochorenie detského veku, ktoré je charakterizované poruchou mineralizácie rastúceho skeletu.

Pre zdravý rast kostí sú nevyhnutné základné stavebné zložky – vápnik a fosfor. Ich metabolizmus reguluje vitamín D, ktorý podporuje ukladanie hydroxyapatitu do kosti, zodpovedného za tvrdosť a osifikáciu kostnej hmoty.

X-viazaná hypofosfatemická rachitída (XLH), tiež označovaná ako X-viazaná vitamín D- rezistentná rachitída, je najčastejšia dedičná forma krivice. Vyskytuje sa vo frekvencii 1 prípad na 20 000 pôrodov. Ochorenie sa dedí X-viazaným dominantným spôsobom a postihuje obidve pohlavia. Ak je postihnutá matka, ochorenie zdedí  50 % jej detí. Ak má rachitídu otec, postihnuté budú všetky dcéry, ale synovia budú zdraví.

Ako sa prejavuje XLH?

XLH sa manifestuje v detstve typickými klinickými prejavmi rachitídy, ako je nízky telesný rast, bolesti kostí a deformity skeletu (ohnutie a zakrivenie dlhých kostí, dolné končatiny v písmene „O“ alebo „X“, rachitický ruženec na hrudníku). Časté je aj sprievodné postihnutie zubov ako napr. defekty skloviny, nadmerná kazovosť zubov, tvorba abscesov, vypadávanie zubov atď. U malých detí sa pozorujú rôzne abnormality lebky spôsobené zhrubnutím záhlavných a čelových kostí. U dospelých postihnutých jedincov sú časté deformity kĺbov dolných končatín, zápaly úponov šliach a tvorba kostných výrastkov tzv. osteofytov. Zriedkavo je prítomná porucha sluchu.

PRÍZNAKY KRIVICE U DETÍ:

• Neprospievanie dieťaťa
• Malý vzrast
• Abnormálny tvar hlavy
• Zakrivené nohy do O alebo X
• Kačací typ chôdze
• Zubné abscesy
• Bolesti kostí

Ohnutie a zakrivenie dlhých kostí

Čo je príčinou XLH?

Ide o najčastejšiu dedičnú formu krivice (tzv. hereditárna rachitída). Príčinou XLH je mutácia PHEX génu (fosfát regulujúca endopeptitáza), ktorá vedie k nadmernej tvorbe tzv. fibroblastového rastového faktora 23 (FGF-23). Ide o hormón regulujúci spätné vstrebávanie fosforu v obličkách.Vysoká koncentrácia FGF-23 v cirkulácii zapríčiňuje veľké straty fosforu močom, čo má za následok nízke hladiny fosforu v krvi. Trvalý deficit fosforu v tele spôsobuje závažnú poruchu mineralizácie rastúcich kostí.

Ako sa diagnostikuje XLH?

Diagnóza sa opiera o typické klinické prejavy rachitídy, zjavné deformity skeletu a charakteristické laboratórne nálezy. Na röntgene akejkoľvek dlhej kosti (najčastejšie predlaktia alebo dolných končatín) sú viditeľné známky nedostatočnej mineralizácie s typickými „rachitickými pohárikmi“.  V krvi je výrazne znížená koncentrácia fosforu, vápnik a vitamín D sú zvyčajne v norme. Naopak, vylučovanie fosforu močom je veľmi vysoké. Diagnózu definitívne potvrdí molekulovo-genetické vyšetrenie, ktoré odhalí mutáciu PHEX génu.

Liečba vitamínom D je efektívna len pri miernych formách ochorenia a vyžaduje vysoké dávky aktívneho vitamínu D (kalcitriol), ktorý sa podáva spolu s fosforom vo forme roztoku niekoľkokrát denne.

Aká je liečba XLH? Minulosť a súčasnosť

Liečba sa zameriava na úpravu rastu, bolestí kostí a kĺbov a prevenciu skletálnych deformít. Liečba vitamínom D je efektívna len pri miernych formách ochorenia a vyžaduje vysoké dávky aktívneho vitamínu D (kalcitriol), ktorý sa podáva spolu s fosforom vo forme roztoku niekoľkokrát denne. U drvivej väčšiny pacientov táto tzv. konvenčná liečba nie je účinná, lebo nedokáže zabrániť rozvoju deformít skeletu, či potrebe chirurgického riešenia deformujúcich kostí. Navyše, je sprevádzaná vedľajšími účinkami, ako je tvorba obličkových kameňov, vývoj nadmernej činnosti prištítných teliesok a ďalšie.

V súčasnosti je dostupná cielená liečba monoklonálnou protilátkou, ktorá blokuje nadmernú tvorbu FGF-23, a tým priamo zasahuje do podstaty ochorenia. Výsledky klinických štúdií u detí s XLH sú veľmi povzbudivé. Na Detskej klinike LF UK a NÚDCH už máme aj vlastné skúsenosti s modernou biologickou liečbou u 4 malých pacientov. Ročná efektívna terapia priniesla zlepšenie laboratórnych nálezov s úpravou hladín fosforu v krvi a najmä viedla k výraznej korekcii závažných kostných deformít, k ústupu bolestí kostí a svalov, čím sa významne zvýšila pohybová aktivita pacientov, ako aj celková kvalita ich života.


Prečítajte si tiež: OSTEOPORÓZA: REDNUTIE KOSTÍ

Next article