Civilizačné ochorenia
DIABETICKÁ POLYNEUROPATIA
Diabetická polyneuropatia je najčastejšou komplikáciou diabetu. Postihuje asi 50 % pacientov s diabetes mellitus. Ide o poškodenie periférnych nervov, ktoré vzniká v dôsledku dlhotrvajúcej hyperglykémie. Diabetická polyneuropatia je najčastejšou príčinou bolesti u diabetikov, ktorá zvyčajne nereaguje na bežné analgetiká a výrazne zhoršuje kvalitu ich života. Je aj najčastejšiou príčinou tzv. diabetickej nohy, teda diabetických ulcerácií, … Pokračovat
Sponzorováno
KARCINÓM PĽÚC: PRÍZNAKY A DIAGNÓZA
Ako sa zmenila kvalita života u pacientov s karcinómom pľúc za ostatné desaťročie? Veľkým prínosom z hľadiska zmeny kvality života pacientov s onkologickými ochoreniami bolo zavedenie biologickej liečby a imunoterapia. Okrem predľženia života priniesli pacientom výrazný ústup až úplnú absenciu nežiaducich účinkov chemoterapie, ako sú dyspeptické ťažkosti, nechutenstvo, hmotnostný úbytok či vypadávanie vlasov. Majú dopad na kvalitu … Pokračovat