Civilizačné ochorenia
DIABETICKÁ POLYNEUROPATIA
Diabetická polyneuropatia je najčastejšou komplikáciou diabetu. Postihuje asi 50 % pacientov s diabetes mellitus. Ide o poškodenie periférnych nervov, ktoré vzniká v dôsledku dlhotrvajúcej hyperglykémie. Diabetická polyneuropatia je najčastejšou príčinou bolesti u diabetikov, ktorá zvyčajne nereaguje na bežné analgetiká a výrazne zhoršuje kvalitu ich života. Je aj najčastejšiou príčinou tzv. diabetickej nohy, teda diabetických ulcerácií, … Continued
Sponsored
JEDINÉ AUTO NA SLOVENSKU POMÔŽE ZACHRÁNIŤ ĽUDSKÉ ŽIVOTY PACIENTSKEJ ORGANIZÁCII NIE RAKOVINE
Bude to jazda ako z najvytúženejšieho sna – jazda pre život. Obrovská maketa hrubého čreva pacientskej aliancie NIE RAKOVINE nemá medzi edukatívnymi pomôckami na Slovensku obdobu. Je výnimočná nielen svojim vzhľadom a veľkosťou, ale predovšetkým svojím poslaním – zachraňuje životy ľudí. Nafukovacie črevo však  už dosiahlo svoju životnosť a potrebuje nového nástupcu, ktorý by ďalej pomáhal a … Continued