Zdravie ženy
CUSHINGOV SYNDRÓM: ZRIEDKAVÉ OCHORENIE S MASÍVNYM ZÁSAHOM DO ŽIVOTA
Aká choroba je Cushingov syndróm? Ako sa prejavuje, čo ho zapríčiňuje a ako zásadne vstupuje do každodenného života ľudí, ktorí ním trpia? O tom sme sa porozprávali s prof. MUDr. Jurajom Payerom, PhD., MPH, FRCP z V. internej kliniky LFUK a UN Bratislava – Ružinov. Čo sa skrýva za týmto ochorením s nezvyčajným menom a … Continued
Sponsored
GAUCHEROVA CHOROBA: PRÍČINY VZNIKU, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LIEČBY
Bežné zdravotné ťažkosti, ako sú pretrvávajúca alebo opakujúca sa bolesť brucha, zvýšená únava spojená s ľahkou tvorbou modrín už po malých inzultoch, môžu mať podstatu v zriedkavom dedičnom metabolickom ochorení nazývanom Gaucherova choroba. Klinické ťažkosti sú však vtedy sprevádzané aj zmenami v labo­ratórnych parametroch. Pri vy­šetrení krvného obrazu sa najčas­tejšie zistí anémia a znížený počet … Continued