Farmácia včera, dnes a zajtra
PREČO PRÁVE BIOSIMILÁRNE/BIOLOGICKY PODOBNÉ LIEKY?
Biologické lieky, vrátane biosimilárnych, pochádzajú zo živých organizmov, z ktorých sa získavajú biotechnologickými metódami. Biosimilárne lieky sa uvádzajú na trh až po vypršaní patentovej ochrany biologického referenčného lieku. Pred 15 rokmi, v roku 2006, Európska lieková agentúra (EMA) schválila prvý biologicky podobný (biosimilárny) liek v EÚ. Od tej doby bolo v EÚ schválených ďalších pri­ … Pokračovanie

PARTNERI KAMPANE