Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KEĎ HORÚČKA NIE JE „IBA“ HORÚČKOU
Zriedkavé choroby

KEĎ HORÚČKA NIE JE „IBA“ HORÚČKOU

V spolupráci so spoločnosťou Novartis
V spolupráci so spoločnosťou Novartis

Horúčka predstavuje jeden z najčastejších príznakov v klinickej praxi, pričom môže mať široké spektrum príčin. U časti pacientov sa stretávame s pravidelne sa opakujúcimi horúčkami sprevádzanými rôznymi príznakmi (napr. bolesti brucha, bolesť na hrudníku, bolesti kĺbov a svalov, únava), ktorých príčina napriek širokému spektru vyšetrení nebola odhalená.

Syndróm periodických horúčok

Práve takýto pacient môže trpieť na poruchu zo skupiny autozápalových chorôb niekedy nazývaných aj syndrómy periodických horúčok. Obvykle ide o zriedkavé choroby vznikajúce na genetickom podklade. Ich podstatou je porucha v regulácii (kontrole) zápalovej kaskády, ktorá vedie k spontánnemu vzplanutiu zápalu bez iných príčin (napr. infekcia).

U časti pacientov sa stretávame s pravidelne sa opakujúcimi horúčkami sprevádzanými rôznymi príznakmi, ktorých príčina napriek širokému spektru vyšetrení nebola odhalená.

Prejavy a diagnostika

U pacienta sa tak pravidelne objavujú obdobia s vysokou horúčkou a špecifickými klinickými príznakmi, pričom typická je podobnosť jednotlivých epizód (rovnaké spektrum príznakov), ako aj ich trvanie. Daný pacient nezriedka prejde mnoho ambulancií, absolvuje široké spektrum laboratórnych, ako aj klinických vyšetrení, avšak vzhľadom na zriedkavosť týchto diagnóz sa obvykle v klinickej praxi na takúto príčinu nemyslí.

Liečba a jej úspešnosť

Medzi typických predstaviteľov týchto chorôb patrí napr. familiárna stredomorská horúčka či skupina stavov označovaných ako kryopyrinopatie. Ak sa na tieto choroby myslí, po stanovení správnej diagnózy je možné začať efektívnu a bezpečnú liečbu. Medzi moderné nástroje manažmentu týchto pacientov patrí aj biologická liečba, ktorá vedie k rýchlemu potlačeniu príznakov a dosiahnutiu kontroly nad ochorením. V ostatných rokoch sa týmto chorobám venuje niekoľko vysokošpecializovaných centier, pričom o ich úspešnej a efektívnej práci svedčí čoraz väčší počet liečených pacientov. 

Next
Zdieľať Zdieľať
Ďalší článok