Skip to main content
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KEĎ HORÚČKA NIE JE „IBA“ HORÚČKOU
Zriedkavé choroby

KEĎ HORÚČKA NIE JE „IBA“ HORÚČKOU

V spolupráci so spoločnosťou Novartis
V spolupráci so spoločnosťou Novartis

Horúčka predstavuje jeden z najčastejších príznakov v klinickej praxi, pričom môže mať široké spektrum príčin. U časti pacientov sa stretávame s pravidelne sa opakujúcimi horúčkami sprevádzanými rôznymi príznakmi (napr. bolesti brucha, bolesť na hrudníku, bolesti kĺbov a svalov, únava), ktorých príčina napriek širokému spektru vyšetrení nebola odhalená.

Syndróm periodických horúčok

Práve takýto pacient môže trpieť na poruchu zo skupiny autozápalových chorôb niekedy nazývaných aj syndrómy periodických horúčok. Obvykle ide o zriedkavé choroby vznikajúce na genetickom podklade. Ich podstatou je porucha v regulácii (kontrole) zápalovej kaskády, ktorá vedie k spontánnemu vzplanutiu zápalu bez iných príčin (napr. infekcia).

U časti pacientov sa stretávame s pravidelne sa opakujúcimi horúčkami sprevádzanými rôznymi príznakmi, ktorých príčina napriek širokému spektru vyšetrení nebola odhalená.

Prejavy a diagnostika

U pacienta sa tak pravidelne objavujú obdobia s vysokou horúčkou a špecifickými klinickými príznakmi, pričom typická je podobnosť jednotlivých epizód (rovnaké spektrum príznakov), ako aj ich trvanie. Daný pacient nezriedka prejde mnoho ambulancií, absolvuje široké spektrum laboratórnych, ako aj klinických vyšetrení, avšak vzhľadom na zriedkavosť týchto diagnóz sa obvykle v klinickej praxi na takúto príčinu nemyslí.

Liečba a jej úspešnosť

Medzi typických predstaviteľov týchto chorôb patrí napr. familiárna stredomorská horúčka či skupina stavov označovaných ako kryopyrinopatie. Ak sa na tieto choroby myslí, po stanovení správnej diagnózy je možné začať efektívnu a bezpečnú liečbu. Medzi moderné nástroje manažmentu týchto pacientov patrí aj biologická liečba, ktorá vedie k rýchlemu potlačeniu príznakov a dosiahnutiu kontroly nad ochorením. V ostatných rokoch sa týmto chorobám venuje niekoľko vysokošpecializovaných centier, pričom o ich úspešnej a efektívnej práci svedčí čoraz väčší počet liečených pacientov. 

Next article
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » KEĎ HORÚČKA NIE JE „IBA“ HORÚČKOU
ADVERTORIAL

X-VIAZANÁ RACHITÍDA: ZRIEDKAVÉ OCHORENIE S DOSTUPNOU ÚČINNOU LIEČBOU

PROF. MUDR. ĽUDMILA PODRACKÁ, CSC.

Detská klinika LFUK a NÚDCH, Bratislava

Krivica (rachitída) je závažné ochorenie detského veku, ktoré je charakterizované poruchou mineralizácie rastúceho skeletu.

Pre zdravý rast kostí sú nevyhnutné základné stavebné zložky – vápnik a fosfor. Ich metabolizmus reguluje vitamín D, ktorý podporuje ukladanie hydroxyapatitu do kosti, zodpovedného za tvrdosť a osifikáciu kostnej hmoty.

X-viazaná hypofosfatemická rachitída (XLH), tiež označovaná ako X-viazaná vitamín D- rezistentná rachitída, je najčastejšia dedičná forma krivice. Vyskytuje sa vo frekvencii 1 prípad na 20 000 pôrodov. Ochorenie sa dedí X-viazaným dominantným spôsobom a postihuje obidve pohlavia. Ak je postihnutá matka, ochorenie zdedí  50 % jej detí. Ak má rachitídu otec, postihnuté budú všetky dcéry, ale synovia budú zdraví.

Ako sa prejavuje XLH?

XLH sa manifestuje v detstve typickými klinickými prejavmi rachitídy, ako je nízky telesný rast, bolesti kostí a deformity skeletu (ohnutie a zakrivenie dlhých kostí, dolné končatiny v písmene „O“ alebo „X“, rachitický ruženec na hrudníku). Časté je aj sprievodné postihnutie zubov ako napr. defekty skloviny, nadmerná kazovosť zubov, tvorba abscesov, vypadávanie zubov atď. U malých detí sa pozorujú rôzne abnormality lebky spôsobené zhrubnutím záhlavných a čelových kostí. U dospelých postihnutých jedincov sú časté deformity kĺbov dolných končatín, zápaly úponov šliach a tvorba kostných výrastkov tzv. osteofytov. Zriedkavo je prítomná porucha sluchu.

PRÍZNAKY KRIVICE U DETÍ:

• Neprospievanie dieťaťa
• Malý vzrast
• Abnormálny tvar hlavy
• Zakrivené nohy do O alebo X
• Kačací typ chôdze
• Zubné abscesy
• Bolesti kostí

Ohnutie a zakrivenie dlhých kostí

Čo je príčinou XLH?

Ide o najčastejšiu dedičnú formu krivice (tzv. hereditárna rachitída). Príčinou XLH je mutácia PHEX génu (fosfát regulujúca endopeptitáza), ktorá vedie k nadmernej tvorbe tzv. fibroblastového rastového faktora 23 (FGF-23). Ide o hormón regulujúci spätné vstrebávanie fosforu v obličkách.Vysoká koncentrácia FGF-23 v cirkulácii zapríčiňuje veľké straty fosforu močom, čo má za následok nízke hladiny fosforu v krvi. Trvalý deficit fosforu v tele spôsobuje závažnú poruchu mineralizácie rastúcich kostí.

Ako sa diagnostikuje XLH?

Diagnóza sa opiera o typické klinické prejavy rachitídy, zjavné deformity skeletu a charakteristické laboratórne nálezy. Na röntgene akejkoľvek dlhej kosti (najčastejšie predlaktia alebo dolných končatín) sú viditeľné známky nedostatočnej mineralizácie s typickými „rachitickými pohárikmi“.  V krvi je výrazne znížená koncentrácia fosforu, vápnik a vitamín D sú zvyčajne v norme. Naopak, vylučovanie fosforu močom je veľmi vysoké. Diagnózu definitívne potvrdí molekulovo-genetické vyšetrenie, ktoré odhalí mutáciu PHEX génu.

Liečba vitamínom D je efektívna len pri miernych formách ochorenia a vyžaduje vysoké dávky aktívneho vitamínu D (kalcitriol), ktorý sa podáva spolu s fosforom vo forme roztoku niekoľkokrát denne.

Aká je liečba XLH? Minulosť a súčasnosť

Liečba sa zameriava na úpravu rastu, bolestí kostí a kĺbov a prevenciu skletálnych deformít. Liečba vitamínom D je efektívna len pri miernych formách ochorenia a vyžaduje vysoké dávky aktívneho vitamínu D (kalcitriol), ktorý sa podáva spolu s fosforom vo forme roztoku niekoľkokrát denne. U drvivej väčšiny pacientov táto tzv. konvenčná liečba nie je účinná, lebo nedokáže zabrániť rozvoju deformít skeletu, či potrebe chirurgického riešenia deformujúcich kostí. Navyše, je sprevádzaná vedľajšími účinkami, ako je tvorba obličkových kameňov, vývoj nadmernej činnosti prištítných teliesok a ďalšie.

V súčasnosti je dostupná cielená liečba monoklonálnou protilátkou, ktorá blokuje nadmernú tvorbu FGF-23, a tým priamo zasahuje do podstaty ochorenia. Výsledky klinických štúdií u detí s XLH sú veľmi povzbudivé. Na Detskej klinike LF UK a NÚDCH už máme aj vlastné skúsenosti s modernou biologickou liečbou u 4 malých pacientov. Ročná efektívna terapia priniesla zlepšenie laboratórnych nálezov s úpravou hladín fosforu v krvi a najmä viedla k výraznej korekcii závažných kostných deformít, k ústupu bolestí kostí a svalov, čím sa významne zvýšila pohybová aktivita pacientov, ako aj celková kvalita ich života.


Prečítajte si tiež: OSTEOPORÓZA: REDNUTIE KOSTÍ

Next article