Skip to main content
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » SPOZNAJTE MARFANOV SYNDRÓM – ZRIEDKAVÚ CHOROBU
ADVERTORIAL

Zriedkavé choroby sú závažné, život ohrozujúce, chronické ochorenia, ktoré postihujú nie viac ako 5 osôb na 10 000 obyvateľov EU. Starostlivosť o túto veľmi zraniteľnú skupinu je náročná. Práve preto sa stala aj jednou z priorít OSN.

MARFANOV SYNDRÓM (MFS) je zriedkavé, dedičné, autozomálne dominantné ochorenie spojivového tkaniva, ktoré postihuje najmä srdce, cievy, oči, pľúca a kostru.

Zdroj: www.sazch.sk

Typický vzhľad MFS

 • výrazne deformovaný hrudník (vypuklý alebo vpáčený)
 • nepomerne dlhé a tenké končatiny
 • nápadne vysoká, chudá postava
 • dlhé a tenké prsty (pavúčie)
 • úzka tvár, hlava často pretiahnutá v predozadnom smere
 • natlačené zuboradie a tzv. gotické podnebie

Zdravotné problémy

 • srdcovo-cievne (rozšírená aorta)
 • krátkozrakosť (vysunutie šošoviek)
 • hypermobilita kĺbov
 • zlyhanie pľúc – pneumotorax
 • únavový syndróm

Diagnostika

Pre diagnostiku je potrebné kompletné vyšetrenie na základe Gentských kritérií. Ak pacient nemá dilatáciu aorty, nevylučuje to diagnózu MFS, dokonca ani u dospelých. Symptómy nemusia byť pozorovateľné od narodenia, s vekom sa stávajú viditeľné a zdravotné problémy sa zhoršujú.

Zaujímajú vás bližšie klinické príznaky Marfanovho syndrómu?

Pravidelné prehliadky

Doposiaľ neexistuje kauzálna liečba MFS. Dôležité je pravidelná (min. 1x ročne) lekárska kontrola rozvoja srdcovo-cievneho ochorenia.

Životný štýl

Pre pacientov s MFS je dôležité nepreťažovanie srdcovo-cievneho systému a nepraktizovanie silových a loptových športov.

Vyšetrenia potvrdzujúce MFS

 • rodinná anamnéza
 • genetické vyšetrenie
 • kardiologické vyšetrenie
 • očné vyšetrenie
 • ortopedické vyšetrenie

Slovenská Asociácia Marfanovho syndrómu

 • zvyšovanie kvality života pacientov a príbuzných
 • združovanie pacientov a príbuzných pre vzájomnú podporu, výmenu skúseností a skvalitnenie lekárskej starostlivosti
 • poskytovanie presných a aktuálnych informácií o MFS
 • organizovanie vzdelávacích seminárov, školení a terapeutických rekreačných pobytov
Next article
Domovská stránka » Zriedkavé choroby » SPOZNAJTE MARFANOV SYNDRÓM – ZRIEDKAVÚ CHOROBU
Zriedkavé choroby

Zriedkavé ochorenie, ktoré môže postihnúť mužov a ženy všetkých vekových kategórií a etník. Ide o genetické ochorenie, to znamená, že sa prenáša z rodičov na deti. Na vznik Pompeho choroby sa musia stretnúť rodičia, ktorí sú obaja prenášačmi ochorenia, čo sa však, našťastie, nestáva tak často, preto je ochorenie mimoriadne zriedkavé.

Čo je Pompeho choroba?

Pompeho choroba je zriedkavé metabolické ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým svaly. U ľudí s Pompeho chorobou sa nevytvára dostatok enzýmu – glukozidáza. Dochádza preto k hromadeniu glykogénu vo svaloch, čo vedie k progresívnej strate svalovej funkcie. Chybný gén sa prenáša od oboch rodičov, tento proces sa nazýva recesívna dedičnosť.

Aké sú príznaky?

Príznaky Pompeho choroby sa môžu vyskytovať hneď od narodenia alebo sa môžu objaviť kedykoľvek v dojčenskom veku, detstve či dospelosti. Menej častá, infantilná forma ochorenia je charakterizovaná výrazne zväčšeným srdcom a „handrovitým“ vzhľadom v dôsledku závažnej svalovej slabosti. Zvyčajne sa objaví počas prvých mesiacov života a ak sa nelieči, časom dochádza k úmrtiu. Deti alebo dospelí s adultnou formou často najprv pociťujú slabosť v nohách a bokoch, ktorá má za následok kolísavú chôdzu, a objavia sa u nich problémy s dýchaním.

Závažnosť týchto príznakov a rýchlosť, s akou dochádza k ich progresii, sa môžu výrazne líšiť u jednotlivých pacientov. U ľudí trpiacich Pompeho chorobou sa môže objaviť dýchavičnosť počas cvičenia alebo ranné bolesti hlavy spôsobené dýchacími problémami pri ležaní, ktoré majú za následok neschopnosť dostatočne dýchať počas noci. Pompeho choroba môže ovplyvňovať aj svaly stredu tela, rúk a ramien. To môže mať za následok problém so vstávaním zo sediacej polohy, ťažkosti so vstávaním zo stoličky, s chodením po schodoch a so vzpažením. 

Ak sa u vás teda prejavia vyššie spomínané príznaky, informujte sa u svojho neurológa na vyšetrenie Pompeho choroby zo suchej kvapky krvi. Väčšina neurológov vykonáva toto vyšetrenie vo svojej ambulancii.

Next article