• Bojujeme proti rakovine
  RAKOVINA VAJEČNÍKOV: VEĽMI ČASTÉ NÁDOROVÉ OCHORENIE ŽIEN
  Aký je na Slovensku výskyt rakoviny vaječníkov? Karcinóm vaječníkov je druhé najčastejšie gynekologické nádorové ochorenie. Na Slovensku je incidencia (počet novodiagnostikovaných prípadov za rok) 11,4 pacientov na 100 000 obyvateľov, čo je porovnateľné s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy. Aké sú príznaky tohto ochorenia? Nádory vaječníkov môžu rásť v malej panve dlho nepoznané. Preto … Pokračovanie
  Bojujeme proti rakovine
  NEUTROPÉNIA: NÍZKY POČET BIELYCH KRVINIEK A LEUKOCYTOV
  Čo môžu ľudia urobiť v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach? Ak by ľudia na Slovensku zodpovednejšie pristupovali k svojmu zdraviu, nemuselo by každý rok pribudnúť viac ako 30 000 nových prípadov onkologických ochorení. Dôležitou súčasťou zodpovedného prístupu je okrem udržiavania optimálneho stavu zdravia zdravým životným štýlom aj pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok a účasť na skríningových … Pokračovanie
  Bojujeme proti rakovine
  KARCINÓM PĽÚC: PREJAVY, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LIEČBY
  Ako sa môže prejavovať rakovina pľúc? Takmer všetci pacienti s rakovinou pľúc majú nejaké príznaky. Sú spôsobené buď primárnym nádorom (kašeľ, vykašliavanie krvi, dýchavica, bolesť na hrudníku), alebo metastatickým rozšírením nádoru. Metastázy môžu byť vnútrohrudné alebo extra hrudné. Syndrómy ako Hornerov syndróm, Pancoastov syndróm alebo obštrukcia hornej dutej žily sú typické syndrómy vyplývajúce z vnútrohrudného … Pokračovanie