dedičné ochorenie
Toto ochorenie drží prvenstvo v úmrtností detí
Spinálna muskulárna atrofia je zriedkavé nervosvalové genetické ochorenie, ktoré, žiaľ, drží prvenstvo v úmrtnosti kojencov po celom svete.