Domovská stránka » Príprava na zrelý vek » INVAZÍVNE PNEUMOKOKOVÉ INFEKCIE
ADVERTORIAL

Pneumokoky sú baktérie, ktoré môžu vyvolať nebezpečné až život ohrozujúce ochorenia. Šíria sa kvapôčkami, ktoré vznikajú pri kýchaní a kašľaní či bežným kontaktom. Fakt, že na svete stále zomierajú milióny ľudí práve na pneumokokové ochorenia, netreba podceňovať a tohto protivníka treba začať brať naozaj vážne.

Koho najviac ohrozujú pneumokokové infekcie?

Ochorenie môže postihnúť každého človeka bez ohľadu na sezónu a vek. Ohrození sú najmä ľudia s oslabenou imunitou, deti do dvoch rokov a staršie osoby v seniorskom veku. Infekcie môžu predstavovať problém v uzavretých kolektívnych zariadeniach. Pneumokokový zápal pľúc je pre seniorov život ohrozujúce ochorenie, preto je v čase pandémie COVID-19 pre seniorov výhodou, ak sú proti pneumokokom zaočkovaní. Keďže pneumokoky majú rady vlhko, usádzajú sa najmä na slizniciach nosa a úst, odkiaľ dokážu preniknúť do celého organizmu a napadnúť ďalšie orgány.

Závažnou rizikovou skupinou sú staršie osoby nad 65 rokov a osoby trpiace chronickými ťažkosťami dýchacieho systému, napr. astmou a chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, ochoreniami srdca a iných orgánových systémov. V zvýšenom riziku sú tiež onkologickí pacienti, ktorí podstupujú chemoterapiu prípadne rádioterapiu a pacienti po splenektómii
(odstránení sleziny).

Konjugovaná 13-valentná vakcína je účinná proti najčastejším pôvodcom pneumokokových ochorení a je plne hradená zo zdravotného poistenia osobám starším ako 59 rokov.

Ktoré ochorenia najčastejšie pneumokoky vyvolávajú?

Pneumokoky najčastejšie vyvolávajú ochorenia v oblasti dýchacích ciest. Okrem zápalu pľúc je to zápal prínosových dutín, zápal priedušiek, ale aj akútny zápal stredného ucha či zápal mozgových blán (pneumokoková meningitída), ktorý je závažným pneumokokovým ochorením, kedy sa baktérie dostávajú až do centrálneho nervového systému.

Spomenuli ste závažnosť ochorení, ako veľmi sú pneumokoky nebezpečné?

Pneumokok je baktéria, ktorá dokáže spôsobiť veľmi závažné, tzv. invazívne
ochorenia. V prípade invazívnych infekcií, aj napriek dostupnej antibiotickej liečbe a intenzívnej medicínskej starostlivosti, má stále veľká časť zápalov mozgových blán a zápalov pľúc závažný priebeh. Svoj podiel na tom má aj rezistencia niektorých pneumokokov na antibiotickú liečbu. Spomenuté spektrum pneumokokových infekcií má celosvetovo stúpajúcu tendenciu. Vo svete každoročne na ne zomrie viac ako 1,6 milióna ľudí.

Ako sa môžeme chrániť pred pneumokokovými infekciami?

Pneumokokové invazívne nákazy sprevádza vysoká smrtnosť, najmä nechránených detí do 5 rokov života, osôb nad 60 rokov a všetkých chronicky chorých. Najúčinnejšou prevenciou je očkovanie. Keďže je k dispozícii očkovacia látka proti týmto nebezpečným nákazám, treba ju využívať nielen v ochrane detí, čo je zahrnuté do povinného očkovania, ale aj v prípade populácie dospelých s rizikovými ochoreniami a ľudí nad 60 rokov.

Očkovanie rizikových skupín obyvateľstva, malých detí a starších ľudí patrí k štandardným preventívnym život zachraňujúcim opatreniam vo vyspelých krajinách.

Očkovanie proti pneumokokovým ochoreniam významne znižuje riziko závažných infekcií dolných dýchacích ciest u seniorov, a je zároveň povinné pre osoby umiestnené v zariadeniach sociálnych služieb. Konjugovaná 13-valentná vakcína je účinná proti najčastejším pôvodcom pneumokokových ochorení a je plne hradená zo zdravotného poistenie osobám starším ako 59 rokov. Potreba preočkovania nebola stanovená.

Pneumokokový zápal pľúc najviac ohrozuje seniorov…

V prípade starších osôb, najmä vo veku nad 65 rokov, sa najčastejšie objavujú tzv. pochrípkové zápaly pľúc. Riziko hospitalizácie hrozí najmä osobám, ktoré majú iné závažné chronické ochorenia, napríklad onkologické, kardiologické, pľúcne, metabolické, ako je napr. diabetes mellitus. Aj im sa odporúča predchádzať komplikáciám očkovaním proti pneumokokom. Pre seniorov je aj v čase pandémie infekcie COVID-19 veľkou výhodou, ak už očkovanie proti pneumokokovej infekcii podstúpili. Chráni ich pred závažnou komplikáciou ochorenia COVID-19.

Očkovanie proti pneumokokom má teda nespochybniteľný význam…

Po zavedení povinného očkovania detí došlo k dramatickému poklesu ochorení v skupine očkovaných detí. Zároveň sa zaznamenal pokles ochorení aj v populácii seniorov, čo bolo spôsobené nepriamym vplyvom na základe princípu kolektívnej imunity.

Deti predstavujú pre starých rodičov riziko. Ak sú zaočkované, chránia pred infikovaním aj svojich starých rodičov tak, že ich jednoducho nenakazia. V súčasnosti je očkovanie proti pneumokokom zaradené nielen do povinného očkovania detí, ale poisťovne ho plne hradia aj seniorom. Očkovanie rizikových skupín obyvateľstva, malých detí a starších ľudí patrí k štandardným preventívnym život zachraňujúcim opatreniam vo vyspelých krajinách.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH
prodekan pre vedu, výskum a doktorandské štúdium
Katedra epidemiológie Fakulta verejného zdravotníctva SZU


Prečítajte si tiež: ZUZANA VAČKOVÁ: NA STARÉ KOLENÁ NEMUSÍME BYŤ CHORÍ A NEVLÁDNI

Ďalší článok