Domovská stránka » Príprava na zrelý vek » ADHERENCIA V ONKOLÓGII
Príprava na zrelý vek

ADHERENCIA V ONKOLÓGII

V spolupráci s:
V spolupráci s:

Adherencia, teda súlad pacientovho správania s liečebnými postupmi odporučenými lekárom, má významný vplyv na efekt liečby. V onkológii ide o obzvlášť problematickú záležitosť.

Onkologické ochorenie sa spája s liečbou sprevádzanou vážnymi nežiaducimi účinkami, ako aj s prežívaním intenzívnych bolestí spojených s ochorením. To sú dôvody, prečo niektorí pacienti odporúčanú liečbu odmietnu, alebo sa uchýlia k alternatívnym formám, a to často bez vedomia lekára. Vo väčšine prípadov má takéto konanie vážne negatívne dôsledky.

Mnohí pacienti neunesú ťarchu negatívnych životných zmien a ich nevedomie vytvorí obranný mechanizmus popierania.

Budovanie dôvery

Ako je možné dosiahnuť efektívnu spoluprácu zdravotníckeho pracovníka a pacienta v onkológii? Základom je vybudovanie dôvery. To vytvára požiadavky na komunikačné schopnosti zo strany zdravotníka. V prvom rade je dobré mať na zreteli prežívanie pacienta. Diagnóza rakoviny je spojená so silným emočným prežívaním: môže to byť šok, hnev, depresia, stres, niekedy až trauma. Niektorí sa správajú rezignovane a odovzdane, iní sú „bojovo nastavení“. Samotná rakovina sa vždy vedome či podvedome spája s „ortieľom smrti“, hoci zďaleka nie každé takéto ochorenie končí smrťou.

Obranný mechanizmus popierania

Diagnóza rakoviny prináša do života rapídnu zmenu vo všetkých oblastiach. Mnohí pacienti neunesú ťarchu negatívnych životných zmien a ich nevedomie vytvorí obranný mechanizmus popierania. To znamená, že sa správajú, akoby im nič nebolo, „prepočujú“ negatívne informácie, hoci opakovane podané, alebo si vytvárajú falošné nádeje. Nádej je dôležité mať v každej situácii, musí to však byť realistická nádej.

Efektívna komunikácia

Je dobré, aby bral zdravotník ohľad na to, čo môže jeho pacient prežívať a aby sa snažil ho akceptovať, hoci to môže byť v mnohých prípadoch náročné. Lekár by mal vedieť načúvať potrebám a strachom svojho pacienta a usilovať sa brať ho ako partnera v liečbe. Tá by mala byť spoločným úsilím. Pacient by mal dostať priestor na svoje otázky, ktoré by mu mali byť trpezlivo vysvetlené. Hlavnú rolu vo vybudovaní takejto spoločnej participácie teda zohráva zdravá, efektívna komunikácia. Práve tu môžu byť nápomocní onkopsychológovia, ktorí by mali byť súčasťou onkologického, zdravotníckeho tímu. Ostatných 10 rokov poskytuje takúto službu bezplatne Liga proti rakovine.

Zdravá komunikácia však ide ruka v ruke s psychohygienou zdravotného pracovníka, keďže oblasť onkológie predstavuje veľkú záťaž aj pre zdravotníkov.

Liga proti rakovine pomáha aj zdravotníkom

Zdravá komunikácia však ide ruka v ruke s psychohygienou zdravotného pracovníka, keďže oblasť onkológie predstavuje veľkú záťaž aj pre zdravotníkov. Tí sa totiž stretávajú s ľuďmi, ktorí strácajú nádej, sú negatívni a v mnohých prípadoch agresívni. Takisto sa musia naučiť žiť s pocitom bezmocnosti, keď napriek tomu, že svojich pacientov liečia, vidia u nich často namiesto progresu práve regres.

Práve na tieto témy sa zameriavajú vzdelávania Ligy proti rakovine, ktoré sú určené onkologickým zdravotným sestrám a majú za cieľ edukovať ich v účinnej psychohygiene a efektívnej komunikácii. Rešpektujúca komunikácia a zmysluplná psychohygiena zdravotníka sú teda významným predpokladom adherencie, a to nielen v onkológii, ale aj v ostatných medicínskych odboroch.


Mgr. Katarína Klincová
psychologička, programová manažérka
Ligy proti rakovinePrečítajte si tiež: MÁTE PRI ČÍTANÍ “KRÁTKE RUKY”? PORADÍME VÁM IDEÁLNE RIEŠENIE

Ďalší článok