Domovská stránka » Civilizačné ochorenia » TOČÍ SA VÁM HLAVA? MOŽNO TRPÍTE VERTIGOM
Civilizačné ochorenia

TOČÍ SA VÁM HLAVA? MOŽNO TRPÍTE VERTIGOM

Článok vznikol v spolupráci s:
Článok vznikol v spolupráci s:

MUDr. IVETA CSEKESOVÁ

otorinolaryngológ, otoneurológ
Centrum pre poruchy rovnováhy,
Nemocnica Agel Komárno

Závrat, ktorý opisujú ako pocit mdloby, slabosti a nadmernej únavy, môže byť jedným z príznakov širokého spektra ušných, neurologických, kardiologických, ale aj psychiatrických ochorení. Vo zvýšenej miere sa vyskytuje u starších ľudí, ktorí užívajú viacero liekov, u ľudí s vysokým krvným tlakom, ochorením srdca, cukrovkou alebo depresiou. Podľa posledných štúdií americkej spoločnosti pre nepočujúcich prekonalo 39 % opýtaných vo veku 40 rokov aspoň 1 závrat. V skupine nad 65 rokov reportuje takúto skúsenosť viac ako 80 % opýtaných. Ľahkému a krátkotrvajúcemu závratu mnohí postihnutí nepripisujú väčší význam a daný stav zvládnu v domácom prostredí, avšak silný závrat býva pre pacienta veľmi nepríjemným zážitkom.

Vertigo je závratom v pravom slova zmysle a vyjadruje pocit ilúzie pohybu okolia alebo vlastnej osoby, stratu priestorovej orientácie, nezriedka sprevádzanú nevoľnosťou, búšením srdca, poruchou sluchu a vracaním. Je typickým príznakom náhlej poruchy rovnovážneho aparátu uloženého vo vnútornom uchu, ktorá vzniká napríklad pri komplikovanom zápale ucha alebo sluchového nervu. Typický závrat však môže byť dominantným príznakom cievnej mozgovej príhody, a to vzhľadom na postihnutie tzv. centrálnej časti rovnovážneho aparátu. Rizikovým faktorom je vysoký krvný tlak, obezita, cukrovka, fajčenie a vek nad 65 rokov.

Ako postupovať v prípade, ak sa u človeka rozvinie závratový stav, ktorý neustupuje?

V závislosti od celkového zdravotného stavu odporúčame postihnutému kontaktovať blízku osobu a informovať ju o tom, že sa necíti dobre. Vzhľadom na to, že rozvinuté vertigo nie je možné okamžite zastaviť, môže sa v krátkom čase zdravotný stav zhoršiť natoľko, že postihnutý nebude schopný privolať si pomoc. Ďalej je tu možnosť kontaktovať praktického lekára, ktorý po vyšetrení rozhodne o ďalšom liečebnom postupe. V prípade intenzívnych ťažkostí je na mieste navštíviť lekársku pohotovosť alebo privolať RZP.

V prípade náhleho rozvoja závratového stavu ďalej odporúčame:

Zaujať úľavovú polohu, aby nedošlo k zraneniu – v ľahu na boku, alebo v polosede, najlepšie v chladnej a vyvetranej miestnosti so stlmeným osvetlením. Nehybnosť, chlad a pološero tlmia všetky nepríjemné príznaky závratu.

Zvracanie je častým sprievodným javom vertiga, preto si k posteli pripravte nádobu na odpad.

Ak je to možné, nehýbte sa, kým sa vaše ťažkosti nezmiernia. Nehybnosť tlmí závrat.

Ak je váš závrat sprevádzaný niektorým z príznakov – silná neustupujúca bolesť hlavy, tŕpnutie polovice tela a tváre, ochabnutie končatiny, dvojité videnie, alebo porucha reči – okamžite vyhľadajte lekársku pomoc alebo privolajte RZP.

Ak je závrat sprevádzaný poruchou sluchu, v krátkom čase navštívte špecialistu ORL.

V prípade, ak mávate podobné ťažkosti, užite lieky, ktoré vám váš lekár predpísal na závrat.

Viaceré výskumy preukázali, že vo veku 30 – 40 rokov je najčastejšou príčinou akútneho závratu tzv. benígne polohové paroxyzmálne vertigo. Prejavuje sa krátkotrvajúcim rotačným závratom provokovaným zmenou polohy hlavy. Pri Menierovej chorobe vnútorného ucha trpí postihnutý niekoľkohodinovým závratom sprevádzaným poruchou sluchu, tlakom a tinitom na postihnutom uchu. Vestibulárna neuronitída je vírusový zápal rovnovážneho nervu, pri ktorom môže rotačný závrat pretrvávať aj niekoľko dní. U ľudí vo veku nad 65 rokov a u ľudí so zvýšeným kardiovaskulárnym rizikom je podľa štúdií najčastejšou príčinou akútneho vertiga porucha prekrvenia zadnej jamy lebečnej, čiže mozgový infarkt.

V prípade opakovaného alebo zdĺhavého závratového stavu odporúčame pacientom absolvovať špecializované vyšetrenie rovnovážneho aparátu. Určenie správej diagnózy je kľúčom k liečbe závratového stavu.

Ďalší článok