Domovská stránka » Civilizačné ochorenia » ZNÍŽENIE RIZIKA CIGARIET MÔŽE PRINIESŤ REÁLNE VÝSLEDKY
Civilizačné ochorenia

ZNÍŽENIE RIZIKA CIGARIET MÔŽE PRINIESŤ REÁLNE VÝSLEDKY

Elektronické cigarety a produkty na zahrievanie tabaku vyvolávajú búrlivé diskusie medzi laickou i odbornou verejnosťou. Kým niektorí fajčiari i nefajčiari sú voči nim skeptickí, ďalší ich vítajú. K tomu všetkému zaznievajú hlasy lekárov, ktorí pripúšťajú ich menšie riziko.

Pravdou je, že na Slovensku dnes fajčí 26 % dospelej populácie. Celosvetovo je zaznamenaná viac ako miliarda fajčiarov, ktorí, paradoxne, minú stovky miliónov eur na cigarety, ktoré v konečnom dôsledku zabijú ročne okolo 5 miliónov z nich. Ďalších 600 000 zomrie následkom pasívneho fajčenia. Na Slovensku chorobám súvisiacich s vdychovaním cigaretového dymu podľahne odhadom 500 nefajčiarov ročne.

Alternatívy s nižším rizikom

Elektronické cigarety a zariadenia na zahrievanie tabaku, ktoré neobsahujú dym, sa tak stali predmetom diskusií o znižovaní škodlivosti v oblasti fajčenia klasických cigariet. „Veľa ľudí tvrdí, že akékoľvek alternatívne zdroje nikotínu sú zlé, ale väčšinou sú to tí, ktorí s fajčiarmi nepracujú. Ja vidím, ako veľmi sa fajčiari chcú cigariet zbaviť a aké je náročné prestať užívať nikotín,“ vyjadrila sa MUDr. Eva Králíková z Centra pre závislých na tabaku Všeobecnej FN a 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Princíp znižovania rizika je v lekárskej praxi uplatňovaný už dlhé roky.

Využíva sa v oblasti liečby závislostí, kde znižuje škodlivé zdravotné, sociálne a ekonomické dopady fajčenia či užívania drog a súčasne chráni ostatnú spoločnosť. Prístup založený na minimalizácii rizík sa využíva všade tam, kde sa vyskytujú návykové látky či návykové správanie, či už ide o legálne i nelegálne drogy alebo hazard.

„E-cigarety a výrobky na zahrievanie tabaku reprezentujú nielen zaujímavú a sľubnú alternatívu pre minimalizáciu rizík, ale tiež možnosť pre liečebné postupy. Máme mnoho skúseností s rovnakým princípom liečby opiátových závislostí. Nie je preto dôvod, aby to nefungovalo aj v tomto prípade,“ zdôraznil profesor Michal Miovský, prednosta Kliniky adiktológie lekárskej fakulty Univerzity Karlovej a Všeobecnej FN v Prahe.

Na Slovensku dnes fajčí dospelej populácie

Dôležité sú vzorce správania

Dôvodom, prečo experti hovoria najmä o elektronických cigaretách a výrobkoch na zahrievanie tabaku, sú zaužívané vzorce správania. Vedúci Centra epidemiologického a klinického výskumu závislostí pri Národnom ústave duševného zdravia, PhDr. Ladislav Csémy, vysvetlil, že nikotínové náplaste, hoci ako účinný pomocník v odvykaní od fajčenia, nemusia stačiť.

Samotné fajčenie je spojené s radom charakteristických vzorcov naučeného správania a pocitov, ktoré nemožno jednoducho nahradiť nalepením náplastí. Avšak pri e-cigaretách a výrobkoch na zahrievanie tabaku ostávajú tieto vzorce zachované. V e-cigaretách dochádza k zahrievaniu tekutej náplne obsahujúcej nikotín, používateľ vdychuje a vydychuje paru. Zariadenia na zahrievanie tabaku produkujú namiesto dymu aerosól, rituál „potiahnutia si“ ostáva rovnako takmer nemenný.

Oba výrobky stále rovnako podliehajú bezpečnostným štandardom a musia obsahovať zdravotnícke varovania. Zahrievaný tabak ani e-cigarety však pre obsah nikotínu nemožno odporúčať ako úplne nezávadné, ale ako súčasť prístupu znižovania rizika môžu byť prospešné aj v rámci liečby závislosti a predchádzania škodlivých následkov fajčenia. Rovnako je prechod na ne menej škodlivý ako pokračovanie vo fajčení klasických cigariet. Stále však platí, že najlepšie pre zdravie je úplne prestať používať tabakové výrobky, alebo vôbec nezačať.

Ďalší článok