Domovská stránka » Civilizačné ochorenia » ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL JE CESTOU K ZDRAVÉMU SRDCU A CIEVAM
Civilizačné ochorenia

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL JE CESTOU K ZDRAVÉMU SRDCU A CIEVAM

MUDr. IVAN MAJERČÁK

Medical group Košice s. r. o.
prezident Ligy proti obezite

Srdcovo-cievne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Na vine sú ovplyvniteľné a neovplyvniteľné rizikové faktory. Ovplyvniteľné sú v našich rukách, podľa toho, či sa o ne zaujímame a staráme. A aby to nebolo také jednoduché, niektoré sú tak „50 na 50“. Čiastočne sa na nich podieľa genetika a čiastočne náš životný štýl. Krvný tlak, infarkt, cievna mozgová príhoda postihujú tak ženy, ako aj mužov.

Príčiny sdcovo-cievnych ochorení

Predstavte si ich ako mozaiku – nemajú jedného konkrétneho pôvodcu, akým je napr. koronavírus SARS-CoV-2 pri ochorení COVID-19, ale celé spektrum pôvodcov – rizikových faktorov ako cholesterol a tuky v krvi, fajčenie, stravovacie návyky, pohybová aktivita, krvný tlak. O toto všetko sa vieme postarať. Nezmeníme však svoju rodinnú anamnézu – to, čo sme zdedili do vienka. To je neodstrániteľný rizikový faktor. Za pozitívnu rodinnú anamnézu sa považuje úmrtie na srdcovo-cievne ochorenie (infarkt, mozgová porážka) do 50. – 60. roku veku, cukrovka, dedičná môže byť aj zvýšená hladina tukov v krvi. Aj to však neplatí na 100 percent.

Neovplyvniteľné či neodstrániteľné znie fatalisticky

Koľko percent nášho aktuálneho zdravotného stavu je genetika a koľko náš životný štýl, závisí aj od nás. Obézny fajčiar, ktorý žije „kolesotropný život“ – všade „chodí“ autom, bude v pásme vysokého rizika aj s dobrými génmi, zatiaľ čo štíhly nefajčiar s pravidelnou dávkou pohybu môže byť zdravý aj s oboma rodičmi diabetikmi po infarkte. Naša „genetická výbava“ sa nezmenila za ostatných 50 rokov, ale počet srdcovo-cievnych ochorení rastie. V minulosti sme boli štíhlejší, mali viac pohybu. Na genetiku sa často vyhovárame, a pritom si môžeme za svoj zdravotný stav oveľa viac sami.

Na zdravotný stav vplýva aj psychika

Myšlienky, emócie a telesné pocity určujú naše správanie. Negatívne automatické myšlienky či emócie sa odrazia v životospráve. Platí staré známe: V zdravom tele zdravý duch. Pozitívny prístup k životu, pravidelná strava a pravidelný pohyb sú odrazom zdravej mysle.

Druhou najčastejšou príčinou, ktorá skracuje náš život, sú malígne ochorenia. A spoločným menovateľom srdcovo-cievnych ochorení a zhubných nádorov je OBEZITA.

Povedz mi svoj obvod pása a ja ti poviem, ako dlho budeš žiť

Obvod pása je dobrým ukazovateľom centrálneho typu obezity. Prečo brucho vadí a boky nie? Tukové bunky v oblasti bokov patria k ženskej postave, nepomerom medzi príjmom a výdajom energie vznikajú tukové bunky, ktoré si telo ukladá „do brucha“. Sú to úplne iné tukové bunky než tie, ktoré tvoria ženské obliny. Veľ ký adipocyt (tuková bunka v bruchu) aktívne vylučuje látky, ktoré nám zvyšujú tlak, hladinu tukov, poškodzujú cievy a sú zodpovedné za takmer 50 % rakovinových ochorení.

Civilizačné ochorenia

Príčina civilizačných ochorení je LEN náš uponáhľaný život, nedostatok pohybu, nepravidelná, rýchla a nezdravá strava, ako aj „neporiadok v hlave“. Zorientovať sa v často bludnom kruhu našich myšlienok, emócií a telesných pocitov vie pomôcť ku zmene správania sa k vlastnému telu a zdravšej životospráve.

Ďalší článok