Domovská stránka » Civilizačné ochorenia » VIETE, ČO ZNAMENAJÚ POJMY PULZ A HYPERTENZIA?
Sponzorované

MUDr. ANNA VACHULOVÁ, PhD.

kardiológ, NÚSCH, a. s., Bratislava
prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Pulz, alebo srdcová frekvencia, je počet úderov srdca za 1 minútu. Je to teda rýchlosť, akou bije srdce. Artériová hypertenzia znamená vysoký krvný tlak. Artériová hypertenzia nie je však len chorobou ľavého ramena, je najčastejším kardiovaskulárnym ochorením so závažnými dôsledkami.

Aké sú ich normálne hodnoty

Normálne hodnoty srdcovej frekvencie v kľude sú 60 – 90/min. Frekvencia sa zvyšuje pri fyzickej námahe, zvýšenej záťaži, ale tiež pri strese. Normálne hodnoty krvného tlaku sa menia v závislosti od spôsobu a miesta merania. Normálny krvný tlak (TK) je 120 – 129 a/alebo 80 – 84 mmHg. Definícia hypertenzie podľa TK, nameraného v ambulancii lekára alebo v nemocnici, je TK ≥ 140/90 mmHg. Hodnoty TK pri domácom meraní TK by mali byť ≤ 135/85 mmHg, Takisto sa aj hodnoty TK zvyšujú pri záťaži a pri strese. Naopak, počas kľudu a v spánku hodnoty TK a pulzu klesajú.

Monitorovanie hodnôt pulzu a TK doma

Štandardným odporučením je meranie TK a súčasne pulzu v domácom prostredí pomocou tlakomerov. Tlakomer by mal byť certifikovaný, správne nakalibrovaný s adekvátnou šírkou manžety podľa šírky ramena. Odporúčame tlakomery s naložením na rameno. V súčasnosti sú dostupné aj merače hodnôt TK a pulzu v podobe hodiniek. Ako často merať dané hodnoty, závisí od toho, či má pacient diagnostikovanú artériovú hypertenziu. Odporúčame však kontrolu TK podľa klinického stavu, niekoľkokrát do týždňa, v rôznu hodinu. Namerané hodnoty TK a pulzu je potrebné si zapisovať.

Čo robiť v prípade zvýšeného pulzu či krvného tlaku

V prípade opakovaného namerania hodnoty TK ≥ 135/85 mmHg a pulzov > 80/min je indikované vyšetrenie s cieľom začatia liečby, alebo úpravy liečby artériovej hypertenzie.

Ako následne postupuje ošetrujúci lekár?

Nekomplikovaná artériová hypertenzia patrí plne do kompetencie praktického lekára pre dospelých. Lekár odmeria opakovane TK a pulzovú frekvenciu, kompletne vyšetrí pacienta, urobí diagnostický a terapeutický plán.

Ochorenia súvisiace so zanedbaním liečby

Artériová hypertenzia predstavuje závažný rizikový faktor pre ďalšie, nielen kardiovaskulárne ochorenia, napríklad srdcové zlyhávanie, infarkt myokardu, arytmie, najmä fibriláciu predsiení, cievne mozgové príhody, ochorenie obličiek, zlyhanie obličiek, poškodenie očí a ďalšie. V prípade, že má pacient nepravidelný pulz, môže mať fibriláciu predsiení – arytmiu, ktorá má závažné dôsledky, najmä vznik cievnej mozgovej príhody.

Ďalší článok