Skip to main content
Domovská stránka » Civilizačné ochorenia » VIETE, ČO ZNAMENAJÚ POJMY PULZ A HYPERTENZIA?
ADVERTORIAL

MUDr. ANNA VACHULOVÁ, PhD.

kardiológ, NÚSCH, a. s., Bratislava
prezidentka Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti

Pulz, alebo srdcová frekvencia, je počet úderov srdca za 1 minútu. Je to teda rýchlosť, akou bije srdce. Artériová hypertenzia znamená vysoký krvný tlak. Artériová hypertenzia nie je však len chorobou ľavého ramena, je najčastejším kardiovaskulárnym ochorením so závažnými dôsledkami.

Aké sú ich normálne hodnoty

Normálne hodnoty srdcovej frekvencie v kľude sú 60 – 90/min. Frekvencia sa zvyšuje pri fyzickej námahe, zvýšenej záťaži, ale tiež pri strese. Normálne hodnoty krvného tlaku sa menia v závislosti od spôsobu a miesta merania. Normálny krvný tlak (TK) je 120 – 129 a/alebo 80 – 84 mmHg. Definícia hypertenzie podľa TK, nameraného v ambulancii lekára alebo v nemocnici, je TK ≥ 140/90 mmHg. Hodnoty TK pri domácom meraní TK by mali byť ≤ 135/85 mmHg, Takisto sa aj hodnoty TK zvyšujú pri záťaži a pri strese. Naopak, počas kľudu a v spánku hodnoty TK a pulzu klesajú.

Monitorovanie hodnôt pulzu a TK doma

Štandardným odporučením je meranie TK a súčasne pulzu v domácom prostredí pomocou tlakomerov. Tlakomer by mal byť certifikovaný, správne nakalibrovaný s adekvátnou šírkou manžety podľa šírky ramena. Odporúčame tlakomery s naložením na rameno. V súčasnosti sú dostupné aj merače hodnôt TK a pulzu v podobe hodiniek. Ako často merať dané hodnoty, závisí od toho, či má pacient diagnostikovanú artériovú hypertenziu. Odporúčame však kontrolu TK podľa klinického stavu, niekoľkokrát do týždňa, v rôznu hodinu. Namerané hodnoty TK a pulzu je potrebné si zapisovať.

Čo robiť v prípade zvýšeného pulzu či krvného tlaku

V prípade opakovaného namerania hodnoty TK ≥ 135/85 mmHg a pulzov > 80/min je indikované vyšetrenie s cieľom začatia liečby, alebo úpravy liečby artériovej hypertenzie.

Ako následne postupuje ošetrujúci lekár?

Nekomplikovaná artériová hypertenzia patrí plne do kompetencie praktického lekára pre dospelých. Lekár odmeria opakovane TK a pulzovú frekvenciu, kompletne vyšetrí pacienta, urobí diagnostický a terapeutický plán.

Ochorenia súvisiace so zanedbaním liečby

Artériová hypertenzia predstavuje závažný rizikový faktor pre ďalšie, nielen kardiovaskulárne ochorenia, napríklad srdcové zlyhávanie, infarkt myokardu, arytmie, najmä fibriláciu predsiení, cievne mozgové príhody, ochorenie obličiek, zlyhanie obličiek, poškodenie očí a ďalšie. V prípade, že má pacient nepravidelný pulz, môže mať fibriláciu predsiení – arytmiu, ktorá má závažné dôsledky, najmä vznik cievnej mozgovej príhody.

Next article
Domovská stránka » Civilizačné ochorenia » VIETE, ČO ZNAMENAJÚ POJMY PULZ A HYPERTENZIA?
Civilizačné ochorenia

Aj keď je Filip Tůma, slovenský herec a operný spevák, vďaka svojmu povolaniu a oteckovaniu v jednom kole, dokáže si so stresom poradiť ľavou zadnou. V dnešnom rozhovore vám prezradí svoj pohľad na tému civilizačných ochorení a ich najväčšie príčiny – stres, fajčenie či zlá fyzická kondícia ľudí.

Čo si predstavujete pod pojmom civilizačné ochorenia?

Ja osobne si pod týmto pojmom predstavujem choroby, ktoré vznikajú alebo vyplývajú z nesprávneho životného štýlu, zo zlej životosprávy a z nevhodného okolitého prostredia. Hneď ako prvý príklad mi napadla cukrovka.

Ste herec, operný spevák, otecko dvoch detí. Ako sa vám darí zvládať stres?

Zvládanie stresu je podľa môjho názoru veľmi individuálne. Niekto sa s ním dokáže vysporiadať úplne jednoducho, inému to ide ťažšie. Moje povolanie herca a operného speváka je v podstate celé vystavané na strese, takže som sa ho viac-menej musel naučiť zvládať. 

Po pravde, nikdy som sa za stresmana nepovažoval. Odolnosť voči nemu mám asi odjakživa v povahe. Pomohli tomu určite aj životné skúsenosti. Keď sa vám nejaká stresová situácia zopakuje, tak už viete, čo môžete očakávať a nezamáva to s vami v takej miere ako prvýkrát. Dovolím si dokonca tvrdiť, že napríklad vďaka tréme podávam oveľa lepšie výkony.

Aký je váš životný štýl? Jete a hýbete sa pravidelne?

Verím tomu, že keď je človek vo fyzicky lepšej kondícii, tak sa so stresom vysporiada oveľa lepšie. Mne osobne šport veľmi pomáha stres zvládať. Hrám golf, pred koronou som chodil do posilňovne a mám rád bicyklovanie. 

Šport všeobecne je mojou veľkou záľubou. Jediné čo, tak som neprišiel na chuť behu. Mám pocit, že zanikla jeho podstata a že sa z neho stal trend, v ktorom sa ľudia predbiehajú, kto má lepšie tenisky, žiarivejšie legíny a vymakanejšie smart hodinky. 

Čo vy a cigarety. Ste fajčiar?

V tomto som asi dosť netypický, no ja som nikdy nefajčil. Jasné, skúšal som si potiahnuť, ale ten dym sa mi jednoducho zastavil v ústach a nevedel som, čo s ním ďalej. Nerozumiem fajčeniu hlavne po racionálnej stránke. Moja hlava ako keby nedokázala pochopiť, v čom je zmysel fajčenia.

Ako sa staráte o svoje zdravie? Absolvujete pravidelne preventívne prehliadky?

Deti, pravdaže, chodia na prehliadky pravidelne a ja som to do takej 35-ky veľmi neriešil. No čím som starší, tak tým viac som opatrnejší a radšej sa dozviem vďaka preventívke nejakú diagnózu skôr ako neskôr. 

Next article