Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » CESTY ONKOLOGICKÝCH PACIENTOK K NOVÉMU PRSNÍKU PO OPERÁCII
ADVERTORIAL

Na rekonštrukciu prsníka možno použiť tkanivo z tela pacientky alebo expander, čiže prázdny implantát, ktorý sa naplní fyziologickým roztokom, neskôr sa nahradí silikónovým implantátom.

MUDr. Drahomír Palenčár, PhD.

prednosta Kliniky plastickej chirurgie LF UK a UNB Bratislava

Pacientky po mastektómii musia podstúpiť onkologickú terapiu, až po súhlase onkológa príde na rad rekonštrukcia.

Treba povedať, že rekonštrukcia prsníka po mastektómii je neoddeliteľnou súčasťou onkologickej liečby. Výsledok rekonštrukcie závisí od viacerých faktorov. Najzávažnejší je stav po rádioterapii. V prípade prsníkov ožarovaných v minulosti je vyššie riziko komplikácií.

Rekonštrukcia prsníka sa môže uberať dvoma cestami. Prvá je tzv. autológna rekonštrukcia, teda rekonštrukcia vlastným tkanivom bez použitia cudzieho materiálu. Na vytvorenie nového prsníka sa dá použiť koža s podkožným tukom a niekedy aj časť svalu alebo väčšina príslušného svalu. Materiál, ktorý používame na takúto rekonštrukciu, nazývame lalok. Najčastejšie sa používajú laloky z brucha alebo chrbta. Pacientka musí tolerovať jazvu v mieste odberu laloka. Druhá cesta, ktorá vedie k novému prsníku, je použitie expanderov a/alebo implantátov. Sú to cudzie materiály, väčšinou na silikónovej báze. Majú tú výhodu, že nie je nutná žiadna ďalšia jazva. Treba si však uvedomiť, že cudzí materiál má svoju životnosť a organizmus nie je ochotný tolerovať ho donekonečna.

Zdroj: Motiva

Tkanivový expander je v zásade prázdny silikonový implantát, ktorý sa po vložení postupne napĺňa fyziologickým roztokom, kým nedosiahneme želanú veľkosť. Každý expander má v sebe vstupný port, ktorý obsahuje kovovú platničku. Podľa nej ho vieme lokalizovať a jednoduchým vpichom cez kožu naplniť. Táto kovová platnička však nemôže ísť do magnetickej rezonancie (MRI), preto sa musia onkologické alebo iné kontroly odložiť na obdobie, keď expander vymeníme za normálny implantát. Nové expandery Flora však neobsahujú kovovú platničku, takže ich môžeme skenovať aj magnetickou rezonanciou. Je to výhodné v prípade podozrenia na recidívu tumoru, alebo keď pacientka potrebuje MRI z iných dôvodov. Ďalšou výhodou tkanivového expanderu Flora je jeho povrch. Je odolnejší voči tvoreniu jaziev v teréne po rádioterapii. To znamená, že by mohol mať dlhšiu životnosť než klasické expandery.

Zdroj: Motiva

Po vložení expanderov je nutná hospitalizácia, spravidla trvá 1-2 týždne. Tesne po operácii bývajú zavedené drény, tie ťahajú tekutinu z prsníka, aby sa v ňom nehromadila. K prvému plneniu expanderov spravidla pristupujeme mesiac po operácii, potom pokračujeme raz mesačne. Po 6-12 mesiacoch môžeme expander nahradiť silikónovým implantátom.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » CESTY ONKOLOGICKÝCH PACIENTOK K NOVÉMU PRSNÍKU PO OPERÁCII
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article