Domovská stránka » STAROSTLIVOSŤ A ŽIVOT SO STÓMIOU
Bojujeme proti rakovine

STAROSTLIVOSŤ A ŽIVOT SO STÓMIOU

V spojení s:
V spojení s:

MUDr. ANDREJ VRZGULA, PhD.

prednosta Chirurgickej kliniky UPJŠ LF
Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s.

Stómia, čiže umelý vývod, znamená operačné vyvedenie dutého orgánu (najčastejšie čreva) na stene brušnej s následným odchodom črevného obsahu alebo moču do stomického vrecka. Často je výsledkom operačného zákroku pre závažné onkologické, ale aj nezhubné ochorenie.

Čo môže pacient urobiť pre rýchlejšie zotavenie sa po operácii stómie?

Stómia predstavuje výrazný zásah do života pacienta ako po fyzickej, tak aj psychickej stránke a každý človek sa s touto skutočnosťou vyrovnáva individuálne. Operačný výkon trvá niekoľko hodín a prvé dni a týždne „života so stómiou“ nebývajú jednoduché. V tomto období zohráva dôležitú úlohu ošetrujúci personál – predovšetkým zdravotné sestry, ktoré naučia pacienta (v prípade potreby aj príbuzných) potrebným zručnostiam pri starostlivosti o stómiu a oboznámia ho aj s problematikou používania stomických pomôcok. Dôležitú úlohu zohráva podpora rodiny, hlavne tých najbližších, partnera alebo detí. Pacientov psychický stav v značnej miere ovplyvňuje aj to, ako prebieha zotavenie zo samotného ochorenia, pre ktoré bola stómia založená.

Ako sa dokáže pacient dostať efektívne k stomickým pomôckam?

Dostatočný sortiment stomických pomôcok, čo do kvality, ale aj kvantity hradia na Slovensku všetky zdravotné poisťovne. Stomikovi predpíše pomôcky buď chirurg, alebo na jeho odporúčanie príslušný praktický lekár. Pomôcky sa predpisujú formou poukazu na zdravotnícku pomôcku, pričom je možné využiť predpis vo forme e-poukazu a pacient si ich vyzdvihne v ktorejkoľvek lekárni či výdajni zdravotníckych pomôcok. Ak pacient nemá možnosť návštevy lekárne či výdajne, či už pre svoj zdravotný stav, alebo väčšiu vzdialenosť od miesta bydliska, je možné ich získať aj prostredníctvom zásielkovej služby.

V čom spočíva starostlivosť o stómiu?

Starostlivosť o stómiu je v značnej miere podmienená starostlivosťou o kožu v okolí stómie. Brušná stena nie je prirodzene pripravená na priamy kontakt s niekedy agresívnym črevným obsahom alebo močom. Preto je dôležitá starostlivosť o pokožku v blízkosti stómie, ktorá musí byť pred nalepením vrecka suchá a dobre očistená. Okrem kvalitných stomických vreciek je pre starostlivosť o kožu v okolí stómie k dispozícii široký sortiment doplnkového príslušenstva, ktoré je možné taktiež obdržať na predpis.

K zdravej a neporušenej koži prispieva aj dobrá celková výživa a príjem dostatočného množstva tekutín.

Dokážu ľudia so stomickými pomôckami žiť normálny život? Napríklad chodiť na výlety, venovať sa športu a pod.?

Kvalita stomických pomôcok umožňuje dnes ľuďom so stómiou žiť prakticky plnohodnotný život. Môžu nielen pracovať, ale tiež venovať sa svojim koníčkom, alebo športovým aktivitám. Odporúčané sú chôdza či turistika, možné je venovať sa golfu alebo lyžovaniu a niektoré pomôcky umožňujú stomikom aj plávanie. Menej vhodné sú silové či kontaktné športy, ako napr. futbal, hokej či zápasenie. Dôležité je tiež zvážiť mieru športových aktivít pred operáciou, vzhľadom na celkový zdravotný stav a vek, a tomu prispôsobiť športovanie v pooperačnom období.

Ľudia so stómiou majú možnosť navštevovať kluby stomikov, ktoré fungujú prakticky vo všetkých väčších mestách, kde môžu nielen jeden druhému poradiť a porozprávať sa o svojich problémoch, ale spoločne realizovať aj rôzne voľnočasové aktivity.

Ďalší článok