Domovská stránka » NEUTROPÉNIA: NÍZKY POČET BIELYCH KRVINIEK A LEUKOCYTOV
Bojujeme proti rakovine

NEUTROPÉNIA: NÍZKY POČET BIELYCH KRVINIEK A LEUKOCYTOV

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

MUDr. JURAJ DETVAY, PhD., MPH

primár oddelenia radiačnej a klinickej onkológie v Nitre

Čo môžu ľudia urobiť v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Ak by ľudia na Slovensku zodpovednejšie pristupovali k svojmu zdraviu, nemuselo by každý rok pribudnúť viac ako 30 000 nových prípadov onkologických ochorení. Dôležitou súčasťou zodpovedného prístupu je okrem udržiavania optimálneho stavu zdravia zdravým životným štýlom aj pravidelné absolvovanie preventívnych prehliadok a účasť na skríningových programoch. Skríning môže odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. V rámci sekundárnej prevencie proti vzniku rakoviny by sa mali vykonávať tieto činnosti: skríning rakoviny prsníka, skríning rakoviny krčka maternice, skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka.

Čo je chemoterapia a aké má nežiaduce účinky?

Chemoterapia je spôsob liečby rakovinových ochorení pomocou rôznych liekov, ktoré majú protinádorový účinok, majú schopnosť zničiť nádorovú bunku. Tieto lieky sa označujú ako cytostatiká (cytostatická liečba). K najčastejším vedľajším účinkom chemoterapie patrí: nauzea (nevoľnosť), vracanie, hnačky, zápcha, strata vlasov (alopécia), riziko infekcie, zmeny sliznice úst, ďasien, poruchy činnosti obličiek, zmeny v krvnom obraze, únava a celková slabosť.

Pacienti sa často stretávajú s nízkym počtom bielych krviniek (neutropéniou). Čo to pre nich znamená?

Biele krvinky sú dôležité, pretože pomáhajú telu bojovať s infekciou. Tieto bunky sú veľmi citlivé na účinky chemoterapie, ktorá môže zapríčiniť pokles počtu týchto buniek v tele. Ak počet bielych krviniek poklesne na nízku hladinu, ich nedostatok spôsobí neschopnosť tela bojovať s baktériami a zvýšené riziko infekcií. Neutropénia je chorobný stav, ktorý sa vyznačuje abnormálne nízkym počtom neutrofilov. Neutrofil je najčastejším typom bielej krvnej bunky (bielej krvinky, leukocytu) a je významnou zložkou imunitného systému. Neutrofily bojujú proti zápalu v jeho akútnej fáze, podieľajú sa na likvidácií predovšetkým bakteriálnych infekcií.

Najčastejšie vzniká tento stav po onkologickej liečbe (chemoterapii, rádioterapii), ktorá popri protinádorovom účinku dočasne likviduje aj bunky krvotvorby – biele krvinky, červené krvinky – erytrocyty a krvné doštičky – trombocyty.

Febrilná neutropénia je stav, kedy sa v čase poklesu bielych krviniek (leukocytov) a najmä ich časti (neutrofilov) objaví u pacienta horúčka. Najčastejšie vzniká tento stav po onkologickej liečbe (chemoterapii, rádioterapii), ktorá popri protinádorovom účinku dočasne likviduje aj bunky krvotvorby – biele krvinky, červené krvinky – erytrocyty a krvné doštičky – trombocyty. Výskyt febrilnej neutropénie môže spôsobiť odklad ďalších cyklov chemoterapie, zníženie dávok, ohroziť život pacienta a ovplyvniť liečebné výsledky. Rozvoj febrilnej neutropénie zvyšuje diagnostické a liečebné náklady a často predlžuje hospitalizáciu. Navyše existuje vzťah medzi počtom neutrofilov a kvalitou života (fyzický stav, vitalita, mentálny stav).

Ako sa dá bojovať s týmto problémom, existuje na to nejaká liečba?

Odhad predpokladaného poklesu bielych krviniek u konkrétneho pacienta vie kvalifikovane urobiť ošetrujúci lekár, ktorý podáva protinádorovú liečbu. Na základe toho môže pacientovi predpísať rastové faktory, s cieľom podporiť kostnú dreň (časť kosti, kde sa tvoria krvinky), aby produkovala viac bielych krviniek, ktoré pomôžu telu v boji s infekciami. Rastové faktory sú regulátory rastu a obnovy buniek a majú významné miesto v komplexnej starostlivosti o zdravie pacientov s nádormi s cieľom minimalizovať toxické (vedľajšie) účinky chemoterapie. Použitie rastových faktorov môže znížiť riziko výskytu, závažnosť a trvanie febrilnej neutropénie.

V čom táto liečba spočíva?

Z liekov, ktoré sa podávajú na zvýšenie počtu bielych krviniek, sa používajú rastové faktory stimulujúce tvorbu bielych krviniek. Sú to bielkoviny produkované biotechnológiou a sú veľmi podobné prirodzenej bielkovine (faktor stimulujúci kolónie granulocytov), ktorú produkuje ľudské telo. Rastové faktory sa podávajú v primárnej profylaxii (hneď s prvým cyklom chemoterapie u vybraných skupín pacientov a kombinácií chemoterapie), v sekundárnej (od druhého cyklu, keď v prvom došlo k vývoju febrilnej neutropénie), alebo v terciárnej (terapeutické podanie pri febrilnej neutropénii).

Potreba používania rastových faktorov G-CSF v liečbe a profylaxii febrilnej neutropénie je neoddeliteľnou súčasťou dnešnej onkologickej liečby. Uvedenie nových rastových faktorov do klinickej praxe významne znížilo výskyt febrilnej neutropénie pri stredne a vysokorizikových režimoch chemoterapie. V praxi je možné použiť viaceré typy rastových faktorov. Tzv. krátkodobo pôsobiace a dlhodobo pôsobiace. Dlhodobo pôsobiace rastové faktory majú pre pacienta viacero výhod – podávajú sa len raz za chemoterapeutický cyklus, sú účinnejšie a zvyšujú celkovo kompliance pacienta v porovnaní s krátkodobo pôsobiacimi rastovými faktormi.

Zmenili sa postupy v rámci podpornej liečby počas súčasnej pandemickej situácie?

Obdobie pandémie je zložité pre všetkých z nás. Onkologickým pacientom prináša okrem neistoty a strachu z infekcie, taktiež neistotu, či liečba u pacientov bude prebiehať ako má. Medzi základné nástroje podpornej liečby patria antiemetiká (lieky proti zvracaniu), psychofarmaká, bisfosfonáty (znižovanie rizika zlomenín kostí, hladiny vápnika v krvi a rizika vytvorenia obličkových kameňov), erytropetín (podpora tvorby červených krviniek), laxatíva, leukocytárne rastové faktory (zvyšovanie počtu neutrofilov) a najmä lieky proti bolesti. Tieto lieky využívame v našej každodennej praxi. Čo sa týka rastových faktorov, Európska onkologická spoločnosť odporúča ich použitie u pacientov so stredným a vysokým rizikom vzniku febrilnej neutropénie počas liečby chemoterapiou.

Ďalší článok