Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KEĎ RAKOVINA „PLYNIE“ V ÚSTRANÍ
Sponzorované

Do roku 2022 vstupujeme s nádejou, že bude lepší ako ostatné dva, že sa vrátime do „normálu“, že sa nadýchneme s novou energiou zvládneme všetko, čo sme odkladali. Aj v Lige proti rakovine máme v našom 32. roku fungovania plány pokračovať v podpore ľudí s onkologickým ochorením, aby zvládali náročné obdobie počas ťažkej choroby. Žiaľ, napriek pokroku v diagnostike, liečbe a prevencii rakovina a jej následky nie sú ani zďaleka na ústupe.

Ing. EVA KOVÁČOVÁ

VÝKONNÁ RIADITEĽKA LIGY PROTI RAKOVINE

Eva Kováčová je riaditeľkou Ligy proti rakovine už od roku 2002. Podarilo sa jej vybudovať systém pomoci onkologickým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. Dnes má Liga proti rakovine okrem rôznorodých projektov psychosociálneho charakteru, 3 Centrá pomoci, bezplatnú Sieť onkopsychológov a nepretržitú Onkoporadňu.

V dôsledku neutíchajúcej pandémie, ktorú už nie je potrebné pomenovať, aby sme nezvýrazňovali a nepripomínali jej silu, rakovina sa dostala do „plynutia v ústraní“. Pre každého onkologického pacienta však práve ona hrá hlavnú úlohu a často mieri na piedestál jeho života v podobe podlomeného zdravia, finančných ťažkostí, narušených sociálnych väzieb a denných pokusov zlomiť jeho psychiku.

V tomto čase sa ukazuje význam inštitúcií nášho zamerania. Zdravotníctvo je v stave krízy, kompetentní hasia to, čo dlhodobo tlelo a zrazu sa rozhorelo. Byť k dispozícii ako opora sme vnímali ako naše poslanie v čase relatívnej pohody a pokoja, dnes to vnímame ako nevyhnutnosť.

Diagnóza nádorového ochorenia a následná liečba prinášajú veľkú mieru stresu, obáv a intenzívnych emócií. Často predstavujú hlboko traumatizujúcu udalosť pre pacienta samotného, ale aj pre jeho rodinu. Čas oznámenia diagnózy a obdobie liečby je čas, keď človek potrebuje cítiť podporou – odbornú medicínsku i tú ľudskú.

V záplave denných správ a nekonečnej komunikácie o akoby jedinom probléme dneška sa spoločnosť pomaly stáva rezistentnou voči prijímaniu nových informácií o čomkoľvek užitočnom. Je aj pre nás čoraz náročnejšie komunikovať dôležitosť prevencie onkologických ochorení.

V pokojnom priestore, kde možno uvažovať, prehodnocovať a zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami, kde zdravie má nepopierateľne popredné miesto. Veríme, že vlastnou zodpovednosťou prispejeme k tomu, aby sa nenaplnili nelichotivé štatistiky smerujúce k nárastu onkologických ochorení v najbližších rokoch. Každý onkologický pacient vám povie, že túži len po vyliečení a dobrom zdraví a ľutuje, že odkladal preventívnu prehliadku, že si nevšímal signály svojho tela, že odhodil pozvánku na bezplatné vyšetrenie. Želáme vám pevné zdravie.


Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo skríningové programy zamerané na včasné odhalenie jednotlivých onkologických ochorení:

  • Skríning kolorektálneho karcinómu
  • Mamografikcý skríning karcinómu prsníka
  • Skríning karcinómu krčka matrice
Ďalší článok