Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KEĎ RAKOVINA „PLYNIE“ V ÚSTRANÍ
ADVERTORIAL

Do roku 2022 vstupujeme s nádejou, že bude lepší ako ostatné dva, že sa vrátime do „normálu“, že sa nadýchneme s novou energiou zvládneme všetko, čo sme odkladali. Aj v Lige proti rakovine máme v našom 32. roku fungovania plány pokračovať v podpore ľudí s onkologickým ochorením, aby zvládali náročné obdobie počas ťažkej choroby. Žiaľ, napriek pokroku v diagnostike, liečbe a prevencii rakovina a jej následky nie sú ani zďaleka na ústupe.

Ing. EVA KOVÁČOVÁ

VÝKONNÁ RIADITEĽKA LIGY PROTI RAKOVINE

Eva Kováčová je riaditeľkou Ligy proti rakovine už od roku 2002. Podarilo sa jej vybudovať systém pomoci onkologickým pacientom a ich blízkym na celom Slovensku. Dnes má Liga proti rakovine okrem rôznorodých projektov psychosociálneho charakteru, 3 Centrá pomoci, bezplatnú Sieť onkopsychológov a nepretržitú Onkoporadňu.

V dôsledku neutíchajúcej pandémie, ktorú už nie je potrebné pomenovať, aby sme nezvýrazňovali a nepripomínali jej silu, rakovina sa dostala do „plynutia v ústraní“. Pre každého onkologického pacienta však práve ona hrá hlavnú úlohu a často mieri na piedestál jeho života v podobe podlomeného zdravia, finančných ťažkostí, narušených sociálnych väzieb a denných pokusov zlomiť jeho psychiku.

V tomto čase sa ukazuje význam inštitúcií nášho zamerania. Zdravotníctvo je v stave krízy, kompetentní hasia to, čo dlhodobo tlelo a zrazu sa rozhorelo. Byť k dispozícii ako opora sme vnímali ako naše poslanie v čase relatívnej pohody a pokoja, dnes to vnímame ako nevyhnutnosť.

Diagnóza nádorového ochorenia a následná liečba prinášajú veľkú mieru stresu, obáv a intenzívnych emócií. Často predstavujú hlboko traumatizujúcu udalosť pre pacienta samotného, ale aj pre jeho rodinu. Čas oznámenia diagnózy a obdobie liečby je čas, keď človek potrebuje cítiť podporou – odbornú medicínsku i tú ľudskú.

V záplave denných správ a nekonečnej komunikácie o akoby jedinom probléme dneška sa spoločnosť pomaly stáva rezistentnou voči prijímaniu nových informácií o čomkoľvek užitočnom. Je aj pre nás čoraz náročnejšie komunikovať dôležitosť prevencie onkologických ochorení.

V pokojnom priestore, kde možno uvažovať, prehodnocovať a zamyslieť sa nad skutočnými hodnotami, kde zdravie má nepopierateľne popredné miesto. Veríme, že vlastnou zodpovednosťou prispejeme k tomu, aby sa nenaplnili nelichotivé štatistiky smerujúce k nárastu onkologických ochorení v najbližších rokoch. Každý onkologický pacient vám povie, že túži len po vyliečení a dobrom zdraví a ľutuje, že odkladal preventívnu prehliadku, že si nevšímal signály svojho tela, že odhodil pozvánku na bezplatné vyšetrenie. Želáme vám pevné zdravie.


Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo skríningové programy zamerané na včasné odhalenie jednotlivých onkologických ochorení:

  • Skríning kolorektálneho karcinómu
  • Mamografikcý skríning karcinómu prsníka
  • Skríning karcinómu krčka matrice
Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KEĎ RAKOVINA „PLYNIE“ V ÚSTRANÍ
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article