Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » NAJLEPŠOU PREVENCIOU JE ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
ADVERTORIAL

Niektoré faktory vzniku kolorektálneho karcinómu ovplyvniť nemôžeme, je však veľa tých, ktoré závisia od nás. Zdravé stravovanie a primeraný pohyb výrazne znižujú riziko tohto civilizačného ochorenia. Pravidelné vyšetrenia zase pomáhajú chorobu odhaliť vo včasných štádiách a zvyšujú tak šancu na vyliečenie.

prof. MUDr. Špánik Stanislav, CSc.

Kolorektálny karcinóm je zhubné nádorové ochorenie hrubého čreva a konečníka. Rizikové faktory môžeme rozdeliť na tie, ktoré nedokážeme ovplyvniť, ako sú vyšší vek – nad 50 rokov, nádory v minulosti, resp. polypy, zápalové ochorenia čriev – napríklad ulcerózna kolitída a Crohnova choroba, rodinná predispozícia – niektoré génové mutácie zvyšujú riziko, ožarovanie brucha kvôli inému druhu rakoviny v minulosti, a faktory, ktoré vieme ovplyvniť. Sem patrí nesprávne stravovanie – vyprážané jedlá, nekvalitné tuky, údeniny, veľa červeného mäsa, veľa jednoduchých sacharidov, málo vlákniny. Ďalej sú to sedavý spôsob života – pravidelná fyzická aktivita znižuje riziko rakoviny hrubého čreva, cukrovka, obezita, fajčenie a alkohol.

Včasné štádiá, niekedy dokonca aj pokročilé, nemusia mať žiadne príznaky. Najčastejšie príznaky sú slabosť, únava, zmeny vo vyprázdňovaní čreva – hnačka, zápcha, prípadne ich striedanie, nevysvetliteľné chudnutie, nechutenstvo, nadúvanie, bolesti brucha, plynatosť, kŕče v bruchu, krv v stolici, čierna stolica, anémia – nedostatok červených krviniek a/alebo krvného farbiva hemoglobínu. Pri nádoroch konečníka to môžu byť aj červená krv v stolici, úzka, ceruzkovitá stolica, bolesť konečníka, pocit nedostatočného vyprázdnenia po stolici, častejšie vyprázdňovanie, hnačka, zápcha.

Zdroj: Adobe Stock

Rozlišujeme primárnu a sekundárnu prevenciu. Primárna prevencia zahŕňa opatrenia, aby nádorové ochorenie nevzniklo. Sem patria všetky aktivity zdravého životného štýlu. Predovšetkým zásady zdravého stravovania. Vyhýbanie sa častej konzumácii predovšetkým červeného a upravovaného mäsa, polotovarov, ťažkých a mastných jedál, alkoholu, fajčeniu. Do stravy treba pridať dostatok vlákniny, ovocia a zeleniny. Odporúča sa aj starostlivosť o pravidelnú stolicu, pitie dostatočného množstva „správnych“ tekutín, do stravy zaradiť aj probiotiká, ako jogurty a kefíry. Veľmi dôležitý je pravidelný a primeraný pohyb. Takisto je dôležité dbať na udržiavanie primeranej hmotnosti.

Sekundárna prevencia je zameraná na včasné zistenie nádorového ochorenia, v predklinickom štádiu, keď nie sú žiadne klinické ťažkosti ani zjavné prejavy ochorenia a je najvyššia šanca na vyliečenie. Špeciálnou formou sekundárnej prevencie je skríning. Skríningové vyšetrenie hrubého čreva a konečníka je určené pre osoby vo veku 50 – 70 rokov. Toto platí pre tých, ktorí majú „štandardné riziko“. Pre rizikových jedincov, ktorí majú výskyt rakoviny v rodine, genetické poruchy alebo mali nádorové ochorenia v minulosti, je spôsob skríningu špecifický, určí ho lekár.

Skríningovou metódou je testovanie krvi v stolici – tzv. test na okultné (neviditeľné) krvácanie. Vzorka stolice sa odoberie v pohodlí domova do špeciálnej nádoby a prinesie sa k lekárovi. Ďalším možným vyšetrením je kolonoskopia. Ide o priame vyšetrenie konečníka a čreva optickým prístrojom, ktorý sa zavedie do konečníka. Výhodou je to, že lekár priamo zrakom vidí a kontroluje sliznicu a môže aj odstrániť  výrastky (polypy) a odobrať vzorku zo zmenenej sliznice. Toto vyšetrenie nasleduje aj po pozitívnom vyšetrení stolice na okultné krvácanie. Pri vážnejšom náleze sa zvažujú ďalšie postupy a metódy. Krv v stolici ešte nemusí znamenať rakovinu. Lekári odporúčajú ďalšie diagnostické vyšetrenia.

Zdroj: Adobe Stock

Základnou metódou liečby rakoviny hrubého čreva a konečníka je radikálna chirurgická liečba. Ďalšími možnosťami sú ožarovanie (rádioterapia) a systémová liečba (chemoterapia, cielená liečba, imunoterapia). Pri liečbe nádorov hrubého čreva sa uplatňuje chirurgická a systémová liečba. Pri nádoroch konečníka, podľa závislosti od štádia ochorenia, niekedy aj všetky liečebné modality v rôznom poradí. Na liečbu metastatického štádia je to najčastejšie systémová liečba. Výber jednotlivých preparátov závisí od biologických a genetických charakteristík nádorového tkaniva. Všetky liečebné postupy sa vyvíjajú a modernizujú. Ich správnym použitím sa výrazne zvýšila možnosť vyliečenia, alebo aspoň výrazného predĺženia prežívania pacientov. Pri tejto diagnóze azda najviac platí, že my sami môžeme svojím prístupom a aktivitou veľa dosiahnuť a zmeniť. Naozaj veľa závisí od nás samotných.


Tento článok vznikol za podpory spoločnosti Pierre Fabre.
SK-PFO-03/2024- EDU -242

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » NAJLEPŠOU PREVENCIOU JE ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article