Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » STOMICKÁ SESTRA A JEJ ÚLOHY V STAROSTLIVOSTI O PACIENTA
ADVERTORIAL

Pred každým chirurgickým zákrokom s následným vyvedením stómie sa každý pacient snaží o svojom ochorení získať čo najviac informácií. Preto sú pre neho v týchto chvíľach dôležitý lekár a stomická sestra, ktorí majú skúsenosti a dokážu pacienta fyzicky aj psychicky pripraviť na operáciu. Stomická sestra je tá, ktorá pacienta sprevádza nielen počas hospitalizácie, ale aj dlho po nej.

EVA BEŇOVÁ

SESTRA NA ODDELENÍ CHIRURGIE, FNSP ŽILINA

Príprava na operáciu aj na život so stómiou

Dôležitou úlohou sestry je najskôr u pacienta vyznačiť na bruchu správne miesto pred operáciou. Zároveň získava informácie o rodinnom zázemí, jeho záľubách, prípadne návykoch. Všetky tieto informácie totiž napomáhajú k následnej ošetrovateľskej starostlivosti. Žiadne ochorenie v živote človeka nie je nič príjemné, obzvlášť ak je nevyhnutné chirurgicky vytvoriť stómiu. Je skutočne psychicky náročné prijať tento stav.

Skľučujúca môže byť aj predstava toho, čo sa bude diať po prepustení. Veľa pacientov sa mýli v tom, že stómia znamená koniec spoločenského života. Takže naozaj nastaviť pozitíva v hlave aj v duši pacienta je určite väčší problém ako naučiť ho ošetrovať stómiu.

…nastaviť pozitíva v hlave aj v duši pacienta je určite väčší problém ako naučiť ho ošetrovať stómiu.

Kľúčová je dôvera

Ku každému pacientovi musí sestra pristupovať individuálne. Je dôležitá sústavná edukácia počas hospitalizácie a určite aj komunikácia s rodinou. Stomická sestra si musí získať dôveru pacienta, pretože ona je tá, na ktorú sa môže obrátiť pri komplikáciách, ktoré sa občas vyskytnú. Aj keď to tak na začiatku nevyzerá, ona už bude súčasťou jeho života.

Do stomickej poradne k nám chodí okolo sto pacientov mesačne, aj keď ich v databáze máme oveľa viac. Prídu na konzultáciu, na ošetrenie, na predpísanie pomôcok. Stáva sa však aj to, že prídu ukázať fotky z dovolenky, pochvália sa svojimi pokrokmi a, čo je skvelé, ich „vychytávkami“ a radami môžem pomôcť iným stomikom.


Zdroj:

PACIENTSKY PRÍBEH

Dostali sme šancu žiť, tak žime!

Anna Trenčanská býva v Nemčiciach pri Topoľčanoch, má 68 rokov a stomikom je od roku 2005. Už dvanásť rokov je predsedníčkou klubu stomikov v Topoľčanoch. Porozprávala nám o svojich skúsenostiach so stómiou.

Aký bol váš príbeh od onkologického pacienta k stómii?

Ja som sa stala onkologickým pacientom a stomikom zároveň, po operácii zhubného nádoru konečníka. Pri druhej operácii mi porušili močový kanálik, takže bola potrebná ďalšia. Za dva týždne som sa teda trikrát ocitla na operačnom stole a skončila som s vývodom z ľavej obličky a s druhým vreckom a ochrnutou ľavou nohou. Toto mi odstránili o dva mesiace.

Ako sa zmenil váš život, odkedy ste sa stali stomickým pacientom, a ako vám na tejto ceste pomohli sestry a lekári?

Na tejto ceste ma najviac podržal chirurg, ale aj onkológ a sestry sa mi snažili uľahčiť pobyt v nemocnici, hlavne na áre, kde som strávila asi osemnásť dní. Síce ma nenaučili, ako a čo robiť so stomickými vreckami, ako ich ošetrovať a meniť, ale človek je tvor učenlivý, tak som to zvládla sama.

Aj po všetkých neúspechoch a problémoch som lekárom a sestrám vďačná za to, že som tu a teším sa zo života a môžem pomáhať stomikom. A dodávam, že sme dostali šancu žiť, tak žime, veď život je aj so stómiou krásny a oplatí sa ho žiť!

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » STOMICKÁ SESTRA A JEJ ÚLOHY V STAROSTLIVOSTI O PACIENTA
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article