Domovská stránka » KARCINÓM PĽÚC: PREJAVY, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LIEČBY
Bojujeme proti rakovine

KARCINÓM PĽÚC: PREJAVY, DIAGNOSTIKA A MOŽNOSTI LIEČBY

Článok vznikol v spolupráci s
Článok vznikol v spolupráci s

prof. MUDr. STANISLAV ŠPÁNIK, CSc.

Interná-onkologická klinika OÚSA a VŠ sv. Alžbety
I. Onkologická klinika LF UK

Ako sa môže prejavovať rakovina pľúc?

Takmer všetci pacienti s rakovinou pľúc majú nejaké príznaky. Sú spôsobené buď primárnym nádorom (kašeľ, vykašliavanie krvi, dýchavica, bolesť na hrudníku), alebo metastatickým rozšírením nádoru. Metastázy môžu byť vnútrohrudné alebo extra hrudné. Syndrómy ako Hornerov syndróm, Pancoastov syndróm alebo obštrukcia hornej dutej žily sú typické syndrómy vyplývajúce z vnútrohrudného šírenia rakoviny. Bežné počiatočné príznaky a príznaky rakoviny pľúc sú podľa frekvencie výskytu kašeľ (8 – 75 %), strata hmotnosti (0 – 68 %), dýchavica (3 – 60 %), bolesť na hrudníku (20 – 49 %), vykašliavanie s prímesou krvi (6 – 35 %), bolesť kostí (6 – 25 %), kĺbov (0 – 20 %), horúčka (0 – 20 %), slabosť (0 – 10 %), obštrukcia hornej dutej žily (0 – 4 %), bolestivé prehĺtanie (0 – 2 %), dýchavica a „hvízdavý“ zvuk pri dýchaní (stridor) 0 – 2 %. Pohrudnicový výpotok s dýchavičným kašľom, bolesťou na hrudníku môže súvisieť s priamym rozšírením primárneho nádoru, s pleurálnou implantáciou nádorových metastáz alebo s lymfatickou obštrukciou medzihrudia.

Kedy by mal pacient navštíviť lekára?

Najčastejšie vznikajú nádory pľúc u chronických fajčiarov a pacientov s chronickými zápalovými ochorenia dýchacích ciest. Títo by mali venovať zvýšenú pozornosť svojmu zdravotnému stavu. Pri zmene charakteristiky a intenzity kašľa, prípadne objavenie sa prítomnosti krvi vo vykašľanom hliene, sťažené dýchanie, slabosť či únava sa odporúča vyhľadať lekára. Ochorenie sa môže vyvíjať dlhý čas bez príznakov, preto je veľmi často diagnostikované až v pokročilom štádiu, kedy je šanca na úspešné liečenie malá. Preto sa aj v prípade karcinómu pľúc začína so stratégiou sekundárnej prevencie vo forme skríningu (vyhľadávanie úplne včasných štádií, kedy nemá pacient žiadne prejavy choroby) vysoko rizikových skupín.

Ako dlho trvá proces od diagnózy k liečbe?

Proces od diagnózy po liečbu musí byť čo najrýchlejší a najkratší. Základnou podmienkou pre liečbu musí byť diagnóza potvrdená histologickým (z nádorového tkaniva) alebo aspoň cytologickým (zo steru sliznice pri bronchoskopii) vyšetrením. Štádium (rozsah) sa stanovuje podľa nálezu pri zobrazovacích vyšetreniach (CT, MRI, PET-CT). Čoraz väčší význam majú genetické vyšetrenia a molekulová biológia. Práve potvrdenie rôznych špecifických mutácií je nevyhnutné pre výber cielenej liečby, personalizovanej medicíny.

Aké sú možnosti liečby pre toto ochorenie v Európe a aké na Slovensku? Aký je najväčší rozdiel?

Rozhodnutie o liečbe je založené hlavne na histologickom type rakoviny pľúc, výsledkoch molekulového testovania a výkonnostnom stave pacientov. Medián prežívania pacientov s metastatickým NSCLC (nemalobunkový karcinóm pľúc) liečených iba chemoterapiou je asi 10 – 12 mesiacov, cielené terapie zlepšili vyhliadky pacientov, najmä s adenokarcinómom, medián prežitia je asi tri roky.

Rovnako má veľmi sľubné výsledky vo vhodných prípadoch aj imunoterapia, medián celkového prežívania sa pohybuje okolo 30-tich mesiacov. Takisto výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov a má nižší výskyt nežiaducich účinkov.

Ďalší článok