Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » NEVERIL SOM, ŽE MÁM RAKOVINU. MARIÁNOVI ZACHRÁNILO ŽIVOT NÁHODNÉ SAMOVYŠETRENIE
Bojujeme proti rakovine

NEVERIL SOM, ŽE MÁM RAKOVINU. MARIÁNOVI ZACHRÁNILO ŽIVOT NÁHODNÉ SAMOVYŠETRENIE

Zdroj: archív org. NIE RAKOVINE

Onkologické ochorenia sa stávajú pre Európu veľkým bremenom. Počet novodiagnostikovaných prípadov rastie a Slovensko, žiaľ, nie je výnimkou.

Marián Božík

pacient

Celosvetovo jedna z najrozšírenejších onkologických diagnóz, rakovina hrubého čreva a konečníka (kolorektálny karcinóm), je na Slovensku druhou najčastejšou príčinou úmrtia. Väčšina pacientov však k lekárovi stále prichádza veľmi neskoro.

Rakovina hrubého čreva nebolí

O zákernosti tohto typu ochorenia sa na vlastnej koži presvedčil aj Marián, neodmysliteľná súčasť pacientskej organizácie NIE RAKOVINE, ktorá ľuďom s rakovinou a ich blízkym pomáha už osem rokov. „Nečakajte, že nádor v čreve pocítite. Príznaky sú na začiatku nenápadné a neprejavujú sa bolesťou. Preto je dôležité po prekročení päťdesiatky absolvovať skríningové vyšetrenie. Mne zachránilo život,“ upozorňuje. „Náhodou som si spravil test, ktorý môj otec striktne odmietol, a bol pozitívny. Hovoril som si: To nie je možné, veď mám 48 rokov, ja predsa nemôžem mať rakovinu! Tak som si kúpil ďalší test, ktorý moje obavy potvrdil,“ vysvetľuje Marián, ktorý napriek úspešnej liečbe nenecháva nič na náhodu. „Som neustále v strehu. Človek nikdy nevie,“ dodáva.

Pozrite si video s pánom Mariánom B. >

Najsilnejší sme spolu

Onkologické ochorenie znamená výraznú psychickú záťaž. Nastupuje strach. Z budúcnosti, premeny, bolesti, samoty, no predovšetkým zo smrti. Okrem správnej liečby je nevyhnutná podpora rodiny a okolia, ktorá chorému pomáha nabrať motiváciu a sily. Zakladajúci členovia pacientskej organizácie NIE RAKOVINE Jana Pifflová-Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman dlhodobo obhajujú princípy priamej psychickej pomoci a práce s chorými i nevyhnutnosť vzdelávania širokej verejnosti formou osvety. Ich odborné priority sú jasné: byť silným a profesionálnym hlasom apelujúcim na systémové zlepšenia v oblasti liečby, prevencie, diagnostiky, edukácie a včasného prístupu inovatívnej onkologickej liečby pre každého slovenského pacienta. Hoci ide o beh na dlhú trať, pomôcť zefektívniť či urýchliť procesy dokáže svojou troškou každý. „Sme nezisková organizácia, ktorej aktivity sú závislé od grantov, dotácií, 2 percent z daní a individuálnych darov,“ vysvetľuje Jana Pifflová-Španková. „Dary z 2 percent sú preto dôležitým zdrojom prostriedkov, vďaka ktorým môžeme poskytovať chorým a ich rodinám individuálnu podporu v dôležitých obdobiach ich života – aby neboli sami, aby mali dostatok informácií, aby našli podporu a pomoc,“ hovorí.

Bývalí pacienti radia súčasným

Onkológia sa stala súčasťou takmer každého z nás. Ak hľadáte podporu – či už z pozície pacienta, alebo blízkeho človeka chorého – neváhajte kontaktovať Pacientsku poradňu NIE RAKOVINE.


Pacientska organizácia Nie rakovine vznikla pred 17 rokmi ako odozva na problémy v onkológii na Slovensku. Bojuje za práva onkologických pacientov, aktívne pomáha onkologickým pacientom a ich príbuzných, šíri osvetu o prevencii onkologických ochorení medzi širokou verejnosťou. Organizáciu tvoria bývalí onkologickí pacienti a príbuzní onkologických pacientov, ktorí pre rakovinu o svojich blízkych prišli, a spolupracujúci profesionáli.

Organizáciu založili a vedú:

  • Jana Pifflová Španková – publicistka, moderátorka, RTVS, prezidentka OZ Nie rakovine,
  • Patrik Herman – moderátor, publicista, aktivista, pedagóg, RTVS,
  • Bibiana Ondrejková – herečka, moderátorka, TV Joj,
  • a 70 dobrovoľníkov a terénnych onkoasistentov.
Pacientski poradcovia – vyliečení pacienti pomáhahú onkologickým pacientom v liečbe; zdroj: archív NIE RAKOVINE

Pacientske poradne NIE RAKOVINE v súčasnosti fungujú na týchto miestach:

  • Národný onkologický ústav v Bratislave,
  • Východoslovenský onkologický ústav v Košiciach,
  • Fakultná nemocnica v Nitre, odd. onkológie,
  • Fakultná nemocnica v Trnave, Klinika onkológie,
  • Fakultná nemocnice v Prešove, Odd. klinickej onkológie.

Radi by sme do roka otvorili poradňu vo FNsP F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » NEVERIL SOM, ŽE MÁM RAKOVINU. MARIÁNOVI ZACHRÁNILO ŽIVOT NÁHODNÉ SAMOVYŠETRENIE
Bojujeme proti rakovine

LIGA PROTI RAKOVINE POMÁHA NA RÔZNYCH ÚROVNIACH

Mgr. KATARÍNA KLINCOVÁ

onkopsychologička
programová manažérka Ligy proti rakovine

Diagnóza rakoviny prináša do života rapídnu zmenu vo všetkých oblastiach. Zasahuje nielen telesný stav pacienta, ale aj jeho psychickú a sociálnu rovinu.

Na psychickej rovine sa u človeka, ktorého toto ochorenie zasiahlo, môže odohrávať zmes intenzívnych emócií. Či už je to šok, hnev, depresia, stres,
v niektorých prípadoch aj traumatizácia. Ide o náročnú situáciu, ktorá zasahuje celú rodinu či blízke okolie pacienta a prináša so sebou aj dôsledky v sociálnej sfére. Človeku sa náhle zmení režim dňa, situácia v zamestnaní, v rodine, liečba ovplyvní finančnú oblasť. Často môžu nastať komplikované prípady, kedy štandardná liečba nestačí a človek je nútený hľadať iné možnosti.

Toto všetko sú problémy, pri ktorých je najvhodnejším riešením vyhľadať možnosti psychosociálnej pomoci. Jednou z nich je pomoc onkopsychológa, ktorý môže pacientovi pomôcť nájsť vnútorné zdroje na zvládnutie ochorenia a zmien, ktoré so sebou prináša, alebo ho naučiť zvládať stres a úzkosť s tým spojené. Liga proti rakovine už 11 rokov zabezpečuje činnosť onkopsychológov vo väčšine onkologických oddelení slovenských nemocníc, kde sú súčasťou odborného tímu, príp. poskytujú svoje služby vo vlastných priestoroch. Títo odborníci sú nápomocní nielen pacientom, ale celej ich rodine, a to poskytovaním individuálnych či skupinových sedení. Ich služby sú bezplatné, hradené Ligou proti rakovine.

Vo vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa.

Účinnou pomocou v prípade sociálnych problémov je možnosť vyhľadať sociálnych poradcov či právnikov. Títo vedia byť nápomocní v zorientovaní sa v možnostiach sociálnej pomoci, či už ide o finančné príspevky, invalidný dôchodok, alebo aj žiadanie o schválenie inovatívnej liečby. V týchto prípadoch ponúka Liga proti rakovine možnosť kontaktovať odborníkov na bezplatnej linke Onkoporadňa, kde ponúkajú svoje odborné rady nielen v rámci sociálno-právneho poradenstva pre onkologických pacientov a ich blízkych.

Hoci v iných vyspelých krajinách je psychosociálna pomoc už štandardnou súčasťou liečby, na Slovensku je žiadať o takúto pomoc stále čiastočne tabuizovaná a spojená s pocitmi hanby. Ľudia sa zdráhajú vyhľadať psychológa a v mnohých prípadoch čakajú na vyhrotenie situácie, čomu by sa ľahko dalo predísť. My v Lige proti rakovine vidíme mnohé príbehy, kde sa ľuďom výrazne pomohlo, či už išlo o psychickú alebo sociálnu stránku. Takáto pomoc je však vhodná aj pri iných diagnózach. Preto veríme, že aj vďaka osvete o tejto téme, bude možné pomôcť mnohým ďalším ľuďom zniesť ich náročnú situáciu.

Next article