Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KARCINÓM PĽÚC A PSYCHICKÉ POHODLIE PACIENTA
Bojujeme proti rakovine

KARCINÓM PĽÚC A PSYCHICKÉ POHODLIE PACIENTA

Článok vznikol v spolupráci s:
Slávnostné prestrihnutie ružovej stuhy ako symbol otvorenia poradne pre onkologických pacientov v trnavskej nemocnici. | Foto: Archív FNTT
Článok vznikol v spolupráci s:
Slávnostné prestrihnutie ružovej stuhy ako symbol otvorenia poradne pre onkologických pacientov v trnavskej nemocnici. | Foto: Archív FNTT

MUDr. MARIAN STREŠKO, PhD.

Prednosta Onkologickej kliniky FN Trnava

Informovanosť pacienta o jeho ochorení mu dodáva nádej, že ešte nie je nič stratené. Prečo je dôležité spájať ľudí, ktorých sa rakovina týka?

MUDr. Marian Streško, PhD. vie, že čerstvo diagnostikovaných pacientov a ich blízkych trápia otázky, na ktoré nenájdu odpoveď len počas bežných ambulantných sedení. Preto sa rozhodol podporiť projekt, ktorý im pomôže prekonať toto náročné obdobie.

Nedávno ste otvorili poradňu pre onkologických pacientov. Aký bol pre to impulz?

Poradňa pre onkologických pacientov vznikla na základe potreby lepšej informovanosti pacienta o priebehu ochorenia a liečby. Štandardne v našich ambulanciách nemáme dostatočný časový priestor pacientovi detailne vysvetliť, čo ho čaká a aké sú nežiaduce účinky liečby. Pacienti, ktorí prekonali onkologické ochorenie, majú vlastnú skúsenosť, ako sa vysporiadať so svojím ochorením. Tieto cenné rady a skúsenosti môžu odovzdávať pacientom, ktorí len vstupujú do boja s touto chorobou.

Veľmi si ceníme praktické rady, ktoré sa týkajú sociálnych dávok, sociálneho zabezpečenia, rôznych hygienických, liečebných a rehabilitačných pomôcok. Naša poradňa sa stala miestom, kde vládne priateľská atmosféra, kde sa pacienti necítia ako v nemocnici. Poradňa sa stala jedným z prostriedkov boja so strachom pacientov z onkologického ochorenia. Pacienti si uvedomujú, že toto ochorenie sa dá poraziť a vyliečení pacienti sú tým najlepším príkladom.

Pacientska poradňa pre onkologických pacientov

Akú úlohu zohráva psychická pohoda u pacienta s onkologickým ochorením?

V čase zistenia nádorového ochorenia u pacienta nastáva veľmi ťažké psychické obdobie. Pacient sa musí vysporiadať s existenčnou neistotou, uvedomuje si možnosť svojho úmrtia. Do tejto neistoty vstupujú aj ekonomická neistota a celková zmena životného spôsobu, ktorú liečba prináša. Udržanie dobrej psychickej pohody je jedným z kľúčových faktorov úspešnej liečby. Pri komunikácii s pacientom sa snažíme pacientovi čo najpodrobnejšie vysvetliť jeho situáciu a dať mu aj návod na riešenie jeho problémov.

Pacienti si uvedomujú, že toto ochorenie sa dá poraziť a vyliečení pacienti sú tým najlepším príkladom.

Veľa pacientov je vyliečiteľných z tohto ochorenia, čo dáva veľkú šancu návratu pacientov k predchádzajúcemu spôsobu života. Na udržanie psychickej pohody má veľký vplyv aj dobré rodinné zázemie. Rodinným príslušníkom sa snažíme vysvetliť hlavne ciele liečby, aby nám pomohli s udržaním psychickej pohody. Veľmi užitočná je aj podpora psychológa a psychiatra, ktorí úzko spolupracujú s našou pacientskou poradňou a sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej onkologickej liečby.

Pacientska poradňa pre onkologických pacientov

S akými najčastejšími problémami sa stretáva pacient s karcinómom pľúc?

Karcinóm pľúc je jedno z najčastejších onkologických ochorení na Slovensku. Postihuje predovšetkým dlhodobých fajčiarov. Pri zistení karcinómu pľúc pacient prekonáva podobné psychické problémy ako u iných onkologických ochorení. Naviac si veľa fajčiarov uvedomuje svoju chybu a svoju zodpovednosť za vzniknuté ochorenie. Tento fakt zvyšuje riziko psychickej nepohody u pacienta. Karcinóm pľúc sa môže prejavovať ako ochorenie s klinicky závažnými prejavmi, ako je dušnosť, opakujúce sa zápaly pľúc, vykašliavanie krvi, čo ešte viac zhoršuje psychický stav pacienta. Na zvládnutie týchto situácii je potrebná spolupráca pacienta, rodiny, psychológa , psychiatra a onkológa.

Pacientska aliancia NIE RAKOVINE už piaty rok obhajuje práva onkologických pacientov a poskytuje svoje poradenské služby na týchto platformách:

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KARCINÓM PĽÚC A PSYCHICKÉ POHODLIE PACIENTA
Bojujeme proti rakovine

VÝZNAM A EFEKT VČASNEJ DIAGNOSTIKY

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article