Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KLINIKA DETSKEJ ONKOLÓGIE MÁ UŽ DVE ŠPIČKOVÉ ODDELENIA. DETI S RAKOVINOU SA LIEČIA NA SVETOVEJ ÚROVNI
ADVERTORIAL

Bratislava, 15. februára 2024 – Na Slovensku jedinečný projekt prestavby Kliniky detskej hematológie a onkológie v Bratislave sa po piatich rokoch podarilo kompletne sfinalizovať. V nových špičkových priestoroch sa liečia už aj staršie deti a mládež do 18 rokov. Nadštandardné priestory, ktoré sú na úrovni moderných zahraničných kliník vybudovala nezisková organizácia Deťom s rakovinou v spolupráci s Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) Bratislava.

Po úspešnej prestavbe oddelenia pre malé deti sa klinika detskej onkológie teší z generálnej rekonštrukcie druhého oddelenia pre starších pacientov. Súčasťou rozsiahlej prestavby boli dispozičné zmeny priestorov, inštalácia novej modernej vzduchotechniky, zdravotechniky, izby dostali novú fasádu aj okná či podlahy. Každá izba disponuje bezbariérovou kúpeľňou, novými dverami a nábytkom. Oddelenie má po novom 10 izieb s 15 lôžkami, centrálny monitoring, ošetrovňu, miestnosť pre psychológov, ktorí sú stabilnou súčasťou tímu detskej onkológie, a priestory pre zdravotné sestry a lekárov. „S hrdosťou a pokorou môžem vyhlásiť, že sa nám podarilo zrealizovať vysokošpecializované pracovisko pre onkologických pacientov z celého Slovenska. Nesmierna vďaka patrí štedrým darcom a sponzorom, ale aj každému jednotlivcovi, ktorý prispel neziskovej organizácii Deťom s rakovinou, aby mohla postupne budovať projekt, ktorý predovšetkým umožňuje bezpečnú liečbu ťažko chorých detí. V nových priestoroch ich dokážeme omnoho lepšie ochrániť pred vplyvmi, ktoré môžu vážne skomplikovať náročnú onkologickú liečbu a navyše, vieme im v psychicky vypätom období poskytnúť komfort a väčšie súkromie“. hovorí prof. Alexandra Kolenová, prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie a predsedníčka správnej rady neziskovej organizácie Deťom s rakovinou.

Pre rodiny, ktoré počas náročnej liečby ostávajú na klinike niekoľko týždňov bez možnosti ísť domov, je k dispozícii nová práčovňa, šatňa aj kuchynka s kompletným vybavením.

Má vaše dieťa onkologické ochorenie? Preštudujte si sekciu Pre rodičov, kde nájdete takmer všetky odpovede na vaše otázky >

Autorkou rekonštrukcie oddelenia veľkých detí, rovnako ako všetkých doterajších stavieb na klinike, je architekta Martina Müllerová. Komplexnú prestavbu realizovala stavebná spoločnosť Dušana Miškovčíka. Financovanie projektu zabezpečila nezisková organizácia Deťom s rakovinou – na investíciu vo výške 1,3 mil. eur išli financie z darov od veľkých sponzorov a tiež príspevky 2 % z dane z príjmov tisícok priaznivcov neziskovej organizácie. „Z celého srdca ďakujeme všetkým zúčastneným na tomto projekte, vďaka ktorým sa detskí pacienti už teraz liečia v nadštandardných priestoroch nielen s omnoho väčším komfortom,  ale najmä s pocitom bezpečia. No a teraz môžeme aj my povedať, že aj deti s rakovinou na Slovensku majú tú najlepšiu starostlivosť,“ približuje Katarína Bagľašová, riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou.

Pásku na slávnostnom otvorení oddelenia prestrihávala prezidentka SR Zuzana Čaputová, ktorá je dlhodobou podporovateľkou detskej onkológie a pravidelne navštevuje detských pacientov.

Našu činnosť môžete podporiť poukázaním 2 % z vašich daní. Pre vás tak málo, no pre nás tak veľa. Viac informácii o našej neziskovej organizácii a tlačivo nájdete aj na našej webovej stránke.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » KLINIKA DETSKEJ ONKOLÓGIE MÁ UŽ DVE ŠPIČKOVÉ ODDELENIA. DETI S RAKOVINOU SA LIEČIA NA SVETOVEJ ÚROVNI
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article