Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » ŠPORT: CESTA K ZDRAVIU ALEBO AKO ZLEPŠOVAŤ KVALITU ŽIVOTA PO DIAGNÓZE RAKOVINY PRSNÍKA
ADVERTORIAL

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete, v ktorom nás obklopuje množstvo výziev a stresov, si čoraz častejšie uvedomujeme, aké dôležité je venovať pozornosť nášmu zdraviu. Medzi najúčinnejšie nástroje v boji proti mnohým chorobám patrí pravidelná fyzická aktivita.

Dominika Kormanová

predsedníčka združenia OZ Amazonky

MVDr. Markéta Derdáková, PhD.

členka predsedníctva OZ Amazonky

Vplyv športu na prevenciu rakoviny

Pravidelným športovaním si budujete silnejší imunitný systém, dokážete si lepšie kontrolovať hmotnosť a zlepšuje sa vám cirkulácia krvi. Všetky tieto aspekty vytvárajú pevný základ pre zdravý životný štýl a sú kľúčom k prevencii mnohých chorôb vrátane rakoviny. Šport vás nielen fyzicky posilňuje, ale prináša aj duševné pohodlie a pozitívnu energiu, čo je esenciálny príspevok k celkovému blahobytu.

Šport po diagnóze

Význam a pozitívny účinok fyzickej aktivity pre pacientky s karcinómom prsníka diagnostikovaným v prvých štádiách ochorenia počas adjuvantnej liečby a po liečbe je všeobecne známy. Pravidelné cvičenie zlepšuje kognitívne funkcie, ktoré bývajú zhoršené po liečbe chemoterapiou (tzv. chemobrain), zlepšuje kvalitu života, spánku a znižuje vedľajšie účinky hormonálnej liečby, ako sú bolesti kĺbov, svalov a udržanie zdravej hmotnosti.

Pohyb nie je len cesta k silnejšiemu telu, ale aj k oživeniu našich duší a prebudeniu radosti, pretože každý krok nás približuje k zdraviu a pohode.

Štúdia „Preferable“, ktorá bola prvýkrát prezentovaná v decembri 2023 na Breast cancer sympóziu v San Diegu, sa ako jedna z prvých vedecky zaoberala významom cvičenia pre metastatické pacientky v aktívnej liečbe. 357 pacientok zo šiestich krajín bolo zapojených do 9-mesačného cvičebného program pod vedením odborníkov. Pacientkam, ktoré aktívne cvičili 150 minút týždenne potvrdili zlepšenú kvalitu života, sociálnu aktivitu, zníženie bolesti, zníženie dýchavičnosti a vytvoril sa im návyk na pravidelné cvičenie.

Podporte odvážne bojovníčky a venujte 2 % z vašich daní občianskemu združeniu >

Ideálnu fyzickú aktivitu pre pacientky s karcinómom prsníka predstavuje nordic walking – chôdza s paličkami so správnou technikou. Viaceré z našich členiek sú certifikované inštruktorky nordic walkingu, alebo sprievodkyne SNWA. Chôdzou s paličkami sa pri správnej technike precvičí až 90 % svalov tela, pôsobí preventívne proti osteoporóze, zlepšuje lymfedém, podporuje imunitu a má mnoho ďalších zdravotných benefitov.

Amazonky a športové aktivity

Amazonky organizujú niekoľkokrát do roka rôzne skupinové športové aktivity. Pre naše členky je to nielen fyzicky prospešné, ale aj emocionálne obohacujúce. Podpora a komunita vytvárajú motiváciu a silný základ pre udržiavanie zdravého životného štýlu. Stretávame sa na začiatku roka pri bežkovaní na Štrbskom plese, v júni na čarovných myjavských kopaniciach s nordic walkingovými paličkami, na jeseň opäť nordic walking v Tatrách a počas roka pravidelne online cvičíme s trénerom a minulý rok sme rozbehli onko jogu. Či je to turistika, cvičenie pri rytmickej hudbe, výstup na majestátny štít, alebo pravidelná prechádzka so psom, všetko je to pohyb, ktorého benefity všetky poznáme.

Osvetová akcia Beh pre zdravé prsia 2024

Na Behu pre zdravé prsia, ktorého 7. ročník sa uskutoční koncom mája nebude dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Medailami neoceníme iba troch najrýchlejších, ale všetkých, ktorí na trať vyrazia, vrátia sa do cieľa, a urobia tak niečo celkom konkrétne pre svoje zdravie. Ak chcete podporiť naše združenie a zároveň spraviť niečo pre svoje zdravie, rady vás osobne stretneme v Bratislave na Železnej studničke.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » ŠPORT: CESTA K ZDRAVIU ALEBO AKO ZLEPŠOVAŤ KVALITU ŽIVOTA PO DIAGNÓZE RAKOVINY PRSNÍKA
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article