Skip to main content
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » PRIAZNIVÉ ÚČINKY BETAGLUKÁNOV
ADVERTORIAL

Betaglukány sú známe pre širokú škálu účinkov, ktoré závisia od prírodného zdroja. Ovsené, respektíve obilninové glukány znižujú hladinu cholesterolu v krvi a pomáhajú regulovať krvný tlak. Betaglukány z húb a kvasníc sú známe najmä pre vplyv na imunitný systém, ktorému pomáhajú posilňovať jeho aktivitu proti vírusom, parazitom, baktériám a plesniam.


doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

primár prsníkového oddelenia v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave

Vo viacerých prípadoch pomáhajú regulovať imunitný systém v prípade jeho nadmerných reakcií, napríklad pri nadmerných či chronických zápaloch, alergiách alebo autoimunitných ochoreniach.

Betaglukány vysokej čistoty sú vďačným doplnkom liečby mnohých onkologických ochorení vďaka vysokej bezpečnosti ich používania, ale, samozrejme, aj vďaka ich vplyvu na liečebný proces. Pomáhajú zvyšovať kvalitu života pacientov a lepšie prekonávať prípadné vedľajšie účinky liečby. Samotné ochorenie, ale aj jeho liečba majú často negatívny vplyv na imunitu, a tým sú títo pacienti náchylnejší aj na bežné infekčné ochorenia. Podpora betaglukánmi pomáha kompenzovať tento problém. Pacienti lepšie zvládajú proces liečby a menej trpia na časté infekcie horných dýchacích ciest, bronchitídy, angíny, chrípky, covid či infekty močových ciest.

Za oxidačný stres zodpovedá množstvo voľných radikálov a látok ich tvoriacich, ktoré presahujú schopnosti organizmu eliminovať ich alebo blokovať. Zdroje oxidačného stresu sú vonkajšie, napríklad cigaretový dym, alkohol, žiarenie, pesticídy, niektoré liečivá, a vnútorné, kam patria hormonálne a metabolické procesy nášho tela, zápaly a imunitná odpoveď voči patogénom. V prípade nadmerného psychického stresu sa tvoria hormóny, ktoré potencujú tvorbu zápalových a oxidatívnych procesov v mozgu a ďalších orgánoch. Následkom oxidačného stresu vznikajú ochorenia ako diabetes, ateroskleróza, vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, neurodegeneratívne choroby (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), rakovinové ochorenia, ale aj predčasné starnutie.

Betaglukán je veľký pomocník podporujúci liečbu aj imunitný systém pacientov, a to bez vedľajších účinkov.

Aj biotechnologické laboratórium Natures sa zúčastnilo viacerých štúdií, ktoré zatiaľ potvrdzujú hypotézu, že blahodarné účinky betaglukánov sa v tele prejavujú okrem iného aj tak, že prispievajú k znižovaniu hladiny oxidantov a voľných radikálov v organizme a majú vplyv na zmiernenie oxidačného stresu. Oxidanty a voľné radikály sa podieľajú na vzniku viacerých civilizačných ochorení, napríklad rakoviny, a nie je jednoduché nájsť spôsob, ako sa ich zbaviť.

Teraz vychádza najavo, že práve betaglukány by mohli byť vhodnou cestou. „Množstvo štúdií preukázalo, že betaglukány majú aj priame antioxidačné účinky, ale zdá sa, že väčší význam pri znižovaní oxidačného stresu má ich pôsobenie na imunitný systém,“ hovorí Ing. Adrián Doboly z biotechnologickej spoločnosti Natures. Dáva to zmysel, ak vieme, že samotné imunitné bunky počas svojho boja s patogénmi využívajú oxidačné látky a zároveň tvoria antioxidanty.

Podľa experimentov a klinických štúdií je betaglukán veľký pomocník podporujúci liečbu aj imunitný systém pacientov, a to bez vedľajších účinkov. Stále však nemá štatút lieku. Dôvod je jednoduchý. Betaglukány sú prírodné látky a zatiaľ ich človek nedokázal získavať z prírodných zdrojov v takej forme, aby mali vždy stopercentne identickú chemickú štruktúru, čo sa od liečiv vyžaduje. Je však možné používanie betaglukánov ako látok dopĺňajúcich a podporujúcich liečbu a imunitný systém.

Next article
Domovská stránka » Bojujeme proti rakovine » PRIAZNIVÉ ÚČINKY BETAGLUKÁNOV
Bojujeme proti rakovine

MUDr. LÝDIA FRIGOVÁ

vedúca lekárka Pro Magnet Košice

Aké možnosti majú ľudia v rámci prevencie pri onkologických ochoreniach?

Výskyt a priebeh niektorých onkologických ochorení je možné ovplyvniť prevenciou. K prevencii prispievajú rôzne faktory spojené napr. aj so životosprávou a životným štýlom, ale najúčinnejšou prevenciou je aktívne vyhľadávanie onkologického ochorenia – preventívny onkologický skríning. Takýto skríning má význam najmä u karcinómu hrubého čreva, u žien karcinómu krčka maternice a karcinómu prsníka a u mužov karcinómu prostaty. U nás neexistuje organizovaný skríningový program týchto ochorení, tzn. ženy a muži nie sú aktívne pozývaní na preventívne vyšetrenia, ale majú možnosť pravidelne absolvovať tieto vyšetrenia.

Preventívny program je založený na dobrovoľnosti, ochote ľudí pravidelne navštíviť lekára, preto veľkú úlohu zohráva edukácia a osveta. Napríklad pri prevencii karcinómu hrubého čreva, vo výskyte ktorého máme popredné miesto na svete, má človek po 40. veku života nárok na vyšetrenie okultného krvácania zo stolice dvakrát ročne u svojho obvodného lekára, po 50. roku života má nárok na kolonoskopické vyšetrenie priamo u gastroenterológa bez potreby odporúčania na toto vyšetrenie.

Ženy majú nárok na pravidelné preventívne gynekologické vyšetrenie karcinómu krčka maternice raz ročne a vyšetrenie prsníkov zobrazovacími metódami raz za dva roky. Muži majú nárok na pravidelné preventívne urologické vyšetrenie po 50. roku života. V prípade výskytu týchto ochorení v rodine sa nárok na tieto preventívne vyšetrenia posúva podľa odporúčaní odborníkov do nižších vekových kategórií. K prevencii rakoviny kože patrí návšteva kožného lekára jedenkrát ročne.

Všetci máme nárok raz za dva roky na preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára, ktorý nás môže informovať o ďalších preventívnych vyšetreniach u špecialistov, alebo sa môžeme sami o prevenciu zaujímať a aktívne pristupovať k udržaniu svojho zdravia.

Ako prebieha diagnostika onkologických ochorení?

Diagnostika onkologických ochorení závisí od typu ochorenia a je to celá škála neinvazívnych a invazívnych výkonov, ktoré prispejú ku konečnej diagnóze. Niektoré ochorenie je možné diagnostikovať jedným vyšetrením, iné si vyžadujú viaceré vyšetrenia, a dokonca aj diagnostické operácie.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Včasná diagnostika onkologického ochorenia má významný vplyv na liečbu pacienta a výsledný efekt terapie. Cieľom diagnostiky je stanoviť štádium lokálneho ochorenia a určiť rozsah prípadného vzdialeného postihnutia organizmu, tým pomôcť k správnemu a účinnému výberu liečby.

Čo je to magnetická rezonancia a akú zohráva úlohu pri diagnostike onkologických ochorení?

Magnetická rezonancia (MR) je neinvazívna diagnostická metóda, ktorá využíva schopnosť protónu vodíka prijať energiu určitého elektromagnetického pulzu a znovu ju uvoľniť. Tento jav umožňuje stanoviť množstvo vodíka, a teda aj vody vo vyšetrovanom objekte. Na základe odlišného množstva vody v rozličných tkanivách môže hodnotiť morfologické, ale aj funkčné vlastnosti tkanív. Magnetická rezonancia umožňuje zobrazovanie orgánov, orgánových sústav a ich štruktúr vo vnútri ľudského tela. Má význam v diagnostike rôznych patologických procesov a má nenahraditeľné postavenie v diagnostike mnohých onkologických ochorení. Je metódou prvej voľby v diagnostike podozrenia na niektoré onkologické diagnózy, rovnako aj v zobrazení rozsahu už diagnostikovaného onkologického ochorenia a má veľký význam v sledovaní pacienta počas a po onkologickej liečbe.

Na čo sa má pacient pripraviť, ak má ísť na magnetickú rezonanciu? Ako toto vyšetrenie prebieha?

Priebeh vyšetrenia magnetickou rezonanciou závisí od typu vyšetrenia, teda od toho, ktorý orgán, ktorá časť tela je vyšetrovaná. Podrobnejšie inštrukcie o príprave pred konkrétnym vyšetrením väčšinou získa pacient od personálu pri objednávaní sa na vyšetrenie. Sú však všeobecne platné zásady, ktoré je potrebné dodržať pred a počas MR vyšetrenia. Do vyšetrovacej miestnosti je zakázané vstupovať s niektorými vecami a zariadeniami, preto je vhodné, aby pacienti prichádzali na vyšetrenie v jednoduchom oblečení, bez doplnkov (ľahké, najlepšie bavlnené oblečenie bez aplikácii, bez šperkov a podobných doplnkov).

Pacienti vypľňajú pred vyšetrením dotazník bezpečnosti a odpovedajú na konkrétne otázky, ktoré majú prispieť k bezpečnému a bezproblémovému priebehu ich vyšetrenia, napr. prítomnosť cudzích materiálov a náhrad v tele, predchádzajúce operácie či ochorenia, klaustrofóbia alebo alergické príhody pre prípad aplikácie kontrastnej látky počas vyšetrenia. Prípadné otázky a nejasnosti o postupe vyšetrenia môžu pacienti konzultovať s lekárom pracoviska. V niektorých prípadoch je možné čiastočne modifikovať priebeh vyšetrenia napr. u pacientov s klaustrofóbiou, je možná aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri vyšetrení.

MR prístroj je počas vyšetrenia hlučný, pacient ležiaci na vyšetrovacom stole má na ušiach slúchadlá a komunikácia s personálom počas vyšetrenia je zabezpečená cez signalizačný balónik. Vyšetrenie magnetickou rezonanciou je pri dodržaní stanovených postupov bezpečné, realizuje sa bez použitia ionizačného žiarenia, neznamená tak radiačnú záťaž pre pacienta a je bez dôkazu vedľajších účinkov.

Next article