Domovská stránka » Moderná medicína » KONTROLUJTE SA!
Moderná medicína

KONTROLUJTE SA!

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Na Slovensku pribudne každoročne takmer 40 000 ľudí s diagnózou rakovina. Pomôcť môže PREVENCIA onkologických ochorení. Liga proti rakovine odporúča: „Kontrolujte sa!“


Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc.

Primárnou prevenciou

Zdravý životný štýl – Európsky kódex proti rakovine obsahuje 12 odporučení, podložených súčasnými vedeckými poznatkami, ako zdravším spôsobom života a zachovávaním cieľavedomých pravidiel predísť vážnej chorobe.

Samovyšetrenie

Liga proti rakovine pripravila súhrnné informácie k samovyšetreniu a prevencii častých ženských a mužských onkologických diagnóz. Je to totiž rýchly a bezplatný spôsob, ako predísť pokročilej rakovine. Textový a NOVÝ video návod na samovyšetrenie prsníkov a semenníkov nájdete na webu.

V rámci primárnej prevencie onkologických ochorení je možné sledovať v období medzi pravidelnými preventívnymi prehliadkami u lekára aj znaky pokročilej rakoviny pľúc či kože. 

Sekundárnou prevenciou

Preventívne prehliadky (oportúnny skríning) Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže preň urobiť veľa pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok. Na čo máte nárok v rámci prehliadok podľa veku a pohlavia nájdete na webu.

Onkokontroly (štátom riadené skríningy)

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Národným onkologickým inštitútom spustilo tzv. onkokontroly. Ide o preventívne kontrolné vyšetrenia známe ako skríningové programy, tieto vyšetrenia sú zamerané na včasné odhalenie jednotlivých onkologických ochorení – rakovinu hrubého čreva, rakovinu prsníka, rakovinu krčka maternice.

V rámci onkokontroly zdravotné poisťovne pozývajú svojich poistencov a poistenky na prehliadku u príslušného odborníka. Cieľom vyšetrenia je skontrolovať zdravotný stav a odhaliť prípadné nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Ak dostanete pozvánku od vašej poisťovne, absolvujte, prosím, preventívnu prehliadku u vášho lekára.

Viac o prevencii onkologických ochorení a aktivitách Ligy proti rakovine sa dozviete na webu. v Centrách pomoci LPR v Bratislave, Martine a Košiciach a počas roka na eventoch v stánku s tímom LPR.

Odborné brožúrky k liečbe a prevencii onkologických ochorení si môžete bezplatne online prezrieť a objednať prostredníctvom Ligy proti rakovine.


Bezplatné odborné telefonické a mailové poradenstvo v Onkoporadni Ligy proti rakovine: 0800 11 88 11 alebo [email protected]. Aby ste boli OK, nepodceňujte onkologické kontroly. Viac na www.onkokontrola.sk.

Ďalší článok