Skip to main content
Domovská stránka » Moderná medicína » KONTROLUJTE SA!
Moderná medicína

KONTROLUJTE SA!

V spolupráci s:
Adobe Stock
V spolupráci s:
Adobe Stock

Na Slovensku pribudne každoročne takmer 40 000 ľudí s diagnózou rakovina. Pomôcť môže PREVENCIA onkologických ochorení. Liga proti rakovine odporúča: „Kontrolujte sa!“


Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc.

Primárnou prevenciou

Zdravý životný štýl – Európsky kódex proti rakovine obsahuje 12 odporučení, podložených súčasnými vedeckými poznatkami, ako zdravším spôsobom života a zachovávaním cieľavedomých pravidiel predísť vážnej chorobe.

Samovyšetrenie

Liga proti rakovine pripravila súhrnné informácie k samovyšetreniu a prevencii častých ženských a mužských onkologických diagnóz. Je to totiž rýchly a bezplatný spôsob, ako predísť pokročilej rakovine. Textový a NOVÝ video návod na samovyšetrenie prsníkov a semenníkov nájdete na webu.

V rámci primárnej prevencie onkologických ochorení je možné sledovať v období medzi pravidelnými preventívnymi prehliadkami u lekára aj znaky pokročilej rakoviny pľúc či kože. 

Sekundárnou prevenciou

Preventívne prehliadky (oportúnny skríning) Každý z nás je zodpovedný za svoje zdravie a môže preň urobiť veľa pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok. Na čo máte nárok v rámci prehliadok podľa veku a pohlavia nájdete na webu.

Onkokontroly (štátom riadené skríningy)

Ministerstvo zdravotníctva SR v spolupráci so zdravotnými poisťovňami a Národným onkologickým inštitútom spustilo tzv. onkokontroly. Ide o preventívne kontrolné vyšetrenia známe ako skríningové programy, tieto vyšetrenia sú zamerané na včasné odhalenie jednotlivých onkologických ochorení – rakovinu hrubého čreva, rakovinu prsníka, rakovinu krčka maternice.

V rámci onkokontroly zdravotné poisťovne pozývajú svojich poistencov a poistenky na prehliadku u príslušného odborníka. Cieľom vyšetrenia je skontrolovať zdravotný stav a odhaliť prípadné nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné. Ak dostanete pozvánku od vašej poisťovne, absolvujte, prosím, preventívnu prehliadku u vášho lekára.

Viac o prevencii onkologických ochorení a aktivitách Ligy proti rakovine sa dozviete na webu. v Centrách pomoci LPR v Bratislave, Martine a Košiciach a počas roka na eventoch v stánku s tímom LPR.

Odborné brožúrky k liečbe a prevencii onkologických ochorení si môžete bezplatne online prezrieť a objednať prostredníctvom Ligy proti rakovine.


Bezplatné odborné telefonické a mailové poradenstvo v Onkoporadni Ligy proti rakovine: 0800 11 88 11 alebo [email protected]. Aby ste boli OK, nepodceňujte onkologické kontroly. Viac na www.onkokontrola.sk.

Next article
Domovská stránka » Moderná medicína » KONTROLUJTE SA!
Moderná medicína

U DIABETIKOV EXISTUJE VYŠŠIE RIZIKO OCHORENIA SRDCA

Cukrovka až päťnásobne zvyšuje riziko srdcového zlyhania. Ako môžu diabetici svoje srdce chrániť? O tom sme sa bavili s doc. MUDr. Evou Goncalvesovou, CSc., FESC, ktorá pôsobí ako primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb.

doc. MUDr. EVA GONCALVESOVÁ, CSc., FESC

primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca
NUSCH FESC, FHFA, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Srdcové ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtnosti diabetikov. Čo môže urobiť pacient preto, aby svoje srdce ochránil?

Sám pacient toho môže urobiť pomerne dosť. Cielené opatrenia sa odvíjajú od toho, aké sú jeho pridružené ochorenia. Ak má pacient len cukrovku, je zo všetkého najdôležitejšie udržať hladinu cukru v krvi v optimálnych hodnotách. V prípade, že má pacient viacero pridružených ochorení, najčastejšie ide o vysoký krvný tlak a zvýšené hodnoty tuku v krvi, je na ochranu srdca mimoriadne dôležité držať tlak pod kontrolou a sústrediť sa na zníženie hladiny cholesterolu.

Na čo si musia dávať diabetici najväčší pozor?

Diabetici si musia dávať pozor na veľké množstvo vecí. Najmä musia prísne dodržiavať diétu s vylúčením množstva sladkých jedál a musia sa zamerať aj na dôslednú hygienu nôh, pretože sa môžu stretnúť napríklad s infekciou. Mali by si tiež dávať pozor, aby mali pod kontrolou všetky možné iné ochorenia. Okrem toho si musia dávať pozor aj na oči, pretože jedným z prejavov cukrovky je strata videnia. V prípade, že diabetik začne pociťovať zvýšenú únavu a zachýchava sa pri malej námahe a tieto ťažkosti sa stupňujú, môže sa jednať o niektorú z foriem srdcového zlyhávania.

Aké rizikové faktory môžu viesť k srdcovo-cievnym chorobám?

Riziko u diabetikov extrémne zvyšuje prítomnosť ďalších rizikových faktorov, ako je napríklad fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, obezita, fyzická neaktivita či nedodržiavanie liečebného režimu. Ide o rizikové faktory aj u ľudí, ktorí nemajú cukrovku. U ľudí, ktorí cukrovku majú a majú dané rizikové faktory, tieto rizikové faktory naberajú na ešte väčšej sile a intenzite.

Do akej miery je dôležitá správna edukácia a spolupráca medzi pacientom a lekárom?

V prípade cukrovky, vzhľadom na komplexnosť povahy tohto ochorenia, je interakcia mimoriadne dôležitá a má niekoľko základných atribútov. V prvom rade si musí lekár s pacientom vybudovať vzťah založený na vzájomnej dôvere. Následne nastupuje edukácia a kontrola dodržiavania rád a pokynov. V oblasti diabetu je dobré to, že je možné v diabetologických centrách zamestnať edukačnú sestru, ktorej výslovným cieľom je vzdelávať pacienta a podporovať ho v dodržiavaní režimu.

Existujú dnes inovatívne spôsoby, ako si môžeme otestovať zdravie svojho srdca?

Moderné technológie sú na obrovskom vzostupe. Ľudia si dnes aj v domácich podmienkach môžu zmerať nepredstaviteľné množstvo parametrov, ktoré nám ukazujú nejaký stav kardiovaskulárneho systému. Napríklad pomocou inteligentných hodiniek si môžu zmerať tlak alebo EKG, existujú aj špeciálne váhy, ktoré merajú množstvo tuku a vody v tele. Pre inak zdravého dospelého človeka je dôležité, aby mal aspoň raz ročne zmeraný tlak, aspoň raz za čas zmeraný cukor v krvi a aby mal normálnu hmotnosť a tiež poznal hladinu svojho cholesterolu. Zdravie srdce odráža aj záťažová kapacita. To znamená, že ľudia so schopnosťou vykonávať aj väčšiu fyzickú záťaž majú pravdepodobne zdravšie srdce.


O diabete

  • Na Slovensku sa s cukrovkou stretáva 7 % obyvateľov, teda zhruba 350 000 ľudí.
  • Až v 90 % prípadov sú diabetici starší než 45 rokov.
  • Ročne na Slovensku pribudne vyše 20 000 diabetikov.
  • Príčinou úmrtia polovice diabetikov je ochorenie srdca.

Zdroj: 1, 2, 3.


Infobox

  • U pacientov s diabetom je dôležité a dnes už možné zisťovať riziko možného rozvoja srdcového zlyhávania a to už v ambulantných podmienkach DIABETOLÓGA, alebo praktického lekára. Existuje rýchle a dostupné vyšetrenie z krvi pomocou tzv. kardiomarkeru NTproBNP.
  • Tento marker zatiaľ nie je vo všetkých situáciách uhrádzaný zo zdravotného poistenia a je možné požiadať o priamu úhradu.
  • Môže však pomôcť pri určení rizika ešte pred nevyhnutnou návštevou kardiológa a absolvovaním ďalších vyšetrení ako napr. EKG, alebo ECHO srdca.
  • Dôležitá je samozrejme spolupráca medzi ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zhodnotenie individuálneho prípadu pre určenie ďalšieho postupu po výsledku.

Tento edukačný text bol podporený spoločnosťou Roche Slovensko s.r.o.

Next article