Domovská stránka » Moderná medicína » U DIABETIKOV EXISTUJE VYŠŠIE RIZIKO OCHORENIA SRDCA
Moderná medicína

U DIABETIKOV EXISTUJE VYŠŠIE RIZIKO OCHORENIA SRDCA

Adobe Stock

Cukrovka až päťnásobne zvyšuje riziko srdcového zlyhania. Ako môžu diabetici svoje srdce chrániť? O tom sme sa bavili s doc. MUDr. Evou Goncalvesovou, CSc., FESC, ktorá pôsobí ako primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb.

doc. MUDr. EVA GONCALVESOVÁ, CSc., FESC

primárka Oddelenia zlyhávania a transplantácie srdca
NUSCH FESC, FHFA, prezidentka Slovenskej kardiologickej spoločnosti

Srdcové ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtnosti diabetikov. Čo môže urobiť pacient preto, aby svoje srdce ochránil?

Sám pacient toho môže urobiť pomerne dosť. Cielené opatrenia sa odvíjajú od toho, aké sú jeho pridružené ochorenia. Ak má pacient len cukrovku, je zo všetkého najdôležitejšie udržať hladinu cukru v krvi v optimálnych hodnotách. V prípade, že má pacient viacero pridružených ochorení, najčastejšie ide o vysoký krvný tlak a zvýšené hodnoty tuku v krvi, je na ochranu srdca mimoriadne dôležité držať tlak pod kontrolou a sústrediť sa na zníženie hladiny cholesterolu.

Na čo si musia dávať diabetici najväčší pozor?

Diabetici si musia dávať pozor na veľké množstvo vecí. Najmä musia prísne dodržiavať diétu s vylúčením množstva sladkých jedál a musia sa zamerať aj na dôslednú hygienu nôh, pretože sa môžu stretnúť napríklad s infekciou. Mali by si tiež dávať pozor, aby mali pod kontrolou všetky možné iné ochorenia. Okrem toho si musia dávať pozor aj na oči, pretože jedným z prejavov cukrovky je strata videnia. V prípade, že diabetik začne pociťovať zvýšenú únavu a zachýchava sa pri malej námahe a tieto ťažkosti sa stupňujú, môže sa jednať o niektorú z foriem srdcového zlyhávania.

Aké rizikové faktory môžu viesť k srdcovo-cievnym chorobám?

Riziko u diabetikov extrémne zvyšuje prítomnosť ďalších rizikových faktorov, ako je napríklad fajčenie, vysoký krvný tlak, vysoká hladina cholesterolu, obezita, fyzická neaktivita či nedodržiavanie liečebného režimu. Ide o rizikové faktory aj u ľudí, ktorí nemajú cukrovku. U ľudí, ktorí cukrovku majú a majú dané rizikové faktory, tieto rizikové faktory naberajú na ešte väčšej sile a intenzite.

Do akej miery je dôležitá správna edukácia a spolupráca medzi pacientom a lekárom?

V prípade cukrovky, vzhľadom na komplexnosť povahy tohto ochorenia, je interakcia mimoriadne dôležitá a má niekoľko základných atribútov. V prvom rade si musí lekár s pacientom vybudovať vzťah založený na vzájomnej dôvere. Následne nastupuje edukácia a kontrola dodržiavania rád a pokynov. V oblasti diabetu je dobré to, že je možné v diabetologických centrách zamestnať edukačnú sestru, ktorej výslovným cieľom je vzdelávať pacienta a podporovať ho v dodržiavaní režimu.

Existujú dnes inovatívne spôsoby, ako si môžeme otestovať zdravie svojho srdca?

Moderné technológie sú na obrovskom vzostupe. Ľudia si dnes aj v domácich podmienkach môžu zmerať nepredstaviteľné množstvo parametrov, ktoré nám ukazujú nejaký stav kardiovaskulárneho systému. Napríklad pomocou inteligentných hodiniek si môžu zmerať tlak alebo EKG, existujú aj špeciálne váhy, ktoré merajú množstvo tuku a vody v tele. Pre inak zdravého dospelého človeka je dôležité, aby mal aspoň raz ročne zmeraný tlak, aspoň raz za čas zmeraný cukor v krvi a aby mal normálnu hmotnosť a tiež poznal hladinu svojho cholesterolu. Zdravie srdce odráža aj záťažová kapacita. To znamená, že ľudia so schopnosťou vykonávať aj väčšiu fyzickú záťaž majú pravdepodobne zdravšie srdce.


O diabete

  • Na Slovensku sa s cukrovkou stretáva 7 % obyvateľov, teda zhruba 350 000 ľudí.
  • Až v 90 % prípadov sú diabetici starší než 45 rokov.
  • Ročne na Slovensku pribudne vyše 20 000 diabetikov.
  • Príčinou úmrtia polovice diabetikov je ochorenie srdca.

Zdroj: 1, 2, 3.


Infobox

  • U pacientov s diabetom je dôležité a dnes už možné zisťovať riziko možného rozvoja srdcového zlyhávania a to už v ambulantných podmienkach DIABETOLÓGA, alebo praktického lekára. Existuje rýchle a dostupné vyšetrenie z krvi pomocou tzv. kardiomarkeru NTproBNP.
  • Tento marker zatiaľ nie je vo všetkých situáciách uhrádzaný zo zdravotného poistenia a je možné požiadať o priamu úhradu.
  • Môže však pomôcť pri určení rizika ešte pred nevyhnutnou návštevou kardiológa a absolvovaním ďalších vyšetrení ako napr. EKG, alebo ECHO srdca.
  • Dôležitá je samozrejme spolupráca medzi ambulantnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a zhodnotenie individuálneho prípadu pre určenie ďalšieho postupu po výsledku.

Tento edukačný text bol podporený spoločnosťou Roche Slovensko s.r.o.

Ďalší článok