Domovská stránka » Moderná medicína » PACIENTSKY PRÍBEH: LIEČBA RAKOVINY MUSÍ PRESKOČIŤ PRAH
Moderná medicína

PACIENTSKY PRÍBEH: LIEČBA RAKOVINY MUSÍ PRESKOČIŤ PRAH

Foto: Adobe Stock

Klára má 43 rokov, dobrú prácu, dve malé deti, nedávno zabehla polmaratón, ale už dlhšie slabne a pokašliava. Dostala správu, ktorá mení všetko. Má rakovinu pľúc a všetky sily z tela jej vysáva chemoterapia.

Kedysi študovala v Berlíne, je zbehlá v jazykoch. Chce vedieť viac o tom, ako sa z toho dostať, tak sa pridala na pacientske fórum na sociálnej sieti. Našla tu Veroniku z Brna, Emmu z Rotterdamu a Natáliu z Mníchova. Všetkyspája rovnaká hrôzostrašná diagnóza, a predsa má Klára menšiu šancu v tomto zápase vyhrať. Prečo? Lebo v Česku, Holandsku a Nemecku pacienti dostanú inovatívnejšiu liečbu.

Prečo existuje rozdiel v liečbe rakoviny medzi štátmi v Európe? Jednou z odpovedí je rozdielna prahová hodnota za jeden rok kvalitného života. Na Slovensku v roku 2008 boli oficiálne stanovené 2 prahové hodnoty Ministerstvom financií SR. Spodný prah – 20 000 EUR/QALY a horný prah 26 500 EUR/QALY. Zdravotnícka intervencia pod spodnou prahovou hodnotou bola považovaná za nákladovo efektívnu, nad hornou prahovou hodnotou za nákladovo neefektívnu. Do roku 2020 sa zvýšila na 35 455 EUR/QALY, ale napríklad v Českej republike je stanovená prahová hodnota do výšky 1,2 mil. Kč/ QALY (45 325 EUR/QALY).

Vráťme sa na začiatok článku k spomínaným onkologickým pacientkam. Veronika mala na výber 7 inovatívnych liekov, rovnako aj Natália a Emma 9 liekov. Klára však mohla byť liečená iba 2 štandardne hradenými novými liekmi na liečbu rakoviny pľúc. To je očividne menej ako u susedov.

Je však potrebné uviesť, že Slovensko patrí medzi tie krajiny, ktoré majú tzv. „tvrdú“ prahovú hodnotu. To znamená, že nová intervencia musí preukázať nákladovú efektívnosť, inak nemôže byť štandardne hradená z verejného zdra- votného poistenia. Nemecko a Holandsko majú „mäkkú“ prahovú hodnotu. V týchto krajinách je možné dosiahnuť štandardnú úhradu i napriek tomu, že nové intervencie nie sú nákladovo efektívne. Medzi krajiny, ktoré majú stanovenú tzv. „tvrdú“ prahovú hodnotu patria okrem Slovenska aj Anglicko, Litva a Lotyšsko, tie však majú túto hranicu nastavenú podstatne vyššie.

Slovensko zaostáva za mnohými krajinami EÚ v štandardnej úhrade niektorých liekov z mnohých príčin, ale jednou z najdôležitejších je relatívne nízka a „tvrdá“ prahová hodnota nastavená od decembra 2011. Zaostávame už aj za najbližšími susedmi. Klára má dostať aspoň takú šancu ako Veronika, Emma či Natália. Cez prah by sa nemalo prepadávať.

Ďalší článok