• Inovatívna medicína
  INOVÁCIE V MEDICÍNE
  Každoročne viaceré renomované inštitúcie zostavujú vlastný rebríček TOP 10 inovácií v medicíne, ktoré by mali byť určujúcimi pre vývoj v medicíne v nasledujúcom roku. Osobne ma najviac oslovil prístup The Deloitte Center for Health Solutions, ktoré na základe ankety medzi odborníkmi z celého sveta vybralo 10 najlepších pre rok 2020, a to na základe nasledujúcej … Pokračovanie
  Inovatívna medicína
  AKÉ SÚ AKTUÁLNE MOŽNOSTI TELEMEDICÍNY NA SLOVENSKU?
  O tom, čo je telemedicína a aké sú jej aktuálne možnosti na Slovensku, sme sa porozprávali s odborníkom na túto oblasť, Ing. Fedorom Lehockim, PhD., MPH, ktorý pôsobí v skupine odborníkov na telemedicínu na Ministerstve zdravotníctva SR (MZ SR). Telemedicínu môžeme definovať ako poskytovanie zdravotnej starostlivosti na diaľku s využitím súčasných technológií, keď sa pacient … Pokračovanie
  Inovatívna medicína
  VZDIALENÝ MONITORING PACIENTOV UŽ AJ NA SLOVENSKU
  My v Goldmann Systems, a. s. sme veľmi radi, že v spolupráci s lekárskou a vedeckou komunitou prinášame telemedicínsku platformu TELEMON – vzdialený monitoring fyziologických funkcií pacientov so širokým využitím – už aj na Slovensko. Technológia dokáže monitorovať zdravotné ťažkosti hospitalizovaných pacientov alebo merať vybrané parametre pacientov v domácom prostredí. Následne tieto namerané hodnoty odosiela … Pokračovanie
  Inovatívna medicína
  NÁROČNÁ A DLHÁ CESTA LIEKU
  Snaha ovplyvniť funkcie živého organizmu je zrejme stará ako ľudstvo samo. A možno ešte staršia, keďže aj zvieratá zvyknú „používať“ rôzne časti rastlín, hmyz či pôsobenie vplyvov vonkajšieho prostredia napríklad pri poraneniach. Už biblické texty poukazujú na „zázračné“ účinky slovami: Najvyšší vytvoril zo zeme liečivé byliny a múdry muž ich nebude odmietať od seba…(Sir, 38, … Pokračovanie
  Inovatívna medicína
  JAKUB VANEK: PRÍSTUP K AKEJKOĽVEK CHOROBE JE NAJMÄ O VNÚTORNOM NASTAVENÍ
  Väčšina pacientov trpiacich sklerózou multiplex musí vynaložiť nemalé náklady spojené s liečbou a rekonvalescenciou. Práve z tohto dôvodu vzniklo občianske združenie FUTURE GENERATION, ktoré založil Jakub Vanek, sám pacient trpiaci ochorením skleróza multiplex. Aké boli tvoje pocity, keď si sa dozvedel svoju diagnózu? Bol to len sekundový pocit. Doktorka mi diagnózu oznámila doslova medzi dverami, … Pokračovanie
 • 1. Díl - Osteoporóza: Tichý zlodej kostí
  (Oľga Belešová)
 • 2. Díl - Osteoporóza: Vyšetrenie
  (Oľga Belešová)
 • 3. Díl - Osteoporóza: Prevencia
  (Oľga Belešová)