Domovská stránka » Inovatívna medicína » SCLEROSIS MULTIPLEX: VČASNÁ DIAGNOSTIKA JE DÔLEŽITÁ
Inovatívna medicína

SCLEROSIS MULTIPLEX: VČASNÁ DIAGNOSTIKA JE DÔLEŽITÁ

MUDr. MARIANNA VITKOVÁ, PhD

Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Prečítajte si rozhovor s MUDr. Mariannou Vitkovou, PhD, ktorá sa vyjadruje k ochoreniu sclerosis multiplex (SM). Ide o celoživotné chronické ochorenie, ktorým trpí 2,8 miliónov ľudí na svete.

Aké boli začiatky liečby sklerosis multiplex? Odkedy sa táto diagnóza vôbec lieči?

Sclerosis multiplex (SM) je chronické ochorenie mozgu a miechy, ktoré je síce nevyliečiteľné, no súčasná doba ponúka širokú škálu liečiv, ktoré významne spomaľujú a zmierňujú priebeh choroby, zlepšujú prognózu a kvalitu života chorých a umožňujú im viesť plnohodnotný rodinný či pracovný život. Nie vždy tomu tak bolo. Historicky sa v liečbe využívali len postupy zamerané na zmiernenie prejavovy ochorenia. Prelomovým sa v roku 1981 stalo zavedenie magnetickej rezonancie do procesu vyšetrovania ochorenia.

Vďaka magnetickej rezonancii je možné popísať výskyt a zmeny zápalových ložísk na mozgu, ktoré sú príčinou ďalších príznakov ochorenia. Po tomto významnom kroku sa začala éra vývoja liekov na liečbu SM. Ako prvé sa začali používať injekčné preparáty, ktoré dokázali oddialiť progresiu ochorenia a znížili počet atakov – náhleho zhoršenia choroby. Časom sa vyvíjali ešte účinnejšie lieky, tzv. druhá línia liečby, ktorá pomáha zvládať ťažšie formy SM. V súčasnosti už máme 10 liečiv, modifikujúcich toto ochorenie a vyvíjajú sa stále nové.

Aké sú súčasné, moderné postupy v liečbe SM?

Moderná medicína  preferuje tzv. personalizovaný prístup  k liečbe, pri ktorom sa okrem aktivity choroby, miery prínosu a rizika liečby zohľadňujú aj individuálne preferencie zo strany pacienta ako je forma podávania lieku, dávkovací režim či plánovanie tehotenstva.  V súčasnosti sú k dispozícii rôzne moderné liekové formy a aplikátory, injekcie, tablety, infúzie. Používajú sa liečebné režimy s nízkou frekvenciou užívania lieku, a aj lieky, ktoré je možné užívať pohodlne v domácom prostredí.

Včasné zahájenie liečby má zásadný vplyv na dlhodobú prognózu pacienta, preto je maximálna snaha diagnostikovať a liečiť ochorenie včas.

Ako moderná liečba ovplyvňuje dĺžku a kvalitu života pacientov s SM oproti liečbe v minulosti? Ktoré obmedzenia eliminuje a dáva tak pacientom možnosť samostatného kvalitného života?

Súčasné možnosti liečby a moderné terapeutické plány jednoznačne predlžujú obdobie, kedy je pacient schopný viesť kvalitný život bez významnejších obmedzení. Môže si založiť rodinu a mať aj deti. Za posledné roky sa zmenil prístup ku gravidite žien s SM.  Zatiaľ čo v dávnejšej minulosti sa tehotenstvo skôr neodporúčalo, v súčasnosti vieme, že ak je správne naplánované, nemá negatívny vplyv na dlhodobý priebeh ochorenia. Moderná liečba dokonca umožňuje ponechať pacientky s vysokou aktivitou ochorenia na liečbe počas celého tehotenstva bez významnejšieho vplyvu na zdravie matky či novorodenca. Interferóny, čo sú telu vlastné látky, je možné užívať dokonca aj počas dojčenia.

Sú pacienti s diagnózou SM disciplinovaní? Riadia sa pokynmi lekárov? Čo im môže v tomto smere pomôcť?

Liečba SM rovnako ako liečba iných chronických ochorení je významným spôsobom ovplyvnená spoluprácou a ochotou pacienta užívať liek dlhodobo a podľa predpísaných pravidiel. Na to, aby pacient mohol čo najdlhšie žiť plnohodnotným životom, potrebuje liečbu užívať pravidelne, dokonca aj v období, keď nemá žiadne príznaky a má pocit, že je vyliečený. Klasickým problémom je zabudnutie užitia lieku alebo obava z možného nežiaduceho účinku.  

Prečítajte si článok AKO ROZPOZNAŤ PRÍZNAKY SCLEROSIS MULTIPLEX?

Vzájomná komunikácia lekára a pacienta je preto v tomto procese kľúčová. Je veľmi dôležité, aby pacient pochopil podstatu svojho ochorenia, liečebný postup či zvládanie prípadných nežiaducich účinkov. Nápomocné môžu byť aj rôzne aplikácie, ktoré pripomínajú užitie liekov v pravidelných intervaloch. Okrem pravidelného užívania liekov je dôležitý aj zdravý  životný štýl, ktorý zahŕňa vyhýbanie sa stresu, fajčeniu, alkoholu, zdravé stravovanie, pravidelný a dostatočný spánkový režim a  primeranú športovú aktivitu.  

V čom pomáha včasná diagnóza pacientom s SM a aj ošetrujúcim lekárom? Na čo všetko má vplyv?

Včasné zahájenie liečby má zásadný vplyv na dlhodobú prognózu pacienta, preto je maximálna snaha diagnostikovať a liečiť ochorenie včas – ešte predtým, ako vznikne nezvratné neurologické postihnutie. Efekt liečby u pacientov v neskorších štádiách je významne nižší a škody napáchané chorobou je nemožné zvrátiť.  Aj napriek tomu, že posun v liečebných možnostiach je za posledné roky výrazný, netreba zabúdať, že možnosť ovplyvnenia zápalu a straty nervových buniek liekmi je najvyššia práve v skorých štádiách choroby.ZISTITE, AKO VEĽMI STE INFORMOVANÍ O TEJTO CHOROBE 

Ďalší článok