Domovská stránka » Chronické ochorenia » AKO ROZPOZNAŤ PRÍZNAKY SCLEROSIS MULTIPLEX?
Chronické ochorenia

AKO ROZPOZNAŤ PRÍZNAKY SCLEROSIS MULTIPLEX?

Článok vznikol v spolupráci so Slovenským zväzom sclerosis multiplex
Článok vznikol v spolupráci so Slovenským zväzom sclerosis multiplex

Sclerosis multiplex (SM) je neurologické ochorenie postihujúce centrálny nervový systém, čiže mozog a miechu. Ide o dlhodobé a zhoršujúce sa ochorenie. Jeho príčinou je autoimunitný zápal, ktorý napáda obaly nervových vlákien.


Aké sú prvotné príznaky tohto ochorenia?

Ochorenie sa u každého pacienta prejavuje rôzne. Medzi typické príznaky, ktoré sa objavujú na začiatku, môžu patriť neistá či nešikovná chôdza, tŕpnutie končatín, ale aj problémy so zrakom. SM postihuje centrálny nervový systém. Prvotné príznaky ochorenia teda závisia od toho, ktorá časť centrálneho nervového systému je zasiahnutá.

Ako vyzerajú a ako sa prejavujú ataky sclerosis multiplex?

Atak SM sa prejavuje náhlym zhoršením existujúcich príznakov ochorenia, alebo objavením sa úplne nových symptómov, ktoré u pacienta predtým neboli prítomné. V tomto prípade však nejde o tzv. „zlý deň“, kedy sa pacient cíti horšie. O atak ide vtedy, keď zhoršenie symptómov pretrváva aspoň 48 hodín, pričom stav pacienta sa zo dňa na deň môže stále viac zhoršovať.

Bežní ľudia s podobným osudom môžu pre pacienta so sclerosis multiplex znamenať veľkú pomoc či podporu.

Keď zistím, že mám príznaky ochorenia sclerosis multiplex, na koho sa môžem obrátiť?

Nakoľko SM je primárne neurologické ochorenie, tak je najskôr potrebné svoj stav konzultovať s obvodným neurológom. Ten by vás mal komplexne vyšetriť a, v ideálnom prípade, poslať za neurológom, ktorý sa špecializuje na SM. Nakoľko sa SM môže prejaviť aj poruchou v oblasti zraku, tak je potrebné aj vyšetrenie u očného lekára, ktorý by sa mal bližšie pozrieť na to, či ide o problém v oblasti očí, alebo súvisí s iným ochorením.

Kde sa dozviem viac informácií, keď mi diagnostikujú sclerosis multiplex?

O SM by mal pacientovi povedať viac informácií neurológ, ktorý pacientovi ochorenie diagnostikuje. S neurológom je potrebné konzultovať aj prípadné nejasnosti ohľadom zdravotného stavu, pretože neurológ je ten, kto má o vašej sclerosis multiplex najviac informácií. Ďalej SM sestra, ktorá spolupracuje s neurológom, je taktiež veľmi cenným zdrojom informácií. Všetky informácie by mal pacient získavať z overeného zdroja, ktorým pracovníci v špecializovaných SM ambulanciách jednoznačne sú. Takisto môžu pacienti nájsť relevantné informácie na webových stránkach pacientskych organizácií, a tiež na https://www.medimerck.sk/sk/home.html.

Ako môže pomôcť pacientska organizácia pacientovi samému a prípadne aj jeho rodinným príslušníkom?

Pacientska organizácia, podobne ako neurológ či SM sestra, môže pacientom a ich rodinným príslušníkom poskytovať informácie o ochorení. Taktiež, keďže ide o pacientsku organizáciu, v sebe združuje mnohých ľudí, ktorí so SM žijú, ale aj ich rodinných príslušníkov. Vďaka nej má pacient a jeho rodina kontakt nielen s lekármi, ale aj s bežnými ľuďmi s podobným osudom, ktorí môžu pre pacienta znamenať veľkú pomoc či podporu.

Ďalší článok