Domovská stránka » Zriedkavé choroby » FABRYHO CHOROBA: ŽIVOT OHROZUJÚCE OCHORENIE
Zriedkavé choroby

FABRYHO CHOROBA: ŽIVOT OHROZUJÚCE OCHORENIE

Fabryho choroba je zriedkavé genetické ochorenie, ktoré sa môže prejavovať mnohými príznakmi. Patrí medzi vrodené metabolické poruchy na úrovni lyzozómov.

MUDr. ANNA HLAVATÁ, PhD., MPH

primárka Detskej kliniky LF UK a NÚDCH
expertízne pracovisko pre zriedkavé choroby NÚDCH
centrum dedičných metabolických porúch

Fabryho choroba je spôsobená chýbaním jedného špecifického lyzozómového enzýmu v bunke, nazývaného alfa-galaktozidáza A. V dôsledku tohto deficitu sa určité medziprodukty metabolizmu neodbúravajú správne, ale sa hromadia – ukladajú v rôznych tkanivách vo forme hustých depozitov. Hromadia sa najmä vo vnútrotelových bunkách, ktoré vystielajú cievy v rôznych tkanivách. Dedičnosť ochorenia je viazaná na X chromozóm. Výskyt klasickej formy Fabryho choroby bol stanovený na 1 : 40 000 – 1 : 60 000 detí mužského pohlavia.

Prejavy a príznaky

Klinické prejavy ochorenia sa môžu objaviť už v detstve v podobe chronickej neuropatickej bolesti – akroparestézií. Je to pálčivá, bodavá bolesť, často prebiehajúca v atakoch náhlej bolesti končatín. Spúšťačom bolestí môže byť akútny horúčkový stav, stres alebo cvičenie.

Medzi časté príznaky patrí aj znížená schopnosť potenia s neznášanlivosťou tepla, chladu a fyzickej námahy. Tinitus, alebo zvonenie v ušiach, môže byť tiež príznakom choroby. U detí sa môže vyskytnúť aj nedoslýchavosť.

Medzi skoré klinické príznaky patria aj angiokeratómy – kožné vyrážky červenofialovej farby, ktoré sa môžu objaviť už v prvom roku života. V neskoršom veku majú tendenciu zväčšovať a rozširovať sa po tele. Môžu sa vyskytovať jednotlivo alebo v skupinách. Typické sú v oblasti slabín, chrta a na bru­chu, v okolí pupku a horných častí stehien. U mužov najmä v oblasti mieška. Niekedy sa však môžu objaviť aj na slizniciach, napr. v ústnej dutine.

S pribúdajúcim vekom sa objavujú u pacientov s Fabryho chorobou ďalšie závažné prejavy a príznaky ako napríklad lymfatický opuch ktorejkoľvek časti mäkkých tkanív tela (najčastejšie na končatinách), kardiomyopatia a zmeny na EKG. Často sa vyskytujú problémy zažívacieho traktu či postihnutie funkcie obličiek. Obličkové postihnutie je charakterizované zvýšeným vylučovaním bielkovín v moči a zmenami vedúcimi k obličkovému zlyhaniu.

Postihnutie cievneho systému sa môže prejaviť aj mozgovou mŕtvicou, alebo aj tzv. „prechodnou mŕtvicou“, a to už v mladom veku. Dĺžka života u pacientov s Fabryho chorobou býva skrátená najmä z dôvodu postupujúceho obličkového zlyhávania, srdcového infarktu alebo cievnej mozgovej príhody.

Diagnóza ochorenia

Pri podozrení na Fabryho chorobu je potrebné dôkladné klinické vyšetrenie a následné potvrdenie diagnózy pomocou biochemických a genetických metód. Na definitívne potvrdenie diagnózy u mužov je potrebné stanovenie aktivity enzýmu alfa-galaktozidázy A.

Klinické prejavy u žien bývajú rôznorodé, preto ich nemožno spoľahlivo diagnostikovať. U pacientok je preto potrebné potvrdenie choroby prostredníctvom genetického vyšetrenia. Priemerný čas od nástupu prvých príznakov po stanovenie správnej diagnózy je u mužov 13,7 roka, u žien 16,3 roka.

Liečba

Okrem symptomatickej liečby, akou je liečba bolesti, kardiovaskulárnych, obličkových a gastrointestinálnych obtiaží, je v súčasnosti k dispozícii aj enzýmová substitučná liečba rekombinantnou technológiou vyrábaným enzýmom, alebo s použitím farmakologického šaperónu – špecializovanej molekuly. Enzým sa podáva raz za 14 dní vnútrožilovou infúziou. Šaperóny sú malé molekuly, ktoré väzbou na vnútorný enzým, ale aj na zvonku podávaný enzým, stabilizujú jeho štruktúru a zvyšujú tak jeho účinnosť.

Farmako-šaperón používaný pri liečbe Fabryho choroby je však vhodný len pre liečbu niektorých pacientov. Efekt liečby však závisí od včasnej diagnostiky.

Preto sme od roku 2008 na Slovensku začali realizovať projekt aktívneho vyhľadávania týchto pacientov pomocou skríningového testu zo suchej kvapky krvi. Viac sa o skriningu suchou kvapkou krvi môžete dočitať aj na stranke www.spravnadiagnoza.cz

Prečítajte si tiež článok: FABRYHO CHOROBA: MUSÍM PREKONAŤ BOLESŤ A ÍSŤ ĎALEJ

Ďalší článok