Domovská stránka » Zriedkavé choroby » ALGS: CHRONICKÉ OCHORENIE, KTORÉ ODHALÍ LEN GENETIKA
Zriedkavé choroby

ALGS: CHRONICKÉ OCHORENIE, KTORÉ ODHALÍ LEN GENETIKA

Adobe Stock

Počuli ste už o Alagilleovom syndróme (ALGS)? Trpí ním približne 1 zo 70 000 až 100 000 narodených detí oboch pohlaví a kvôli rôznorodosti symptómov ho dokáže stopercentne potvrdiť len genetické vyšetrenie.

MUDr. JANA KOSNÁČOVÁ

pediatrická gastroenterologička

Čo je ALGS?

Alagilleov syndróm je zriedkavé genetické ochorenie, ktoré je prítomné už od narodenia dieťaťa, pričom pacienta sprevádza po celý život. Jeho príčinou je buď genetická mutácia JAG1 génu, alebo mutácia NOTCH2 génu, ktoré môže a nemusí dieťa zdediť po rodičoch.

Tieto mutácie poškodzujú gény zodpovedné za správnu tvorbu vnútornej štruktúry tela počas vývoja plodu, čo má za následok poškodenie viacerých orgánov, ako pečeň, srdce, obličky, skelet a oči. Vo svojej podstate má však tento syndróm naozaj rôzne prejavy so širokou škálou závažnosti.

ALGS sa väčšinou prejavuje hneď po narodení, a to najmä vo forme poškodenia pečene (cholestázy) sprevádzanej žltačkou, svrbením a neprospievaním dieťaťa.

Prejavy

ALGS sa väčšinou prejavuje hneď po narodení, a to najmä vo forme poškodenia pečene (cholestázy) sprevádzanej žltačkou, svrbením a neprospievaním dieťaťa. Novorodenci a dojčatá s ALGS často trpia poruchami trávenia, poruchou vstrebávania vitamínov a mikronutrientov, čo vedie k spomínanému neprospievaniu či k oneskoreniu psychomotorického a kognitívneho vývoja. ALGS sa môže prejaviť nedostatočnou enzymatickou a hormonálnou funkciou pankreasu.

Okrem poškodenia pečene však hrozia aj kardiovaskulárne anomálie, skeletálne abnormality vo forme motýľovitých stavcov, znížená funkcia obličiek, očné anomálie, ako zhrubnutý prstenec okolo rohovky, či typická faciálna dysmorfia vo forme širokého čela, vyčnievajúcej brady, nízko posadených uší, hlboko vsadených očí, ktoré sú ďaleko od seba.

Diagnostika

Keďže ALGS má variabilné prejavy s rôznym stupňom závažnosti, a to aj v rámci jednej rodiny, môže zostať nediagnostikovaný alebo nesprávne diagnostikovaný.

Diagnostika sa stanovuje na základe klinických príznakov, anamnézy pacienta, výsledkov laboratórnych vyšetrení, zovacích metód, histologického vyšetrenia pečene. Histologickým vyšetrením pečene sa určí len rozsah poškodenia pečene. Konečná diagnóza sa potvrdí na základe genetického vyšetrenia, ktoré odhalí prítomnosť mutácie génov.

Liečba

Pacienti dostávajú lieky na zlepšenie toku žlče, hepatoprotektíva na ochranu pečeňových buniek, rieši sa malabsorpcia, vitamínoterapia, zlepšenie výživového stavu a zmiernenie svrbenia kože. Preto je primárne podstatný práve dohľad gastroenterológa, no vzhľadom na postihnutie viacerých orgánov je vhodná a potrebná aj spolupráca ďalších odborníkov ako kardiológa, oftalmológa, nefrológa či iných.

ALGS je chronickým ochorením a multiodborová starostlivosť pacienta nevylieči, ale výrazne a pozitívne ovplyvní kvalitu jeho života. Samotná liečba teda môže ovplyvniť niektoré príznaky ALGS, no časť pacientov potrebuje aj chirurgický zákrok kvôli prípadným kardiologickým problémom. V prípade zlyhania pečene pacient môže byť indikovaný na transplantáciu pečene.

Alagilleov syndróm je zriedkavé genetické ochorenie, ktoré je prítomné už od narodenia dieťaťa, pričom pacienta sprevádza po celý život.

PREJAVY A PRÍZNAKY ALGS

  • ochorenia pečene: protrahovaná žltačka, svrbenie, vysoký cholesterol, zlyhanie pečene
  • srdcové a cievne anomálie: stenózy periférnych vetiev pľúcnej tepny, Fallotova tetralógia, koarktácia aorty, aneuryzmy
  • očné anomálie: embryotoxon posterior, anomálie iris, zmeny v pigmentácii fundusu, anomálie optického disku
  • kostné malformácie: motýľovitý tvar stavcov, absencia 12. rebra, krátke prsty, široké palce
  • kraniofaciálna dysmorfia: trojuholníkový tvar tváre, vpadnuté oči, vyklenuté čelo, sedlovitý nos, úzka prominujúca brada
  • renálne malformácie: solitárna oblička, dysplastické obličky, stenóza renálnej artérie, vezikoureterálny reflux, tubulárna acidóza, chronické renálne zlyhanie
  • ďalšie odchýlky: rastová retardácia, psychická retardácia, zmeny pankreasu
Ďalší článok