Domovská stránka » Zriedkavé choroby » AJ VAŠE DIEŤA MALO V POSLEDNOM ČASE ÚRAZ HLAVY? ZBYSTRITE POZORNOSŤ.
Zriedkavé choroby

AJ VAŠE DIEŤA MALO V POSLEDNOM ČASE ÚRAZ HLAVY? ZBYSTRITE POZORNOSŤ.

MUDr. ADRIANA DANKOVČÍKOVÁ

detský endokrinológ
Klinika detí a dorastu, Detská fakultná nemocnica, Trieda SNP 1 Košice

Detský vek a dospievanie sú aktívnym dobrodružným obdobím skúmania a objavovania, aktivít, ktoré žiaľ niekedy prinášajú okrem nových zážitkov a skúseností aj nepríjemné úrazy. Lekári, aj rodičia detí, máme veľký rešpekt pred pomerne častými úrazmi hlavy, ktoré postihujú vyvíjajúci sa mozog dieťaťa.

Najčastejšie sa stretávame so zranením mozgu u detí v období osamostatňovania sa dieťaťa od rodičov – v adolescentnom veku 15-19 rokov a najmladšie deti do 5 rokov. Príčinou úrazov hlavy u menších detí  sú najmä pády a fyzické násilie. Mozgu malého dieťaťa neprospieva ani prudké trasenie kočíkom. Úrazy starších detí sa stávajú najmä počas športových aktivít a pri dopravných nehodách. Riziko prináša aj opakované nenápadné poškodenie mozgu, napríklad pri boxe alebo futbalové „hlavičkovanie“. 

Najvážnejšie prípady končia hospitalizáciou v nemocnici, našťastie sa väčšina detí čoskoro vracia do domáceho prostredia. Žiaľ nie všetky bez následkov. Mnohé musia ostať v sledovaní špecialistov, najmä neurológa, niektoré chodia na rehabilitačné cvičenia. Málo známe je však to, že sa následky vážnejšieho úrazu mozgu môžu prejaviť aj oneskorene, prechodnými alebo trvalými hormonálnymi poruchami, a to po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch.

Najčastejšie sa problém s reguláciou hormonálneho systému  u detí prejaví spomalením rastovej rýchlosti alebo poruchami pubertálneho vývinu, záludnosť však býva v tom, že sa niektoré poruchy vyvíjajú veľmi pomaly a nenápadne, niektoré prejavy sa môžu mylne pripisovať aj iným príčinám, napríklad sa únavnosť, zhoršenie koncentrácie, zhoršenie prospechu v škole, priberanie pripíše posttraumatickej stresovej poruche.

Odporúča sa veľmi dôsledne sledovať rast dieťaťa aj niekoľko rokov po úraze, pretože až 30% detí po vážnych úrazoch mozgu môže mať nedostatočnú tvorbu rastového hormónu, ktorý sa prejaví postupným spomaľovaním rýchlosti rastu, únavnosťou, pomalým priberaním.

Druhou najčastejšou hormonálnou poruchou býva porucha pubertálneho vývinu, u 4 % až 9 % detí po mozgovej traume je prítomné spomalenie alebo neprítomnosť pubertálneho vývinu, u starších dievčat je porucha menštruačného cyklu. Predčasná puberta postihuje u 2 až 5 % detí, s oneskorením 4 až 5 rokov od úrazu. Najmenej časté, ale o to závažnejšie, sú poruchy regulácie nadobličiek, ktoré je potrebné včas odhaliť a liečiť. 

Ministerstvo zdravotníctva už v roku 2011 vydalo pre lekárov odborné usmernenie, ako by mali postupovať. 

Prvé vyšetrenie dieťaťa, u ktorého je v dôsledku úrazu podozrenie na hormonálnu poruchu je často realizované už v nemocnici. Následne o tri mesiace po úraze by mal všeobecný lekár pre deti a dorast odoslať dieťa po traume mozgu na vyšetrenie k detskému endokrinológovi, ktorý vykoná hormonálny skríning. Ak sa nezistí žiadna porucha, dieťa zostáva v ďalšom sledovaní u všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý sleduje klinické prejavy hormonálnych porúch a to minimálne každé tri mesiace počas 18 mesiacov po TPM, následne v druhom, treťom, štvrtom a piatom roku po traume.

Čo je potrebné sledovať?

–  spomalenie alebo urýchlenie rastu,

–  urýchlenie alebo zastavenie pohlavného vývoja,

–  poruchy menštruačného cyklu,

–  nadmernú únavnosť

Ak sa u dieťaťa zistí endokrinná porucha zostáva v ďalšom sledovaní v detskej endokrinologickej ambulancii. U dieťaťa s podozrením na nedostatok rastového alebo iných hormónov sa realizujú príslušné vyšetrenia a testy, aby sme deti, ktoré to potrebujú, včas odhalili a liečili. Nevyhnutnou súčasťou klinického vyšetrenia dieťaťa s anamnézou úrazu mozgu je pravidelné meranie výšky a rastovej rýchlosti, zhodnotenie štádia pubertálneho vývinu, sledovanie hmotnosti a celkové zhodnotenie: známky predčasnej puberty alebo naopak oneskorovanie puberty, únavnosť, strata svalovej hmoty, nárast podielu tuku, zníženie kostnej denzity, zmeny nálad a správania, zhoršenie školského prospechu. 

Skorá diagnostika a liečba hormonálnych porúch má zásadný vplyv na  priebeh vývoja, rastu, pubertálneho vývinu a kvalitu života dieťaťa, aby nešťastný úraz zanechal čo najmenšie stopy.

Publikácia tohto článku bola podporená spoločnosťou NovoNordisk Slovakia, s. r. o.

Ďalší článok