Domovská stránka » VPDM: OCHORENIE, KTORÉ OVPLYVŇUJE KAŽDODENNÉ AKTIVITY
Ženské zdravie

VPDM: OCHORENIE, KTORÉ OVPLYVŇUJE KAŽDODENNÉ AKTIVITY

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM), je ochorenie vnútornej časti oka – sietnice, jej centrálnej časti makuly. Makula alebo žltá škvrna je miesto zodpovedné za ostré videnie detailov.


SK2005825042

V priebehu ochorenia VPDM dochádza k postupnému poškodzovaniu až zániku niektorých buniek makuly, čo vedie k postupnému zhoršovaniu videnia. K výraznému zníženiu môže prísť v priebehu mesiacov až rokov. VPDM vždy postihuje obe oči, ale jedno oko môže byť postihnuté viac, alebo menej ako oko druhé. Je to ochorenie, ktoré ovplyvňuje každodenné aktivity (čítanie, písanie, šoférovanie) a výrazne znižuje kvalitu života. Príčina vzniku VPDM nie je objasnená, postihuje obe pohlavia, najmä vo veku nad 60 rokov. Riziko vzniku zvyšuje výskyt ochorenia v rodine, fajčenie, alkohol a zlá životospráva.

Ochorenie môže prebiehať v dvoch formách. Suchá forma, ktorá je častejšia, prebieha pomaly a k výraznej strate videnia dochádza v priebehu niekoľkých rokov. Druhým typom je vlhká forma, pri ktorej vznikajú v oku nové chorobne pozmenené drobné cievy a môže viesť k pomerne rýchlej strate videnia. Typickými prejavmi oboch foriem sú neostré videnie, pokrivené obrysy predmetov a výpadky častí zrakového poľa. Závažnosť tohto ochorenia spočíva aj v tom, že je nevyliečiteľné, ale pomocou moderných liekov, ktoré sa podávajú injekčne priamo do vnútra oka sa dá postup vlhkej formy ochorenia zastaviť a stav pacienta zlepšiť.

Pravidelná kontrola u očného lekára, ako aj pravidelné vyšetrenie očného
pozadia v rozšírenej zreničke by mali byť samozrejmosťou. Ochorenie je potrebné
včasne diagnostikovať aj liečiť. Existuje aj možnosť samovyšetrenia pomocou
Amslerovej mriežky. Je to jednoduché vyšetrenie, ktoré si vie každý urobiť aj
doma v priebehu pár minút. Spočíva v pohľade jedným okom na čierny bod v strede
mriežky z čiernych čiar na bielom podklade, zdravé oko vidí všetky čiary ostro
a symetricky. V prípade pokrivenia alebo chýbania časti mriežky treba čím skôr
vyhľadať pomoc očného lekára.

Napriek tomu, že je toto ochorenie v spoločnosti pomerne neznáme, je veľmi rozšírené a neliečené je dôvodom praktickej slepoty.

Článok bol podporený spoločnosťou Novartis Slovakia s.r.o.

Viac informácií na: www.mojeoko.sk

MUDr. Gabriela Pavlovičová
Fakultní nemocnice Nitra

Ďalší článok