Domovská stránka » NA REUMATOIDNÚ ARTRITÍDU NEEXISTUJE LIEK, NO DÁ SA S ŇOU ÚČINNE BOJOVAŤ
Sponzorované
Počuli ste už o reumatoidnej artritíde? Ide o najčastejšiu zápalovú reumatickú chorobu, ktorá postihuje 1 až 3 % populácie. Prejavuje sa zápalom kĺbov, ale aj postihnutím iných orgánov a systémov v tele.

Neexistuje liek na jej vyliečenie, no pacienti užívajú látky, ktoré nepríjemné ochorenie zmierňujú a zlepšujú kvalitu ich života. Samozrejme, aj tu platí pravidlo, že čím skôr diagnózu lekári podchytia, tým skôr zabránite vážnemu poškodeniu kĺbov.

Ochorenie sa u pacientov prejavuje zápalom kĺbov (artritídou), ich postupnou deštrukciou a deformáciou. Vyskytuje sa častejšie u žien ako mužov (3 : 1) vo veku medzi 35. až 50. rokom života. Ide o vážne ochorenie, ktoré môže okrem kĺbov postihovať aj obličky, srdce, pľúca či cievy.

Jednoznačná príčina vzniku ochorenia nie je známa. A zatiaľ neexistuje liek na úplné vyliečenie, no na trhu sú účinné lieky na dosiahnutie zmiernenia ochorenia. Ich užívaním má pacient len minimálne alebo žiadne ťažkosti. O diagnostike a liečení tejto zákernej choroby prezradila viac MUDr. Soňa Tomková. Krajský reumatológ pre Košický kraj a prednosta Internej kliniky Nemocnice Košice – Šaca.

Na základe čoho sa pacientovi stanovuje diagnóza reumatoidná artritída?

Začíname anamnézou. Zistíme subjektívne ťažkosti pacienta a následne komplexné vyšetrenie pacienta. U pacienta sa zisťuje bolesť, opuch kĺbov, najčastejšie na rukách, ale môžu byť postihnuté aj rôzne kĺby. Typická je ranná stuhnutosť, únava, slabosť či nespavosť. Nasledujú laboratórne vyšetrenia, v rámci ktorých sa zisťujú najmä zápalové parametre a špecifické reumatoidné faktory. A nakoniec využívame Rtg a iné zobrazovacie metódy.

Po určení diagnózy je cieľom liečby čo najrýchlejšie potlačenie aktivity ochorenia a dosiahnutie remisie ochorenia. Včasnou liečbou možno predísť nezvratnému poškodeniu a poruche funkcie kĺbov.

Ako prebieha liečba pacientov s reumatoidnou artritídou?

Liečba reumatoidnej artritídy zahŕňa v prvom rade nefarmakologické postupy, keď pacientovi musíme upraviť jeho denný režim, pracovné zaťaženia, prispôsobiť fyzikálnu, rehabilitačnú a chirurgickú liečbu.

Nasleduje farmakologická liečba, ktorá pozostáva zo 4 možností: nesteroidové antiflogistiká, analgetiká, glukokortikoidy a chorobu modifikujúce antireumatiká (Disease modifying antirheumatic drugs – DMARDs). Tie sú základom liečby. Ide o skupinu liekov, ktorá má rôznu chemickú štruktúru a rôzny mechanizmus účinku. Ich liečebný účinok nastupuje po niekoľkých týždňoch a pretrváva rôzne dlhý čas aj po ich vysadení.

Základom liečby sú teda antireumatiká DMARDs. Ako sa v nich zorientovať a ako ich delíme?

Prvou skupinou sú syntetické sDMARDs, medzi ktoré patria klasické (konvenčné) syntetické csDMARDs (metotrexát, sulfasalazin, leflunomid, antimalariká…). Majú rôzny mechanizmus účinku, užívajú sa dlhodobo, v tabletách alebo injekčne, denne, alebo týždenne. Užívajú sa samostatne, alebo v kombináciách. Súčasne pacient môže užívať protizápalové lieky, kortikoidy.

Druhou skupinou sú biologické bDMARDs. Ide o lieky, ktoré sú vytvorené zložitými biotechnologickými postupmi. Sú určené pacientom s pretrvávajúcou vysokou aktivitou choroby, ktorým liečba štandardnými antireumatikami nezaberá dostatočne, nie je účinná, alebo nie je vhodná. Jednou z najnovších možností sú tzv. cielené syntetické tsDMARDs, užívajú sa v tabletách, zasahujú do vnútrobunkových dejov, ich účinok nastupuje veľmi skoro a je porovnateľný s biologickými liekmi.

Včasným zavedením účinnej liečby predídeme vzniku nezvratných zmien na kĺboch a deformitám a liečba vedie spravidla k zastaveniu progresie choroby, navodeniu remisie choroby a zlepšeniu kvality života.

Aký je konkrétny postup v prípade, že pacient spĺňa medicínske kritériá pre začatie biologickej liečby?

Po splnení kritérií na biologickú liečbu je pacient odoslaný do centra pre biologickú liečbu reumatických ochorení. Tých je na Slovensku 5 (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica, Košice a Nitra). S príchodom biosimilárnych liekov môžu niektoré preparáty indikovať už aj rajónny reumatológovia.


MUDr. Soňa Tomková, krajský reumatológ,
prednosta Internej kliniky Nemocnice Košice – Šaca

Biologická liečba podlieha schváleniu revíznym lekárom. Je potrebné vypísať žiadosť na liečbu, ktorá je obvykle schválená opakovane na 6 mesiacov, keď lekár podáva poisťovni protokoly o priebehu liečby. Ide o chronickú, často celoživotnú liečbu. V priebehu ktorej môže nastať tzv. strata účinnosti liečby, kde je potrebná zmena lieku. Dnes máme na trhu pomerne veľkú paletu týchto liekov. Stále prichádzajú nové preparáty, a preto je dôležité ochorenie včas diagnostikovať a nasadiť včasnú liečbu ušitú individuálne pre pacienta.

Ďalší článok