Skip to main content
Domovská stránka » Ženské zdravie » INOVATÍVNA LIEČBA KARCINÓMU PRSNÍKA
ADVERTORIAL

Rozhovor s MUDr. Miroslavou Malejčíkovou o inovatívnej liečbe karcinómu prsníka

Je chemoterapia stále považovaná za štandard liečby pacientok s karcinómom prsníka?

Kedže existuje viacero odlišných druhov nádorov prsníka, vhodná liečba pre pacientku sa vyberá presne podľa jej typu ochorenia. Chemoterapia stále hrá úlohu v liečbe nádoru prsníka. Buď sa kombinuje s cielenou liečbou, alebo sa používa, keď prestanú fungovať preparáty na hormonálnej báze, ktoré odďaľujú jej použitie.


SK2006831471

Aká terapia sa v súčasnosti najčastejšie využíva pri liečbe karcinómu prsníka u hormonálne pozitívnych pacientok? Ako pôsobí táto liečba a aké výsledky je možné s toutou liečbou dosiahnuť?

U pacientok s hormonálne pozitívnym nádorom, pokiaľ nemajú ohrozené fungovanie životne dôležitých orgánov, začíname liečbu hormonálnymi tabletkami v kombinácii s cielenou liečbou inhibítormi CDK4/6. Cielená liečba pôsobí na kontrolné mechanizmy, ktoré umožňujú delenie nádorových buniek. Tým, že bunky „neprejdú kontrolou“, nemôžu sa deliť a zanikajú.

Proces rozmnožovania nádorovej bunky podporuje aj estrogén, hormonálnymi tabletkami (inhibítormi aromatázy) zablokujeme jeho vytvorenie. Kombinovanou hormonálnou liečbou ovplyvňujeme rast nádoru z viacerých strán, preto je liečba efektívnejšia a dlhšie funguje ako hormonálne preparáty samotné. To v konečnom dôsledku znamená aj dlhší a kvalitnejší život pre naše pacientky, ako pri použití chemoterapie.

Je pre terapiu kacinómu prsníka dostupná aj inovatívna liečba?

Inovatívne preparáty sú finančne náročné. Ich dostupnosť pre slovenských pacientov je podmienený súhlasom zdravotnej poisťovne. Ak sú lieky kategorizované, poisťovňa ich uhradí pacientkám, ktoré splnia medicínske kritéria na jej podanie. Ak lieky nie sú kategorizované, požiadavky sa posudzujú individuálne. Nie vždy je to jednoduché a nie vždy
liečbu poisťovňa schváli.

Aké sú výhody inovatívnej liečby v porovnaní so súčasnými štandardnými terapeutickými postupmi?

Inovatívna liečba je účinnejšia ako doterajší štandard. Keď prichádza nový liek, mal by byť efektívnejší ako starý a minimálne rovnako dobre, alebo lepšie tolerovaný z hľadiska nežiaducich účinkov. Inovatívna liečba posúva hranice zvládania onkologického ochorenia na inú úroveň.

MUDr. Miroslava Malejčíková
klinický onkológ
Národný onkologický ústav, Bratislava

Viac pacientskych informácií nájdete na: www.nierakovine.sk
Bezplatná pacientska infolinka združenia NIE RAKOVINE:  0800 800 183


Next article
Domovská stránka » Ženské zdravie » INOVATÍVNA LIEČBA KARCINÓMU PRSNÍKA
Ženské zdravie

Miška a Vala z podcastu Sexuálna výchova na základe vlastných skúseností hovoria, že naše dievčatá a ženy o antikoncepcii nevedia veľa, často preto, že nemajú odkiaľ.

Mgr. MICHAELA CHRKAVÁ

social media freelancer & founder of Sexuálna výchova podcast

VALÉRIA FRÁZOVÁ

zakladateľka podcastu Sexuálna výchova

Previazanosť telesnej a duševnej pohody je dnes už jasná každému. Ak je zdravé telo, aj duša môže byť v pohode.

Je veľmi dôležité cítiť sa dobre vo svojej koži. Ako sa vy staráte o svoje fyzické zdravie?

Miška: Ak sa necítim dobre fyzicky, dokáže to ovplyvniť celú moju náladu a vystupovanie. Zistila som to nedávno, keď som nedodržiavala stravovanie pri histamínovej intolerancii a cítila som sa zle vo všetkých sférach. Takže u mňa je to v prvom rade počúvanie svojho tela a strava a pravidelné tréningy s trénerom.

Ak sa necítim dobre fyzicky, dokáže to ovplyvniť celú moju náladu a vystupovanie.

Michaela Chrkavá

Vala: Ja som práve oslávila 2 roky pravidelných tréningov s mojím trénerom. A aktuálne som aj vyradila zo života alkohol. Úplne. No viac ako o fyzickom zdraví je to o hlave. Pre mňa je to o sebaprijatí, o uvedomovaní si vlastnej hodnoty a o rozpúšťaní rôznych vzorcov a tém z minulosti.

Dnes sa vo svete propaguje body positivity. Ako ste si našli vy vzťah k vlastnému telu?

Miška: Pravdupovediac, vôbec si nepamätám nejaký zlomový bod, prichádzalo to postupne. Podľa mňa je cesta neriešiť názory ostatných a pohodlné oblečenie. Prijala som na svojom tele to, čo sa zmeniť nedá, a pracujem na tom, čo sa zmeniť dá. 

Vala: Ja som k sebaprijatiu prišla cez vďaku. Každý deň som poďakovala svojmu telu za to, že ma nosí po svete. Že dokáže stráviť jedlá a situácie s ľahkosťou, že je to to najlepšie telo, aké môžem mať. V minulosti som mala problém prijímať sa taká, aká som. Dnes k sebe pristupujem oveľa láskavejšie a pri pohľade na seba v zrkadle hovorím iba pekne.

Čo všetko robíte pre svoje psychické zdravie?

Miška: Veľa sa stretávam s kamošmi, kamoši sú najlepšia terapia na všetko. Počúvam hudbu, pozerám Netflix, rozprávam sa s priateľom, chodím na prechádzky, pálim sviečky a vonné tyčinky a masturbujem. Takisto mi veľmi pomohol couching. 

Vala: Ja uprednostňujem seba a rešpektujem to, že ak sa mi niečo nechce robiť, je to tiež dôvod. Prestala som robiť veci, lebo musím, a začala sa počúvať v tom, čo naozaj chcem. Veľa chodím do prírody a všeobecne cestujem. Často aj sama.

Ja som k sebaprijatiu prišla cez vďaku. Každý deň som poďakovala svojmu telu za to, že ma nosí po svete.

Valéria Frázová

Psychická pohoda žien je pevne prepojená s fyzickým, gynekologickým zdravím. Dbáte na preventívne prehliadky? Sú mladí podľa vás dostatočne informovaní o možnostiach ochrany – antikoncepcie či núdzovej antikoncepcie (tabletky „po“)? 

Miška: Ja navštevujem gynekológa oveľa častejšie, ako by som chcela. Často som mala gynekologické a urologické zápaly, takže o svoje intímne zdravie sa snažím starať naozaj nadpriemerne.

O možnostiach antikoncepcie vedia dievčatá a ženy žalostne málo, väčšinou si myslia, že existuje len jeden druh antikoncepcie. Ja sama mám napríklad antikoncepciu vo forme náplastí a väčšinou sa stretávam s reakciou, akoby som prišla z budúcnosti.

Vala: Ja dbám na preventívne prehliadky a okrem toho navštevujem gynekológa, keď je to potrebné. Podľa mňa mladí nevedia o možnostiach antikoncepcie dostatočne, pretože nemajú odkiaľ. Často im možnosti nikto neponúka. Ale toto vyplývalo aj zo správ našich poslucháčok na Instagrame. Plus sme ako ženy nútené do antikoncepcie príliš skoro. Dôvody sú rôzne, či už zlepšenie pleti alebo úprava pravidelnosti menštruácie. A často vtedy, keď ešte sexuálne nežijeme a nemáme ani pravidelnú menštruáciu. A najmä keď ešte nepoznáme svoj cyklus.

Next article