Domovská stránka » Zdravie rodiny » RAKOVINA HLAVY A KRKU: DIAGNOSTIKA MUSÍ BYŤ ČO NAJRÝCHLEJŠIA A NAJPRESNEJŠIA
Zdravie rodiny

RAKOVINA HLAVY A KRKU: DIAGNOSTIKA MUSÍ BYŤ ČO NAJRÝCHLEJŠIA A NAJPRESNEJŠIA

Adobe Stock

Pojem karcinómy hlavy a krku predstavuje predovšetkým zhubné (malígne) nádory vychádzajúce zo sliznice horných dýchacích ciest a zo sliznice častí tráviaceho traktu zúčastňujúcich sa na prehĺtaní. O diagnostike, symptómoch a možnostiach liečby sme sa rozprávali s prof. MUDr. Stanislavom Špánikom, CSc.

Prof. MUDr. STANISLAV ŠPÁNIK, CSc.

Prezident Výboru Slovenskej onkologickej spoločnosti, Onkologický ústav sv. Alžbety, Interná onkologická klinika

Čo je to rakovina hlavy a krku?

Nádory hlavy a krku predstavujú veľmi rôznorodú skupinu nádorov. Patria sem nádory ústnej dutiny, jazyka, nádory hornej časti dýchacej a tráviacej trubice, nádory slinných žliaz, nádory nosovej dutiny a prínosových dutín. Niektoré vlastnosti majú spoločné a iné zasa veľmi odlišné.

Spoločné majú to, že môžu byť benígne alebo malígne, histologicky sú to najčastejšie (viac ako v 90 %) skvamocelulárne (dlaždicovo bunkové) nádory, v časti prípadov môžu dosiahnuť pomerne veľký rozsah a pacient nemusí mať žiadne klinické ťažkosti. Rovnako aj rizikové faktory pre vznik nádoru sú rovnaké, pre „klasické“ nádory sú to alkohol a fajčenie, v rozvinutých krajinách čoraz častejšie je to HPV (humánny papilom vírus) infekcia. Ďalšími rizikovými faktormi sú stravovacie návyky (nízky príjem vlákniny a vitamínov vo forme čerstvého ovocia a zeleniny), orálna hygiena a stav dentície, profesionálne faktory (drevený, kožený a textilný prach, formaldehyd).

Spoločné majú aj rozhodovanie o liečbe, často je technicky možná radikálna chirurgická liečba, ktorá však môže viesť k mutilácii (znetvoreniu) a strate funkcie (reč, prehĺtanie). Na druhej strane ich klinické prejavy, diagnostika a čiastočne aj liečba sa líšia od anatomickej lokalizácie nádoru.

Ako prebieha diagnostika tejto choroby?

Diagnostika musí byť čo najrýchlejšia a najpresnejšia. Základnou podmienkou pre liečbu musí byť diagnóza potvrdená histologickým (z nádorového tkaniva) alebo aspoň cytologickým (zo steru sliznice) vyšetrením. Podľa anatomickej lokalizácie nádoru ide o doménu stomatológa (jazyk, ústna dutina, slinné žľazy) alebo špecialistu ORL (horná časť dýchacích a tráviacich ciest, dutiny).

Mnohé nádory nie sú prístupné priamemu pohľadu, preto sa na vyhľadávanie lokality nádoru a odber tkaniva požívajú endoskopické metódy. Štádium (rozsah) sa stanovuje podľa nálezu pri zobrazovacích vyšetreniach (CT, MRI, PET-CT). Čoraz väčší význam majú genetické vyšetrenia a molekulová biológia. Práve potvrdenie rôznych špecifických mutácií je nevyhnutné pre výber cielenej liečby, personalizovanej medicíny.

Ako dokáže včasná diagnostika ovplyvniť vyliečenie pacienta?

Nádory oblasti hlavy a krku bývajú diagnostikované ako včasné, lokalizované (33 %), lokálne, miestne pokročilé (44 %), metastatické (17 %) a časť ako neurčené. Viac ako 50 % novodiagnostikovaných prípadov lokálne pokročilého SCCHN v budúcnosti zrelabuje. Pri hodnotení 5-ročného prežívania je to pre lokalizované nádory 89 %, lokálne, miestne pokročilé 59 % a pre metastatické 36 %. Význam včasnej diagnostiky pre lepšie šance na vyliečenie je jednoznačný a nepochybný.

Ktoré symptómy rakoviny hlavy a krku sú najčastejšie?

V časti prípadov môže nádor dosiahnuť pomerne veľký rozsah a pacient nemusí mať žiadne klinické ťažkosti. Klinické príznaky sa líšia podľa lokalizácie primárneho nádoru. Najčastejšie symptómy nádorov z horného dýchacieho a zažívacieho traktu sú porucha prehĺtania, reči, sluchu a dýchania, perzistencia slizničnej ulcerácie (poškodenie sliznice, „vredy“), bolestivosť, biele alebo červené lézie na jazyku, ďasnách alebo podnebí, bolesti zubov, prípadne ich uvoľňovanie, problémy s protézami, dysartria (menej zrozumiteľná reč) pri postihnutí jazyka, pocit cudzieho telesa, bolesti v krku s vyžarovaním do ucha, dysfágia (porucha prehĺtania) a odynofágia (bolesti pri prehĺtaní), bolesti hlavy, obštrukcia nosového priechodu, recidivujúci zápal stredného ucha, strata sluchu, paréza hlavových nervov, hmatateľná rezistencia na krku, zachrípnutie, dýchavičnosť/stridor („pískanie“ pri dýchaní) a hemoptýzy (vykašliavanie krvi), nepriechodnosť nosa, prejavy zápalu dutín so zapáchajúcou sekréciou, protrúzia bulbu („vysunutie“ očnej gule), poruchy zraku, postihnutie hlavových nervov (n.V, VI, VII, IX –XII), zväčšenie slinnej žľazy.

Aké sú možnosti liečby?

Rozhodnutie o liečbe je založené najmä na štádiu ochorenia, výsledkoch molekulového testovania a výkonnostnom stave pacientov. Základnou liečbou je radikálna chirurgická liečba. Vo včasných lokalizovaných štádiách prichádza do úvahy ako rovnako účinná aj možnosť samotného ožarovania. Po chirurgickej liečbe podľa štádia ochorenia a prítomnosti rizikových faktorov nasleduje sledovanie bez liečby, ožarovanie alebo konkomitantná (súčasná) liečba žiarením a systémová liečba. Miestne pokročilé nádory sa liečia konkomitantnou liečbou. Pre metastatické nádory prichádza do úvahy systémová liečba (chemoterapia, cielená (biologická) liečba, imunoterapia)).

Ďalší článok