Skip to main content
Domovská stránka » Zdravie rodiny » ANTIOXIDAČNÉ A PROTIZÁPALOVÉ ÚČINKY BETA GLUKÁNU
ADVERTORIAL

Možnosti využitia beta glukánu – prírodného sacharidu, ktorý sa nachádza napríklad v hlive ustricovej – sa v medicíne skúmajú niekoľko desaťročí. Unikátna látka postupne odkrýva svoje tajomstvá aj v boji proti civilizačným ochoreniam.


Beta glukány sú často predmetom klinických aj experimentálnymch skúšok v súvislosti s liečbou pacientov s rôznymi infekčnými a civilizačnými ochoreniami. Teraz svitá nádej aj diabetikom. Od septembra má prebiehať výskum, ktorý potvrdí alebo vyvráti hypotézu, podľa ktorej účinky beta glukánu pomáhajú udržiavať stabilnejšiu hladinu inzulínu v krvi.

Vplyv civilizácie

Aj biotechnologické laboratórium Natures sa zúčastnilo viacerých štúdií, ktoré zatiaľ potvrdzujú hypotézu, že blahodarné účinky beta glukánov sa v tele prejavujú okrem iného aj tak, že prispievajú k znižovaniu hladiny oxidantov a voľných radikálov v organizme a majú vplyv na zmiernenie oxidačného stresu. Oxidanty a voľné radikály sa podieľajú na vzniku viacerých civilizačných ochorení, napríklad rakoviny, a nie je jednoduché nájsť spôsob, ako sa ich zbaviť.

Teraz vychádza najavo, že práve beta glukány by mohli byť vhodnou cestou. „Množstvo štúdií preukázalo, že beta glukány majú aj priame antioxidačné účinky, ale zdá sa, že väčší význam pri znižovaní oxidačného stresu má ich pôsobenie na imunitný systém,“ hovorí Ing. Adrián Doboly z biotechnologickej spoločnosti Natures.

Dáva to zmysel, ak vieme, že samotné imunitné bunky počas svojho boja s patogénmi využívajú oxidačné látky a zároveň tvoria antioxidanty.

Oxidačný status organizmu tak zotrváva v rovnováhe – počet oxidantov a voľných radikálov na jednej strane a počet antioxidantov vytvorených v bunkách a tkanivách na druhej strane ostáva približne rovnaký. Beta glukán imunitné bunky do antioxidačnej aktivity „postrčí“, čo je vhodné najmä vtedy, keď sa predpokladá zvýšená tvorba látok zvyšujúcich oxidačný stres.

Beta glukán ako doplnok výživy Podľa experimentov a klinických štúdií je beta glukán veľký pomocník podporujúci liečbu aj imunitný systém pacientov, a to bez vedľajších účinkov. Stále však nemá štatút lieku. Dôvod je jednoduchý.

Beta glukány sú prírodné látky a zatiaľ ich človek nedokázal získavať z prírodných zdrojov v takej forme, aby mali vždy stopercentne identickú chemickú štruktúru, čo sa od liečiv vyžaduje. Je však schválené používanie beta glukánov ako látok dopĺňajúcich a podporujúcich liečbu a imunitný systém.

Čo sú to Beta Glukány?

  • Ide o prírodné polysacharidy nachádzajúce sa v niektorých obilninách,
  • kvasniciach a tzv. medicínskych hubách. Každodenne ich konzumujeme v strave (v pečive, cereáliách, pive, v niektorých druhoch húb).
  • Ak sú purifikované do vysokej čistoty, sú úplne bezpečné, netoxické a bez
  • vedľajších účinkov.
  • Sú to najviac študované prírodné imunomodulátory – do dnešného dňa
  • je o nich publikovaných viac ako 19 000 materiálov.
  • Majú imunomodulačné účinky – ovplyvňujú činnosť imunitného systému a jeho odoziev.
  • Pomáhajú zlepšovať boj tela s patogénmi.
  • Majú protizápalové a antioxidačné účinky.
  • Sú vhodné ako podpora počas onkologických ochorení a ich liečby.

Čo je oxidačný stres?

Za oxidačný stres zodpovedá množstvo voľných radikálov a látok, ktoré ich tvoria, ktoré presahuje schopnosti organizmu ich eliminovať alebo blokovať. Zdroje oxidačného stresu sú vonkajšie – napríklad cigaretový dym, alkohol, žiarenie, pesticídy, niektoré liečivá, a vnútorné, kam patria hormonálne a metabolické procesy nášho tela, zápaly a imunitná odpoveď voči patogénom. V prípade nadmerného psychického stresu sa tvoria hormóny, ktoré potencujú tvorbu zápalových a oxidatívnych procesov v mozgu a ďalších orgánoch. Následkom oxidačného stresu vznikajú ochorenia ako diabetes, ateroskleróza, vysoký krvný tlak, ochorenia srdca, neurodegeneratívne choroby (Alzheimerova a Parkinsonova choroba), rakovinové ochorenia, ale aj predčasné starnutie.

Next article
Domovská stránka » Zdravie rodiny » ANTIOXIDAČNÉ A PROTIZÁPALOVÉ ÚČINKY BETA GLUKÁNU
Cesta pacienta

Pľúcna fibróza je ochorenie, ktoré spôsobuje nahradenie funkčných jemných mechúrikov pľúc väzivom alebo fibróznym tkanivom. Pľúca sa následne stávajú tuhšími, menej poddajnými, je väčší problém ich roztiahnuť a hrubšia stena spôsobuje aj problémy s výmenou kyslíka a kysličníka uhličitého medzi mechúrikmi a krvou.

MUDr. Elizabeth Záňová, PhD

reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie

Príčin, ktoré môžu túto fibrozitáciu pľúc alebo pľúcnu fibrózu spôsobiť, môže byť viacero. Známych je približne 200 takýchto príčin. Jedno z najčastejších ochorení, ktoré to spôsobuje, je idiopatická pľúcna fibróza. Idiopatická pritom znamená, že nevieme presne, čo ju spôsobuje.

„Idiopatická pľúcna fibróza má slovíčko idiopatická preto, lebo nevieme, prečo napríklad u 50-ročného nefajčiara zrazu vznikajú určité príznaky, ktoré sú charakteristické pre toto ochorenie. Nevieme, či je to genetikou, vplyvmi vonkajšieho prostredia, alebo je to niečo v genetickej informácii, čo toho človeka takýmto spôsobom hendikepuje,“ hovorí MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie.

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH, prednostka kliniky pneumológie a ftizeológie LFUK a UNB v Bratislave a hlavná odborníčka MZ SR pre odbor pneumológie a ftizeológie.
MUDr. Elizabeth Záňová, PhD, reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

Pozor na vdychovanie škodlivín

Pľúcna fibróza môže vzniknúť aj pri dlhodobom vdychovaní škodlivín. Známe sú ochorenia z vdychovania uhlíkového prachu, kremičitého prachu alebo ťažkých kovov, ako sú chróm alebo napríklad azbest. Medzi škodliviny, ktoré vdychujeme a dostávajú sa do pľúc vzdušnou cestou, patria aj plesne, organický prach, prach z vtáčieho trusu a tiež rôzne baktérie, ktoré môžu spôsobiť zápal pľúc s následne hojenými jazvami, a často aj vírusy. Keďže cez pľúca preteká veľké množstvo krvi v organizme, niektoré látky sa dostávajú do pľúc krvou. Môžu to byť napríklad niektoré lieky. Alebo aj aktívne látky pri iných ochoreniach, ktoré sa dostávajú do pľúc a môžu tam spôsobiť problémy, poškodenie, zápal a následné hojenie jazvičkami. Medzi najčastejšie takéto ochorenia patria reumatologické a autoimunitné.

Pri akých ochoreniach hrozí vývoj pľúcnej fibrózy?

Čo sa týka samotného vývoja pľúcnej fibrózy v rámci reumatologických zápalových ochorení, tak jedno z nich je reumatoidná artritída, v rámci systémových ochorení spojiva je to najmä systémová skleróza. Ďalšími môžu byť vaskulitídy, dermatomyozitídy, polymyozitídy, Sjögrenov syndróm. Veľmi zriedkavo systémový lupus erythematosus.

„Ak myslíme na možné pľúcne postihnutie, tak sa u každého pacienta pri ambulantnom vyšetrení s reumatoidnou artritídou či systémovými ochorenia spojiva pýtame na možné ťažkosti s dýchaním – ako toleruje námahu, na ktoré poschodie vyjde, či nekašle, či nie je prítomný suchý dráždivý kašeľ, či nemá nejaký tlak na hrudníku, či je tam nejaká zmena … “ hovorí MUDr. Elizabeth Záňová, PhD, reumatologička a pneumologička z Národného ústavu reumatických chorôb Piešťany.

Next article