Domovská stránka » Venované rodine » OČKOVANIE PROTI HPV MÁ VÝZNAM PRE VŠETKÝCH
ADVERTORIAL

Ľudský papilomavírus (human papillomavirus – HPV) je najrozšírenejšie pohlavne prenosné ochorenie. Vírus je vysoko nákazlivý a môže spôsobiť rôzne zdravotné ťažkosti. Keďže sa niektoré ochorenia súvisiace s HPV infekciou sa ťažko liečia, najlepšie je zabrániť nákaze a šíreniu prevenciou – očkovaním.

MUDr. MONIKA MICHŇOVÁ

pediater

Ako HPV sa prejavuje na zdraví človeka?

HPV spôsobuje širokú škálu ochorení – nádorových aj nenádorových. Z hľadiska onkogénneho potenciálu sa HPV delia na 2 skupiny – vysoko rizikové a nízko rizikové. Medzi vysoko rizikové patria HPV 16 a 18. Sú zodpovedné za vznik rakoviny najmä krčka maternice, ale aj ostatnej urogenitálnej oblasti (vulva, vagína, penis, konečník). Z nízko rizikových HPV sa najčastejšie identifikujú typy 6 a 11, ktoré spôsobujú kožné a genitálne bradavice.

HPV infekcia sa najčastejšie prenáša pohlavným stykom alebo prenosom z rúk či úst na pohlavné orgány. Vírus dokáže vo vlhkom prostredí prežiť aj niekoľko mesiacov. Jedinec sa môže touto infekciou nakaziť opakovane, a to aj rovnakým genotypom HPV.

Približne 90 % HPV infekcií prebieha bezpríznakovo a organizmus sa s ochorením vyrovná. U zvyšných jedincov môže dôjsť k rozvoju vážnych ochorení – nádorových aj nenádorových. Bohužiaľ, nevieme povedať u koho sa infekcia rozvinie do ochorenia a u koho dochádza k vymiznutiu.

Koho postihuje toto ochorenie najčastejšie a prečo?

V minulosti sa mylne šírila myšlienka, že HPV infekcia postihuje len ženy. Dnes vieme, že toto ochorenie postihuje obe pohlavia. V populácii sa šíri jednoducho, použitie kondómu nie je dokonalou ochranou. Najrizikovejšia je veková skupina 18 až 25 rokov. Riziko nákazy a rozvoja ochorenia je však celoživotné.

Kedy je správny čas zaočkovať sa proti HPV?

Očkovanie je vhodné pre dievčatá aj chlapcov, ale môžu sa očkovať aj dospelé ženy a muži. Najvyššia účinnosť vakcíny proti HPV je pri aplikácii pred prvým sexuálnym stykom. Očkovať sa, samozrejme, môžu aj sexuálne aktívni jedinci, ktorí očkovaním môžu výrazne znížiť riziko rozvoja ochorenia.

Od 1. mája 2022 je očkovanie dievčat a chlapcov medzi dvanástym až trinástym rokom života najmodernejšou nanovalentnou vakcínou Gardasil 9 proti vírusu HPV plne hradené. Teenageri do osemnásť rokov už nemajú očkovanie plne hradené, ale môžu využiť benefity poisťovní.

Máte HPV? Čo s tým?

V čom vidíte výhody očkovania proti HPV?

Očkovanie je jedinou primárnou prevenciou nákazy proti HPV infekcii a dokáže znížiť aj percento návratu (recidívy) prejavov infekcie. Keďže je možné sa HPV infikovať v každom veku, očkovanie má význam pre každú vekovú kategóriu, nakoľko očkovanie chráni aj proti opätovnej nákaze. Ak už je pacient nakazený jedným typom HPV, očkovacia látka ho môže ochrániť pred ďalšími typmi vírusu obsiahnutými vo vakcíne.

Aké sú možnosti liečby HPV?

HPV infekcia je neliečiteľná, môžeme liečiť len prejavy ochorenia. Spôsob liečby závisí od typu ochorenia spôsobeného HPV. Pri genitálnych bradaviciach je liečba lokálna – aplikácia liečiv, alebo chirurgická. V prípade onkologického ochorenia musí byť liečba rýchla a radikálna a spočíva v chirurgickom odstránení, rádioterapii a chemoterapii.

Ďalší článok