Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA C: HROZBA TRANSPLANTÁCIE PEČENE
Tabu

VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA C: HROZBA TRANSPLANTÁCIE PEČENE

Hepatitída C predstavuje infekčné ochorenie spôsobené vírusom hepatitídy C (HCV). HCV infekcia u 60 – 80 % pacientov prejde po prekonaní akútnej fázy do štádia chronickej hepatitídy. Vírus hepatitídy C spúšťa chronický zápalový proces v pečeni, ktorý poškodením tkaniva vedie k fibróze pečene, cirhóze a jej komplikáciám.

MUDr. MAREK RÁC, PhD.

primár
Interná klinika FN Nitra

Hepatitída C predstavuje celosvetovo najčastejšiu príčinu transplantácií pečene. Od objavenia vírusu v r. 1989 sa až do súčasnosti dosiahol enormný pokrok v diagnostike a liečbe ochorenia. Po dlhej ére interferónovej liečby sa v ostatných rokoch dostala do popredia revolučná liečba DAA – priamo účinkujúce antivirotiká. Táto vysoko efektívna liečba umožňuje vyliečenie takmer všetkým infikovaným. Vysoká bezpečnosť zaručuje minimum nežiaducich účinkov. Liečba DAA predstavuje pri neprítomnosti profylaktickej vakcíny jediný efektívny nástroj v boji s HCV infekciou.

Ako sa hepatitída C prenáša a jej výskyt

Prenos nákazy sa deje prevažne krvnou cestou. Spája sa s medicínskymi procedúrami, rizikové sú invazívne výkony, operačné zákroky. Vysoko rizikové je zdieľanie spoločných kontaminovaných ihiel používateľmi drog. Možný je prenos infekcie z matky na dieťa a taktiež pri pohlavnom styku s infikovanou osobou. Postihnutí môžu byť ľudia, ktorí pred rutinným vyšetrovaním darcov krvi dostali krvnú transfúziu alebo faktory zrážania krvi (pred rokom 1992), vo vyššom riziku výskytu sú dialyzovaní pacienti.

Rizikovou skupinou s vysokým percentom premorenia sú osoby z marginalizovaných skupín, jedinci užívajúci intravenózne drogy a väzni. V Európe a USA predstavuje najväčšiu hrozbu prenosu HCV infekcie užívanie vnútrožilových drog. Riziková tetováž vykonávaná za neregulovaných podmienok môže predstavovať faktor prenosu HCV infekcie. Každý pacient s pretrvávajúcim zvýšením aktivity pečeňových enzýmov a každý z rizikovej skupiny by mal poznať svoj sérologický status.

Pri potvrdení sérologickej pozitivity antiHCV protilátky by mal lekár pacienta odoslať na špecializovanú ambulanciu. Tam sa doplnia vyšetrenia potrebné na potvrdenie infekcie HCV a tiež výber vhodnej liečby. V minulosti obávaná biopsia už nie je potrebná, nakoľko máme k dispozícii neinvazívne metódy zisťovania pokročilosti pečeňovej choroby (napr. tranzientná elastografia pečene). Celosvetovo sa pri významných regionálnych rozdieloch odhaduje počet infikovaných na cca 80 miliónov. Na základe epidemiologických údajov Slovensko predstavuje krajinu s nízkou prevalenciou HCV infekcie a odhadovaný počet infikovaných osôb sa pohybuje medzi 30 000 až 35 000.

Prejavy, príznaky a diagnostika ochorenia

Po akútnej infekcii, pokiaľ sa organizmus nevie vysporiadať s HCV infekciou, prechádza ochorenie do chronicity. Označujeme tak infekciu trvajúcu viac ako 6 mesiacov. Zápalový proces postihujúci pečeň vedie k poškodeniu pečeňových buniek a zápalu. To vyúsťuje do vzniku fibrózy – jazvovatenia pečeňového tkaniva, ktoré tvorí substrát pre cirhózu. Cirhóza predstavuje rizikový faktor vzniku rakoviny pečene a spája sa s množstvom pečeňových komplikácií.

Chronická HCV infekcia sa spája s mimopečeňovými prejavmi. Nezriedka sa infekcia zistí po zachytení kryoglobulinémie, vaskulitídy (zápalu ciev), reumatického postihnutia svalov či kĺbov. Závažnou manifestáciou sú hematologické malignity, najčastejšie Hodgkinov lymfóm. HCV infekcia sa spája aj so syndrómom inzulínovej rezistencie, preto majú infikovaní vyšší výskyt cukrovky, cievnych mozgových príhod a infarktov myokardu.

Vo veľkej väčšine prípadov infekcia prebieha nepozorovane. Sporadický je výskyt nešpecifických príznakov, nechutenstva, únavy. Zriedkavá je žltačka so žltým sfarbením kože a slizníc s bolesťou pod pravým rebrovým oblúkom. Príznaky typické pre virózu sú neprítomné či minimálne a unikajú pozornosti. Počas dlhej bezpríznakovej perióde trvajúcej 20 – 30 rokov sa postupným poškodzovaním pečene prejaví cirhóza. Tá sa často demaskuje až komplikáciou. Nezriedka sa HCV infekcia diagnostikuje až pri vzniku ascitu (vodnatieľky), krvácaní z pažerákových varixov či po zachytení rakoviny pečene.

Rizikové faktory a prevencia

Závažným faktorom progresie je konzumácia alkoholu. Rovnako nepriaznivý vplyv môže mať aj obezita a cukrovka. Vzhľadom na asymptomatický priebeh infekcie je potrebné myslieť na HCV infekciu a testovať na jej prítomnosť všetkých pacientov, ktorí majú jednak zvýšené pečeňové testy, alebo patria do rizikovej populačnej skupiny, prípadne majú príznaky spájajúce sa s HCV infekciou. Efektívny skríningový program s cieľom vyhľadávania bezpríznakových infikovaných osôb predstavuje pri neprítomnosti účinnej profylaktickej vakcinácie jediný spôsob na zabránenie šírenia infekcie. Len diagnostikovaný pacient môže byť liečený a zbavený tejto nepríjemnej a potenciálne smrtiacej infekcie.


Next article
Domovská stránka » Tabu » VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA C: HROZBA TRANSPLANTÁCIE PEČENE
Tabu

EMMA LACOVÁ A JEJ POSTOJ K TABU ZÁLEŽITOSTIAM

Čomu sa venujete, čo vás baví? 

Venujem sa primárne tvorbe kontentu na sociálnych sieťach, zo začiatku to bola iba zábavka, no neskôr sa z toho stala moja práca, za čo som rada, kedže ma to baví.  Pomimo toho pracujem na svojej vlastnej značke oblečenia. 

Každý zažil aspoň raz za život situáciu, kedy sa cítil trápne. Ako sa staviate vy k TABU záležitostiam?

Všeobecne, čo sa týka TABU tém, som veľmi otvorená, nemám problém rozprávať o témach, o ktorých sa ľudia boja hovoriť. Či už s blízkym okolím, alebo aj so svojimi sledovateľmi, ale ajvďaka tomu, akospoločnosť nastavila pohľad na tieto témy, napr. psychické choroby/duševné zdravie, ženské ochorenia, menštruácia, pohlavné choroby, ale aj sex či drogy. Osobne si myslím, že o týchto témach by sa malo viac hovoriť, predovšetkým na základných školách, kde sa deti práve začínajú stretávať s týmito témami na vlastnej koži.

@emmalacova

Odsudzovanie & diverzita podl’a Emmy

Pravidelne chodíte na Dúhový PRIDE na podporu LGBT komunity. Stretli ste sa už s niekým, kto vás za to odsúdil?

V prvom rade sa obklopujem ľuďmi, ktorí sú chápaví a tolerantní a čo sa týka širokej verejnosti, tam som sa zopárkrát stretla s odsudzovaním, ale pokiaľ to neprejde do fyzického kontaktu, čo sa mi, našťastie, nikdy nestalo, tak sa ma to nedotýka. Na Pride v Prahe som sa však stretla s protestom proti LGBT, držali transparenty, no nijak násilne nezasahovali do pochodu. V každom prípade, celkovo si takéto veci neberiem k srdcu a robím naďaľej to, čo ma baví, nehľadiac na to, čo si ľudia myslia.

Emma Lacova

Slovensko je v porovnaní s inými krajinami stále pozadu, čo sa týka diverzity populácie. Čo by podľa vás mohlo byť riešením?

Čas, dostatok informácií a edukácia. Čo tým myslím? Treba nechať ľuďom čas, aby si zvykli na to, že sa doba posúva dopredu a je to úplne v poriadku.

Keď načneme tému feminizmu, aký máte vzťah k tomuto hnutiu?

Feminizmus ako taký má dobrú myšlienku, vďaka feminizmu majú ženy práva také, aké majú, môžeme si sadnúť za volant, chodiť do práce, mať volebné právo. No rovnako ako v každom inom smere, aj pri feminizme sa stretávame s extrémizmom, čo už nie je také dobré, pretože pre tento extrémistický prejav mnohí ľudia samotné hnutie odsudzuje. Samotné hnutie bojuje za to, aby muži a ženy mali rovnaké práva.

Next article