Skip to main content
Domovská stránka » Tabu » TREBA SA BÁŤ HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE AJ DNES?
Tabu

TREBA SA BÁŤ HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE AJ DNES?

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

Na Slovensku užíva nejakú formu antikoncepcie každá piata žena v reprodukčnom veku a hormonálnu antikoncepciu len 10,3 % žien. Tento počet je výrazne nižší oproti ženám z vyspelých krajín. Odborníci sa zhodujú, že za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie je najmä strach, šírenie informácií z neoverených zdrojov aj nedôvera značnej časti odbornej spoločnosti voči tomuto druhu antikoncepcie.

Produkciu estrogénu zabezpečuje telo samotnej ženy, preto inovácie vo výskume a vývoji dospeli tak ďaleko, že dovolili v antikoncepcii znížiť obsah estrogénu na nulové hodnoty pri zachovaní jej účinnosti. Aj na tieto fakty sa snažia v rámci edukačnej kampane Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii poukázať najväčšie odborné kapacity z oblasti gynekológie, endokrinológie a reprodukcie doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM a MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.

Menej užívateliek kvôli strachu

„Za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie stojí vytváranie akéhosi strachu z hormónov, nespomínajú sa jej pozitíva, prípadne religiózne či finančné dôvody. Odborne nepodložené mýty sa väčšinou šíria najrýchlejšie,“ ozrejmuje situáciu docent Martin Redecha. Profesor Payer dodáva: „Nastal aj rozmach všetkého prírodne identického, hormóny sa považujú za umelé a telu škodlivé. Vládne tu obava z nežiaducich účinkov, hlavne zo žilového tromboembolizmu.“ Odborníci ženy ubezpečujú, že strach z hormonálnej antikoncepcie už nie je na mieste.

Zmeny v zložení

Vývoj antikoncepcie napreduje a má za úlohu dosiahnuť maximálny efekt za použitia čo najnižšej dávky hormónov, s minimálnymi nežiaducimi účinkami. Jedným z jeho cieľov je absencia estrogénovej zložky, ktorá môže niektorým ženám spôsobovať nežiaduce účinky. Profesor Borovský súhlasí s tým, že antikoncepcia sa za posledné roky výrazne zmenila. Trend je v znižovaní dávky hormónov a hľadania látok, ktoré sú najbližšie ženskému organizmu.

Ženy menštruáciu nepotrebujú

Gynekológovia sa zhodujú, že prínosy hormonálnej antikoncepcie výrazne prevyšujú jej riziká. Jej primárnym účelom zostáva ochrana pred nechceným tehotenstvom. Podľa profesora Borovského je život bez menštruácie výhodou jej užívania. Antikoncepcia podľa neho zjednodušene pôsobí tak, že „uspí“ vaječník, čo je normálna situáciav živote ženy, keď je tehotná alebo dojčí. Kedysi mali ženy 10 aj 20 detí a takmer vôbec nemenštruovali. V dnešnej dobe žena väčšiu časť života menštruuje a tehotná je výnimočne. Ženy k zdraviu menštruáciu naozaj nepotrebujú. Naopak, môže im spôsobovať mnohé problémy a ochorenia.

Obava z tromboembolickej príhody

Podľa údajov Európskej liekovej agentúry je výskyt tromboembolizmu u užívateliek jednozložkovej antikoncepcie porovnateľný s neužívateľkami1. „Kombinovaná hormonálna antikoncepcia má z tohto hľadiska vyššie riziko v porovnaní s jednozložkovou, ktorá toto riziko nezvyšuje,“ konštatuje profesor Payer. V období pandémie COVID-19 sa treba riadiť odporúčaniami WHO a lekárov, keďže ochorenie môže byť sprevádzané aj výskytom žilového tromboembolizmu. „V prípade čisto gestagénovej antikoncepcie je možné pokračovanie užívania u COVID-19 pozitívnych žien, samozrejme, vždy po konzultácii s lekárom, pri kombinovaných prípravkoch lekár po objektívnom prehodnotení aktuálneho stavu rozhodne o ďalšom postupe,“ upozorňuje profesor Payer.

Núdzové riešenie

Informovanosť o sexuálnom zdraví a plánovaní rodičovstva je v prípade mladých dievčat nedostatočná, často využijú radšej núdzovú antikoncepciu. Doktor Cupaník upozorňuje, že tento druh nie je vhodný na pravidelné užívanie, pretože obsahuje väčšiu jednorazovú dávku hormónov. Ženám s opakovaným použitím hrozia poruchy menštruačného cyklu a iné zdravotné vplyvy. V týchto prípadoch by bolo pravidelné užívanie hormonálnej antikoncepcie rozumnejšie.

Zdroj: 1. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/combined-hormonal-contraceptives

Next article
Domovská stránka » Tabu » TREBA SA BÁŤ HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE AJ DNES?
Tabu

AKO POMÁHA KOENZÝM Q10 VÁŠMU TELU?

Koenzým Q10: Čo naozaj robí v našom tele a prečo je životne dôležitý?

Koenzým Q10 je dôležitá látka podobná vitamínu (pôvodne nazývaná vitamín Q) potrebná na správnu funkciu mnohých orgánov a chemických reakcií v tele. Vo vysokých koncentráciách existuje v srdci, mozgu, obličkách, pečeni, svaloch, pankrease a štítnej žľaze. Pomáha zásobovať bunky energiou.

Energia

Jednou z kľúčových rolí koenzýmu Q10 v tele je energetický metabolizmus. Hlavná časť bunkovej energetickej produkcie sa deje vo vnútornej membráne mitochondrií, elektrárne bunky. Q10 je dôležitá zložka reťazca prenosu elektrónov v mitochondriálnom dýchaní. Vzhľadom na životne dôležitú úlohu, ktorú zohráva vo výrobe bunkovej energie, sa ukázalo, že malé zmeny hladín Q10 v mitochondriách majú významný vplyv na rýchlosť bunkového dýchania. Takže nedostatok CoQ10 môže viesť k poklesu energetickej hladiny a zníženiu výdrže.

Nejznámejšie účinky koenzýmu Q10:

• spomaľovanie procesov starnutia,

• má antiaterogénny efekt (zmenšuje veľkosť aterosklerotických plátov),

• vhodný po IM (infarkt myokardu) a pri dysfunkcii ľavej srdcovej komory,

• znižuje výskyt angíny pectoris u kardiakov,

• vplyv na motilitu spermií u mužov (aj pri neplodnosti mužov),

• pôsobí na imunitný systém, zvyšuje odolnosť organizmu voči stresu,

• chráni pred vznikom rakoviny, je prvým antioxidantom, ktorý eliminuje voľné radikály nachádzajúce sa intracelulárne (vo vnútri buniek),

• celkový zdroj energie pre každú bunku v organizme.

• Výrazne pomáha pri rôznych neurodegeneratívnych ochoreniach (Parkinsonova, Alzheimerova choroba)

Kardiovaskárne ochorenia

Bremeno kardiovaskulárnych a metabolických chorôb sa každým rokom zvyšuje. Aj keď sa podmienky pre pacientov v priebehu rokov výrazne zlepšili, zďaleka ešte nie sú dokonalé. S ohľadom na toto všetko sú potrebné nové metódy prevencie a liečby. Koenzým Q10 (CoQ10) je podstatnou zložkou ľudského tela. Existuje stále viac dôkazov, že COQ10 je úzko spojená s kardio-metabolickými poruchami. Jeho doplnok môže byť užitočný pri rôznych chronických a akútnych poruchách. Dopĺňanie koenzýmu Q10 významne zlepšuje aktivitu srdcových buniek popri užívaní statínov po prekonanom infarkte.

Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Imunita a starnutie

Ako silný antioxidant Q10 zabraňuje tvorbe voľných radikálov, posilňuje imunitný systém a podporuje odolnosť voči chorobám. Za posledných 30 rokov sa uskutočnili tisíce štúdií, ktoré uverejňovali prínos Q10 pre udržanie optimálneho zdravia a zdravého starnutia.

Hladina cukru v krvi

Narušená funkcia mitochondrií zhoršuje inzulínovú rezistenciu. Čo to znamená? Koenzým Q10 zlepšuje fungovanie inzulínových receptorov v bunkách, čo zvyšuje ich citlivosť na hormón inzulín a pomáha regulovať hladinu cukru v krvi.

Barny’s Koenzým Q10 dual je výživový doplnok s obsahom vysokokvalitného japonského koenzýmu a koenzýmu Q10 vo forme mikročastíc, pre lepšiu a efektívnejšiu vstrebateľnosť do organizmu.

Neurodegeneratívne ochorenia

Neurodegeneratívne ochorenia sa dávajú do spojitosti s mitochondriálnou dysfunkciou. Nukleové kyseliny, môžu tak ako lipidy a proteíny, podliehať oxidačnému stresu a mitochondriálna DNA je v dôsledku umiestnenia v blízkosti tvorby reaktívnych foriem kyslíka náchylnejšia na poškodenie. Viacerí autori preto skúmali rolu antioxidantov, vrátane CoQ10, v prevencii neurodegeneratívnych ochorení. Je preukázané, že CoQ10 vykazuje neuroprotektívne vlastnosti, môže chrániť neuróny pred poškodením. To vysvetľuje, prečo by CoQ10 mohol mať potenciál byť využívaný pri terapii neurodegeneratívnych porúch.

Q – Symbio je názov medzinárodnej kardiologickej štúdie z roku 2014 publikovanej v časopise Journal of the American College of Cardiology. Mortensen et al. si dali za cieľ zhodnotiť účinnosť CoQ10 u 420 pacientov so stredne závažným až závažným srdcovým zlyhávaním. Pacienti boli rozdelení do skupín, pričom jedna spolu so štandardnou liečbou užívala počas 2 rokov denne 300 mg CoQ10 a druhá neúčinné placebo. U skupiny užívajúcej koenzým Q10 došlo k 43% zníženiu úmrtnosti a k zníženiu počtu hospitalizácií. Výsledky ukazujú, že liečba s CoQ10 spolu so štandardnou terapiou je u týchto pacientov bezpečná, dobre znášaná a spájaná so znížením symptómov (hodnotené podľa klasifikácie NYHA).


Prečítajte si tiež: ČO JE HĹBKOVÁ ŽILOVÁ TROMBÓZA?

Next article