Domovská stránka » Tabu » TREBA SA BÁŤ HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE AJ DNES?
Tabu

TREBA SA BÁŤ HORMONÁLNEJ ANTIKONCEPCIE AJ DNES?

V spojení s:
Foto: Adobe Stock
V spojení s:
Foto: Adobe Stock

Na Slovensku užíva nejakú formu antikoncepcie každá piata žena v reprodukčnom veku a hormonálnu antikoncepciu len 10,3 % žien. Tento počet je výrazne nižší oproti ženám z vyspelých krajín. Odborníci sa zhodujú, že za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie je najmä strach, šírenie informácií z neoverených zdrojov aj nedôvera značnej časti odbornej spoločnosti voči tomuto druhu antikoncepcie.

Produkciu estrogénu zabezpečuje telo samotnej ženy, preto inovácie vo výskume a vývoji dospeli tak ďaleko, že dovolili v antikoncepcii znížiť obsah estrogénu na nulové hodnoty pri zachovaní jej účinnosti. Aj na tieto fakty sa snažia v rámci edukačnej kampane Na rovinu o hormonálnej antikoncepcii poukázať najväčšie odborné kapacity z oblasti gynekológie, endokrinológie a reprodukcie doc. MUDr. Martin Redecha, PhD., prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP, FEFIM a MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.

Menej užívateliek kvôli strachu

„Za poklesom užívania hormonálnej antikoncepcie stojí vytváranie akéhosi strachu z hormónov, nespomínajú sa jej pozitíva, prípadne religiózne či finančné dôvody. Odborne nepodložené mýty sa väčšinou šíria najrýchlejšie,“ ozrejmuje situáciu docent Martin Redecha. Profesor Payer dodáva: „Nastal aj rozmach všetkého prírodne identického, hormóny sa považujú za umelé a telu škodlivé. Vládne tu obava z nežiaducich účinkov, hlavne zo žilového tromboembolizmu.“ Odborníci ženy ubezpečujú, že strach z hormonálnej antikoncepcie už nie je na mieste.

Zmeny v zložení

Vývoj antikoncepcie napreduje a má za úlohu dosiahnuť maximálny efekt za použitia čo najnižšej dávky hormónov, s minimálnymi nežiaducimi účinkami. Jedným z jeho cieľov je absencia estrogénovej zložky, ktorá môže niektorým ženám spôsobovať nežiaduce účinky. Profesor Borovský súhlasí s tým, že antikoncepcia sa za posledné roky výrazne zmenila. Trend je v znižovaní dávky hormónov a hľadania látok, ktoré sú najbližšie ženskému organizmu.

Ženy menštruáciu nepotrebujú

Gynekológovia sa zhodujú, že prínosy hormonálnej antikoncepcie výrazne prevyšujú jej riziká. Jej primárnym účelom zostáva ochrana pred nechceným tehotenstvom. Podľa profesora Borovského je život bez menštruácie výhodou jej užívania. Antikoncepcia podľa neho zjednodušene pôsobí tak, že „uspí“ vaječník, čo je normálna situáciav živote ženy, keď je tehotná alebo dojčí. Kedysi mali ženy 10 aj 20 detí a takmer vôbec nemenštruovali. V dnešnej dobe žena väčšiu časť života menštruuje a tehotná je výnimočne. Ženy k zdraviu menštruáciu naozaj nepotrebujú. Naopak, môže im spôsobovať mnohé problémy a ochorenia.

Obava z tromboembolickej príhody

Podľa údajov Európskej liekovej agentúry je výskyt tromboembolizmu u užívateliek jednozložkovej antikoncepcie porovnateľný s neužívateľkami1. „Kombinovaná hormonálna antikoncepcia má z tohto hľadiska vyššie riziko v porovnaní s jednozložkovou, ktorá toto riziko nezvyšuje,“ konštatuje profesor Payer. V období pandémie COVID-19 sa treba riadiť odporúčaniami WHO a lekárov, keďže ochorenie môže byť sprevádzané aj výskytom žilového tromboembolizmu. „V prípade čisto gestagénovej antikoncepcie je možné pokračovanie užívania u COVID-19 pozitívnych žien, samozrejme, vždy po konzultácii s lekárom, pri kombinovaných prípravkoch lekár po objektívnom prehodnotení aktuálneho stavu rozhodne o ďalšom postupe,“ upozorňuje profesor Payer.

Núdzové riešenie

Informovanosť o sexuálnom zdraví a plánovaní rodičovstva je v prípade mladých dievčat nedostatočná, často využijú radšej núdzovú antikoncepciu. Doktor Cupaník upozorňuje, že tento druh nie je vhodný na pravidelné užívanie, pretože obsahuje väčšiu jednorazovú dávku hormónov. Ženám s opakovaným použitím hrozia poruchy menštruačného cyklu a iné zdravotné vplyvy. V týchto prípadoch by bolo pravidelné užívanie hormonálnej antikoncepcie rozumnejšie.

Zdroj: 1. https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/referrals/combined-hormonal-contraceptives

Ďalší článok